torsjö live vers2

Kalkyler för fiber fortfarande oklara

Kalkyler för fiber fortfarande oklara

Den styrande minoriteten i Hässleholms kommun räknar med att med SD:s och KD:s hjälp kunna få igenom köpet av Hessleholm Network. Priset lär landa på mellan 13 och 15 miljoner kronor.

Ingen vet idag om de 46 miljoner kronor som kommunen avsatt som rörelsekapital till fibersatsningen kommer att räcka.

– När vi har gjort alla analyser kommer man att kunna se det, förklarar IT-strateg Ann Andersson.

Den ”hemliga” siffran 520 miljoner kronor gäller hela investeringen, inte kommunens insats.

Bengt-Arne Persson, kommunchef, till höger, berättade vid presskonferensen, tillsammans med bland andra Mats Sturesson (C) och Mathias Berglund, Hessleholm Network, om kommunens planerade köp av fiberföretaget. Foto: Berit Önell
Bengt-Arne Persson, kommunchef, till höger, berättade vid presskonferensen, tillsammans med bland andra Mats Sturesson (C) och Mathias Berglund, Hessleholm Network, om kommunens planerade köp av fiberföretaget. Foto: Berit Önell

Vid en presskonferens på tisdagseftermiddagen presenterade kommunchef Bengt-Arne Persson hur processen med förvärvet ska gå vidare. Samtidigt ville kommunledningen förklara frågetecknen kring totalsumman för fibersatsningen, med anledning av kommunens svar till Konkurrensverket där en egentligen sekretessbelagd summa på 520 miljoner kronor gick att läsa.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Denna summa, som är preliminär, gäller kommunens fiberutbyggnad som helhet, alltså inte bara villor utan även hyreshus, företag och så kallad svartfiber där överkapacitet kan hyras ut. De 340 miljoner som tidigare nämnts gäller enbart utbyggnaden av villor (285 miljoner i ett tidigare skede).

– Fiberetableringsplanen var väldigt övergripande, nu gör vi en mer fördjupad kalkyl, berättar Ann Andersson.

Kalkylen är dock fortfarande hemlig, även den tidigare som låg till grund för fiberetableringsplanen.

– Den är inte avslutad, vi fortsätter att arbeta med den, säger Ann Andersson.

Därmed menar hon att den inte blir en offentlig handling. Frilagt har överklagat detta till kammarrätten som ännu inte avgjort saken.

Ann Andersson förklarar att det inte idag går att säga om ytterligare rörelsekapital måste tillskjutas, utöver de 46 miljoner som fullmäktige beslöt om i maj 2015.

– Vi räknade på schabloner, säger hon.

Frågan är då hur säkert det är att intäkterna i form av anslutningsavgifter, nätavgifter och svartfiberavgifter räcker för att täcka kostnaderna.

IT-strateg Ann Andersson förklarar att kommunens kalkyler för fiberetableringen ännu inte är klara.
IT-strateg Ann Andersson förklarar att kommunens kalkyler för fiberetableringen ännu inte är klara.

– Via olika undersökningar har vi kommit fram till att det är rimliga anslutningsavgifter, säger Ann Andersson.

När vet ni om det stämmer?

– Det ser vi i de kassaflödesanalyser som vi jobbar med nu. Det kommer att kunna utläsas, säger hon, men medger att ingen idag vet om pengarna räcker.

Mats Sturesson tycker inte att ett eventuellt behov av ytterligare rörelsekapital behöver ses som sämre.

– Det betyder i så fall att det totala investeringsbehovet ökar för att fler vill ansluta sig och vi får bygga ut mer, säger han.

Kommunens företrädare är övertygade om att de har rätten på sin sida och hoppas att Konkurrensverket går på deras linje.

– Vi förstår att den här utredningen skapar oro och osäkerhet hos medborgarna. Men vi kommer att köra vidare för våra invånares skull och förstärker organisationen för att bland annat kunna informera bättre, säger Lena Wallentheim.

Före presskonferensen hade kommunledningen varit i kontakt med företrädare för alla partier angående köpet av Hessleholm Network.

Moderaterna och Folkets väl säger tydligt nej till köpet.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) vill inte köpa Hessleholm Network.
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) vill inte köpa Hessleholm Network.

– Vi och förmodligen även L tycker inte att det här är något som kommunen ska peta i. Vi vill säga nej och låta marknadskrafterna själva sköta det, säger oppositionsrådet Pär Palmgren (M).

Han ansåg trots det att köpet kunde vara en god affär för kommunen.

– Det är ett välskött företag, det är av rent principiella skäl vi tackar nej, förtydligar han.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) konstaterar att det ändå finns en stark majoritet för köpet eftersom övriga partier är positiva.

– Med detta köp kommer det att bli lättare att fullfölja kommunfullmäktiges beslut och erbjuda alla fiber till rimlig kostnad, skriver KD:s fullmäktigegrupp i ett uttalande.

Trots att inga beslut är fattade verkar det alltså ganska klart att affären kommer att bli av.

– Vi vill hantera det här lite annorlunda med hänsyn till företagaren. Det är rimligt med en viss förståelse för var beslutet hamnar i slutändan, med tanke på att han utsätts för offentlighet, förklarar Mats Sturesson.

Beräkningen av köpeskillingen, som gjorts av företaget WSP, är preliminär.

– Det är viktigt för mig att prisbilden ska kunna granskas av alla i efterhand, säger Bengt-Arne Persson.

Den grundar sig på en kassaflödesvärdering samt Hessleholm Networks eget kapital, goodwill, leverantörsavtal, markavtal, teknisk plattform med mera efter avdrag för eventuella brister. Hessleholm Network har möjlighet att avhjälpa brister i befintligt nät fram till överlåtelsedagen.

Målsättningen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut den 25 april. Fördelen med det är bland annat att bolagets brutna räkenskapsår slutar den 30 april och om överlåtelsen sker innan dess undviks ett års extra bokslut i samband med övergången och eventuell likvidation. I så fall måste kommunstyrelsen behandla ärendet den 30 mars. Ett preliminärt beslut i arbetsutskottet kan i bästa fall tas den 16 mars och därefter kan också ett extra sammanträde hållas.

Initialt kommer bolaget att finnas kvar i nuvarande form, efter 2017 avvecklas det troligen eftersom kommunen är inriktad på att fiberprojektet ska drivas i kommunal förvaltningsform.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) anser att kommunfullmäktiges beslut om fibersatsningen uppfylls genom att kommunen köper Hessleholm Network.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) anser att kommunfullmäktiges beslut om fibersatsningen uppfylls genom att kommunen köper Hessleholm Network.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) betonar att köpet innebär att kommunfullmäktigebeslutet om fiberetableringen i maj 2015 fullföljs.

– Beslutet innebär att kommunen ska stå för hela fibernätet, säger hon.

Det håller dock inte Pär Palmgren med om.

– Det finns inget i det beslutet som innebär något förbud för andra aktörer. I så fall hade vi haft en helt annan uppfattning, säger han.

Lena Wallentheim och Mats Sturesson nyanserar sig något och hävdar att köpet i alla fall kan falla in under fullmäktigebeslutet och stärker möjligheten att uppfylla fiberetableringsplanen. Om Hessleholm Network hade sålts till någon annan kunde kommunen fått problem att uppfylla sin plan.

– Planen är baserad på att inga andra aktörer är med och konkurrerar, förklarar Ann Andersson.

– Vår plan bygger på att vi får bygga i tätort såväl som landsbygd, det har vi inte hemlighållit, säger Lena Wallentheim.

Det finns dock fler privata företag som vill bygga ut fiber till hushållen i kommunen, främst Fibertjänst som samarbetar med Skanova och Telia. IP Only hoppas att Konkurrensverket ska ge dem rätt till markavtal genom branschorganisationen IT- och Telekomföretagens anmälan om misstänkt brott mot konkurrenslagstiftningen.

Är det då tillräckligt att köpa Hessleholm Network?

– Det får tiden utvisa, säger Lena Wallentheim.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
15/2 Kommunalråd tiger om fibersatsningen
13/2 Fiberprojektet kan bli 180 miljoner dyrare
12/2 Fiberkalkyl först efter beslut i fullmäktige
9/2 Kommunen ville neka alla grävtillstånd
5/2 Kommunen köper Hessleholm Network

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se