torsjö live vers2

Ingen rekommendation om munskydd för att skydda mot smitta från personal

Ingen rekommendation om munskydd för att skydda mot smitta från personal

Folkhälsomyndigheten öppnar för att munskydd i vissa fall ska kunna användas för att skydda äldre mot smitta från personal. Men det rekommenderas fortfarande inte, trots att många krävt det de senaste veckorna när coronasmittan spritt sig till allt fler äldreboenden i landet.

– Tegnell var väldigt noga med att man måste ha alla andra åtgärder på plats innan man ens överväger det. De basala hygienrutinerna är vårt skarpaste verktyg, säger Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun.

Men omsorgen är dålig på att följa hygienrutinerna och Hässleholms komun är bland de sämsta i landet.

Folkhälsomyndigheten konstaterade i mitten på april att cirka en tredjedel av alla dödsfall i covid-19 i Sverige kom från äldreboenden, i Stockholm var det hälften. Diskussionerna om behovet av åtgärder har hittills inte lett till några nya krav eller riktlinjer. Även forskare har krävt generell användning av munskydd för personal inom äldrevården. Myndigheterna har dock inskärpt vikten av att personalen följer basala hygienrutiner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt berättat visar SKR:s mätning av hur omsorgspersonalens följer basala hygienrutiner en anmärkningsvärt låg nivå, men ändå en förbättring jämfört med de senaste åren. Cirka 60 procent av personalen i landet följer samtliga hygienrutiner och klädregler. I Hässleholms kommun är det bara 28 procent.

– Om basala hygienåtgärder fungerar och man kommer väldigt nära ansiktet på dem man behandlar kan man överväga att lägga till krav på munskydd eller visir som en extra åtgärd. Det är inget vi rekommenderargenerellt och avvägningarna ska göras lokalt, sa Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten vid de nationella myndigheternas presskonferens på torsdagen då smittspridningen inom äldrevården var huvudämnet.

– Det är skralt med evidens, sa enhetschef Malin Grape när hon förklarade Folkhälsomyndighetens bedömning av effekten av munskydd i äldrevården.

Hon förklarade att det saknas vetenskapliga studier som visar att munskydd skyddar mot smitta från personal till omsorgstagare och varnade för risken att övertro på munskydd gör att personalen slarvar med annat. Felanvändning av munskydd kan också leda till ökad smittspridning.

En journalist frågade om det finns studier som visar att munskydd gör att personalen slarvar med andra åtgärder.

– Nej, blev svaret.

Anders Tegnell betonade att de viktigaste åtgärderna är basala hygienrutiner, att personal kan vara hemma vid minsta sjukdomssymptom, att personal ska hålla avstånd till varandra och att varje medarbetare ska ha hand ett begränsat antal vårdtagare.

– Samma personal ska inte arbeta med både smittade och osmittade, sa han.

Han betonade också att de basala hygienrutinerna är lagstiftade.

– Det är inget fritt val, sa han.

– De basala hygienrutinerna är lagstiftade. Det är inget fritt val, sa statsepidemiolog Anders Tegnell.

Camilla Kindahl följde inte presskonferensen, men har tagit del av sammanfattningar i media.

– Munskydd ska vara ett kompelement. Det finns stora risker för vidare smittspridning om man inte använder dem på rätt sätt, till exempel om man petar sig i ansiktet och på så sätt kontaminerar sig själv, förklarar hon.

Hon säger att det krävs en lokal diskussion om hur frågan ska hanteras.

– Vi har inte hunnit diskutera det ännu, möjligen kan det vara ett alternativ i någon verksamhet, säger hon.

På torsdagen påbörjade Region Skåne i begränsad omfattning den aviserade provtagningen av kommunal omsorgspersonal. Det gäller enbart personal med luftvägssymptom och syftet är inte att begränsa smittspridning utan att personal som testar negativt snabbare ska kunna gå tillbaka till jobbet.

Berit Önell

Läs mer:

2020-04-28 Coronasmitta på äldreboende troligen från personalen

2020-05-05 Inga fler smittade på äldreboenden Forskare kräver munskydd i omsorgen

2020-05-08 Bara en av fyra följer alla hygienrutiner i omsorgen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se