logga-ligg-tjock

Landshövdingen återinviger Vinslövssjön

Landshövdingen återinviger Vinslövssjön

Landshövding Margareta Pålsson återinviger den restaurerade Vinslövssjön vid en offentlig ceremoni nästa måndag, den 23 november, klockan 15.

Restaureringen av Vinslövssjön är nu klar och den 23 november återinvigs den av landshövding Margareta Pålsson. Foto: Berit Önell
Restaureringen av Vinslövssjön är nu klar och den 23 november återinvigs den av landshövding Margareta Pålsson. Foto: Berit Önell

Det unika restaureringsarbetet innebar att den konstgjorda sjön tömdes på vatten så att bottensedimentet kunde grävas upp och fraktas bort innan en ny fiskväg byggdes och vatten fylldes på igen. Tömningen påbörjades den 1 april och nu är allt klart, med vatten i sjön och fiskvägen på plats. Många intresserade Vinslövsbor har följt arbetets gång.

Kommunen har lett projektet med hjälp av ideella krafter och det mesta har gått enligt planerna, även om det tog något längre tid än planerat, både att tömma sjön och att gräva bort de stora mängderna bottenslam.

– Det var lite mer sediment än vi hade beräknat, förklarade projektledaren Per Nilsson på kommunens tekniska avdelning, i början på oktober.

Han tvingades därför begära dispens hos länsstyrelsen för att grävarbetena skulle kunna fortsätta ett par veckor efter den 30 september som var den ursprungliga tidsplanen.

Ett missöde inträffade i slutet på maj då sjön var nästan tömd. Efter försiktig tömning med hjälp av hävertar hade dammluckorna just öppnats för att det sista vattnet skulle rinna ut när ett kraftigt regn drog med sig sediment ut i Vinne å. Åtgärder vidtogs så snart olyckan upptäcktes, men inledningsvis befarades att både utrotningshotade målarmusslor och skyddsvärda fiskar hade kvävts. Av allt att döma fanns de känsliga arterna dock längre nedströms och skadan blev inte så stor. Länsstyrelsen vill ändå att kommunen framöver ska göra en mer noggrann inventering av var musslorna finns.

Målsättningen med projektet har varit att Vinslövssjön åter ska bli en fin fiskesjö som den var när den anlades. Restaureringen leder också till minskade utsläpp av näringsämnen till Vinneå som rinner vidare via Helge å till Östersjön.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
2/6 Regnet satte stopp för Vinslövssjöns tömning
3/6 Rödlistade musslor och fiskar kan ha dött i Vinne å
5/6 Länsstyrelsen funderar på åtal mot kommunen
16/6 Inget miljöbrott släppa ut slam i Vinne å
3/10 Grävarbete i Vinslövssjön tar längre tid

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se