torsjö live vers2

Miljönämnden kräver 406 000 kronor för sanering av kemikalier

Miljönämnden kräver 406 000 kronor för sanering av kemikalier

Polis med specialutrustning från nationella bombskyddet, räddningstjänst med kemstyrka och kemambulans anlände i maj till villagatan i Västra Torup för den riskabla undersökningen av huset med kemikalierna. Foto: Berit Önell

Miljönämnden skickar nu två räkningar på totalt 406 131 kronor til fastighetsägaren för handläggning och sanering av hans illegala kemikalieförråd i Västra Torup. Men kemisten kommer att få räkningar från fler håll. Räddningstjänsten hade utgifter på cirka 80 000 kronor och både polisens bombgrupp och Strålsäkerhetsmyndigheten fick kallas in för att ta hand om explosiva och radioaktiva ämnen.

Totalt avlägsnades nästan två ton kemikalier från huset och en container på tomten i villaområdet, mer exakt 1 932 kilo, inklusive cirka 150 kilo emballage. De fyllde 195 lådor och nio plastfat. 228 kilo klassades som giftiga, 843 kilo som brandfarliga, 365 kilo som frätande, drygt 100 kilo som i olika grad möjliga att tillverka sprängämnen av, 11 kilo som självantändande, 5 kilo som explosiva i torrt tillstånd och 19 kilo som ämnen som bildar farlig gas i kontakt med vatten. I byggnaderna fanns också bland annat cirka 200 gram direkt explosiva ämnen, cirka 300 gram radioaktiva ämnen och drygt två kilo cancerframkallande ämnen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– På grund av risken för brand, inbrott, sabotage, läckage eller annan störning var det av vikt att snarast avlägsna de mest riskabla kemikalierna. Då många av kemikalierna var gamla och flera trängt ut ur sina behållare, kristalliserats eller på annat sätt kunde misstänkas ha blivit riskabla att hantera, var det viktigt att endast personer med stor kemisk kompetens hanterade dem. Fastighetsägaren ansågs inte ha kompetens eller förmåga att åtgärda problemet. Därför beslutade miljönämnden att vidta rättelse på den felandes bekostnad, för att försäkra sig om att saneringen skedde på ett säkert och samordnat sätt. På grund av ärendets brådskande natur skulle beslutet gälla även om det överklagades, skriver miljöchef Sven-Inge Svensson i utredningen i ärendet.

Efter en första undersökning av huset, med rigorösa säkerhetsåtgärder, arbetade två saneringsföretag under några veckor med saneringen och fick ta hjälp av Perstops räddningstjänst som har specialkunskap i kemikaliesanering, polisens bombgrupp och Strålsäkerhetsmyndigheten.

En del av ämnena har lämnats kvar i fastigheten eftersom de inte bedömts medföra risker när de inte längre förvaras tillsammans med brandfarliga kemikalier, bland annat silversalter som mannen använder för att bygga kretskort.

– Om fastighetsägaren bestrider våra räkningar kommer vi att lämna dem till kronofogden som får se vad som finns att utmäta, säger Sven-Inge Svensson.

Han befarar att en del av kostnaden i slutänden kommer att hamna på miljönämndens budget.

– Jag har varslat nämnden om att det finns en stor sannolikhet att vi får ett minus i årets budget på grund av det här. Men vi har gjort det enda rätta när vi sett till att saneringen blev gjord, säger han.

Fastighetsägaren överklagade beslutet om sanering, men länsstyrelsen gav miljönämnden rätt och ärendet överklagades inte vidare.

– När jag återlämnade nyckeln till honom i somras verkade han kanske ändå lättad, det här hade ju vuxit honom långt över huvudet, säger Sven-Inge Svensson.

Fastighetsägaren riskerar upp till två års fängelse för brott i samband med kemikaliehanteringen, men inget åtal är väckt ännu.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-06-21 Radioaktiva ämnen i olagligt kemilaboratorium i Västra Torup

2018-08-06 En halv miljon kronor för att sanera hus med nära två ton kemikalier

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se