torsjö live vers2

Kommunalråden och socialchefen tar avstånd från barnäktenskap

Kommunalråden och socialchefen tar avstånd från barnäktenskap

”Vi tar avstånd från barnäktenskap”.

Det är rubriken på ett pressmeddelande där Hässleholms kommunalråd Pär Palmgren (M), Robin Gustavsson (KD) och Lena Wallentheim (S) samt socialchef Sus Lantz vill förtydliga sig i frågan om hur kommunen ska hantera eventuella barnäktenskap.

Någon förändring i sak handlar det dock inte om.

Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell
Robin Gustavsson (KD). Foto: Urban Önell
Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Kommunen har fått upprörda mejl och hätska diskussioner har rasat på sociala medier sedan frågan uppmärksammades på grund av en motion från SD i Hässleholm om att förbjuda minderåriga gifta att bo med sina makar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt tidigare berättat går det enligt socialnämndens utredning inte att besluta om ett generellt nej till barnäktenskap eftersom det inte har stöd i nuvarande lag. Äktenskap som ingåtts i annat land innan parterna kom till Sverige är i de flesta fall lagliga även här. Däremot ska en riskbedömning alltid göras och barnets behov bedömas från fall till fall. Fullmäktige återremitterade motionen för komplettering och kommunstyrelsen har sedan beslutat föreslå att motionen ska anses besvarad, det vill säga att den läggs till handlingarna utan åtgärd.

Fullmäktige har ännu inte fått tillbaka frågan på sitt bord för beslut, vilket pressmeddelandet ger intryck av. Det framgår inte av pressmeddelandet varför kommunledningen ändå går ut och klargör ”kommunens ståndpunkt i frågan”. Ingen av de fyra undertecknarna gick att nå per telefon då meddelandet skickats ut strax före lunch på tisdagen.

– Vi accepterar aldrig barnäktenskap, men det är inte vår sak att bedöma äktenskapets laglighet i sig eftersom det är ingått i annat land. Däremot är det vår skyldighet att bedöma om det är en risk för barnet att bo tillsammans med en äldre part, säger kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M), enligt pressmeddelandet.

Pressmeddelandet konstaterar att socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn inte påverkas av om ett äktenskap erkänns i Sverige eller inte.

– Vi är självklart emot barnäktenskap och vi tar ingen hänsyn till om eventuellt äktenskap är lagligt eller inte. Barn ska inte vara gifta om de inte är myndiga. I de fall vi får kontakt med barn som har ingått äktenskap, lagligt eller inte, gör vi alltid risk- och skyddsbedömningar. Vi anser att det är en risk att vara barn och att vara tillsammans med en äldre person, vilket innebär att vi alltid skyddar barnet, säger Sus Lantz.

Men det kan alltså betyda att makarna i vissa fall får fortsätta att bo tillsammans, i andra inte.

– Barnets bästa är alltid avgörande för var barnet ska bo, om det så är i familjehem, HVB-hem eller stödboende. I denna fråga är det viktigt att vi tar hänsyn till barnets vilja och åsikt men främst att vi tar ansvar för och gör en skyddsbedömning av placeringen, säger Robin Gustavsson (KD), kommunstyrelsens vice ordförande och även ordförande i socialnämnden.

Som Frilagt tidigare berättat pågår en översyn av lagen för att begränsa erkännandet av äktenskap som ingåtts utomlands och där en eller båda parterna är under 18 år.

– Vi är givetvis emot barnäktenskap och vi välkomnar att man jobbar med frågan på riksplan. Vi slår alltid vakt om barnets bästa, det är det viktigaste, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Migrationsverket identifierade 2016 hela 132 gifta barn i Sverige, de flesta sammanboende med sina makar, med kommunernas goda minne. Enligt socialnämndens utredning har det hittills inte förekommit i Hässleholm. Det enda fall där en riskutredning inleddes slutade med att parterna återkallade sin asylansökan och lämnade landet.

Berit Önell

Uppdatering:
Under eftermiddagen skickade kommunen ut en rättelse av det utsända pressmeddelandet. Det var kommunstyrelsen som fattade beslut den 31 januari. Fullmäktige kommer att ta upp ärendet i februari.

Läs tidigare artiklar i ämnet:
2017-11-29 Barnäktenskap ska utredas ytterligare

2017-01-18 Inget totalförbud mot barnäktenskap

2017-01-23 Välkomnar förslag om skärpt lag mot barnäktenskap

2018-02-02 SD håller fast vid nej till barnäktenskap

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se