torsjö live vers2

Enighet om förstudie av Ungdomens hus

Enighet om förstudie av Ungdomens hus

Markans verksamhet föreslås flytta in i ett centralt Ungdomens hus. Kommunstyrelsens arbetsutskott ville gå vidare med förslaget som även ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig på onsdagen enigt bakom förslaget om en förstudie i syfte att ta fram lokalalternativ för ett Ungdomens hus i centrala Hässleholm dit även Markans verksamhet ska flytta. Ingen tog upp förslaget att använda lokaler i kulturhuset som blir lediga redan den 1 september. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) rekommenderar ungdomarna, som ritat på ett förslag, att skicka in en skrivelse.

– Det är inte för sent, säger han.

Frilagt berättade på tisdagen om 16-årige James Lu och hans fem vänner som vill att kommunen använder Turistbyråns lokaler tillsammans med utställningshallen till Ungdomens hus. De ser en central fritidsgård som ett komplement till Markan som i så fall skulle fortsätta sin verksamhet på nuvarande plats på T4-området. De tycker också att det är onödigt att vänta på och betala för ytterligare utredningar av frågan som redan utretts i elva år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Ingen har kontaktat oss om detta, säger Lars Johnsson.

Folkets väl har lagt en motion i frågan, men föreslår där att även tidigare Café Nyfikets lokal används, något som ungdomarna inte är intresserade av eftersom den ligger på andra sidan foajén och det då blir svårt att ha koll på vem som kommer och går.

Arbetsutskottets förslag går nu vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige. Men Lars Johnsson utesluter inte att nya aspekter kan komma med i diskussionen.

Ett Ungdomens hus i kulturhuset diskuterades inte som ett alternativ, men enligt ordförande Lars Johnsson (M) är det inte för sent. Foto: Lotta Persson

– Detta är arbetsutskottets förslag. Men det är klart att om det kommer fram något som vänder upp och ner på det vi tänkt kan vi titta på det också, säger han.

Han uppmanar också ungdomarna att kontakta kommunalrådet Robin Gustavsson (KD) som var ordförande i den utredning som ligger till grund för förslaget om en förstudie.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) är inte heller avvisande, men säger att hon inte känner till om ungdomarnas förslag nått kulturnämnden.

Det är kulturnämnden som, enligt arbetsutskottets beslutsförslag, ska ansvara för den fortsatta processen för ett Ungdomens hus. Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en förstudie för att få fram olika lokalalternativ som ska redovisas senast den 30 april 2019. 400 000 kronor avsätts för detta. Senast den 31 augusti ska ett beslutsförslag redovisas. 300 000 kronor ska användas till en halvtidstjänst som processledare under 2019 och 2020. En styrgrupp ska tillsättas för att se till att verksamheten stärker barns och ungas delaktighet och inflytande i Hässleholms kommun.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2017-12-12 Ska Hässleholm få ett Ungdomens hus?

2018-03-23 Inga klara besked om Ungdomens hus

2018-06-11 Deras arbete kan ge Hässleholm ett Ungdomens hus

2018-06-15 Vill ha Ungdomens hus i kulturhuset – och även i Markanhuset

2018-08-14 Ungdomar vill ha Ungdomens hus i kulturhuset

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se