torsjö live

Inget miljöbrott släppa ut slam i Vinne å

Inget miljöbrott släppa ut slam i Vinne å

Det blir ingen åtalsanmälan för miljöbrott mot Hässleholms kommun för incidenten då stora mängder slam forsade ut i Vinne å i samband med tömningen av Vinslövssjön. Det beslöt länsstyrelsen på tisdagen.

Länsstyrelsens handläggare Helen Thorstensson fattade beslutet i samråd med länsstyrelsens jurist. Thorstensson förklarar att det eventuellt kan bli aktuellt med föreläggande mot kommunen för att kräva in ytterligare utredningar av händelsen.

– Vi tittar vidare på det här, säger hon.

Länsstyrelsen åtalsanmäler inte incidenten då slam från Vinslövssjöns bottensediment forsade ut genom dammluckorna och lade sig vid åkanterna och på bottnarna i Vinne å.
Länsstyrelsen åtalsanmäler inte incidenten då slam från Vinslövssjöns bottensediment forsade ut genom dammluckorna och lade sig vid åkanterna och på bottnarna i Vinne å. Foto: Berit Önell (arkiv)

Det var Helgeåns vattenråd som slog larm om att slam lagt sig längs åkanterna och på bottnarna efter kraftiga regn för ett par veckor sedan. Regnet hade dragit med sig bottenslam från den då nästan tömda sjön.  Farhågor fanns att utrotningshotade tjockskaliga målarmusslor kvävts till döds och att lekplatser för fisken grönling förstörts.

Helen Thorstensson har därför sökt information om musslornas och fiskarnas dokumenterade utbredningsområde.

– Enligt de uppgifter jag hittills fått finns musslorna längre nedströms, men jag utreder det här vidare, säger hon.

Tömningen av Vinslövssjön har pågått sedan i april. När vattnet är borta ska bottensedimentet grävas bort.

För två veckor sedan var sjön nästan tom på vatten när kraftiga regn kom. Slammet fördes ut i Vinne å genom de öppna dammluckorna. Tidigare hade hävertar använts för att få en långsam vattenavrinning. När olyckan upptäcktes beslöt ansvariga på kommunen att omedelbart stänga dammluckorna.

Ett av villkoren för länsstyrelsens tillstånd till tömningen av sjön är att inte mer sediment än vanligt ska komma ut i Vinne å.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

Regnet satte stopp för Vinslövssjöns tömning

Rödlistade musslor och fiskar kan ha dött i Vinne å

Länsstyrelsen funderar på åtal mot kommunen

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se