Gruppen-3a-328x120

Kenny Hansson tror inte delegationerna är olagliga Diskuterades inte i förväg

Kenny Hansson tror inte delegationerna är olagliga Diskuterades inte i förväg

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, håller inte med kommunjuristen och tjänstemännen om att hans tillägg i delegeringsreglerna är olagliga. Åtminstone inte innan han fått bekräftat direkt från kommunjurist Magnus Gjerstad att det inte går att ha krav på att beslut i vissa miljöfrågor ska fattas i samråd med ordförande.

– Jag ser det inte som en delad delegation som skulle vara olaglig. ”I samråd” betyder för mig att man har en dialog, sedan är det ändå en person som beslutar. Men om juristen sagt så är det så, säger Kenny Hansson.

Jan Karlsson, förvaltningschef för miljö- och stadsbyggnads-förvaltningen. Foto: Lotta Persson
Kenny Hansson (M), ordförande i den nya sammanslagna miljö- och stadsbyggnads-nämnden. Foto: Lotta Persson

På fredagseftermiddagen har han varken talat med juristen eller miljö- och stadsbyggnadschefen Jan Karlsson som ifrågasatt onsdagens beslut i nämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag har sökt juristen, men inte fått svar, säger Kenny Hansson.

På torsdagskvällen fick han mejl från Jan Karlsson som informerade om att de fyra tilläggen inte är giltiga enligt kommunallagen, att frågan måste tas upp igen på nästa sammanträde den 23 januari och att beslut om vidaredelegering i dessa delar får vänta.

– Jag hann inte svara mer än ok. Det är beklagligt att det blev fel. Vi ska kolla upp det här så att vi reder ut om det är olagligt, gråzoner eller en tolkningsfråga, säger Kenny Hansson.

Funderade du inte på att tala med kommunjuristen före beslutet?

– Nej, faktiskt inte. Men det är klart att jag skulle ha gjort, säger han.

Istället frågade han en annan person om råd.

– Den jag rådfrågat är inte jurist, men har juridisk erfarenhet. Det är en person som jag har förtroende för och som är politiker i en annan kommun där liknande frågor varit uppe, berättar han.

Kommunjurist Magnus Gjerstad. Foto: Lotta Persson

Både politiker och tjänstemän hade ont om tid när förslaget till nya delegeringsregler skulle tas fram. De gamla delegationerna tog slut vid årsskiftet och nya måste fram så snabbt som möjligt. Tjänstemännen arbetade med dem i julhelgen. Något sedvanligt beredningsmöte hanns inte med.

I mellandagarna träffade Kenny Hansson några tjänstemän, bland andra miljöchefen Sven-Inge Svensson, men de flesta var då lediga.

– Vi fick handlingarna på fredagseftermiddagen (den 4 januari). Jag hade sagt att vi ville göra om en del för att få mer insyn och inflytande, men inte hur det skulle utformas. Jag såg det inte som en så stor förändring, säger Kenny Hansson.

De enda handlingar som tjänstemännen och de flesta av politikerna såg före sammanträdet var en tjänsteskrivelse, ett förslag till delegeringsregler för den sammanslagna nämnden där tilläggen inte fanns med samt miljönämndens och byggnadsnämndens tidigare delegeringsregler som jämförelse. På måndagen mejlade Kenny Hansson också nämndens andre vice ordförande Lars Olsson (C ) för att försöka få stöd från oppositionen för sitt förslag.

– Jag har under helgen tittat över förvaltningens förslag till delegeringsregler och gjort några mindre justeringar, skrev han och bifogade sitt förslag.

Men oppositionen var inte med på noterna utan ville att tjänstemännens förslag skulle godkännas och eventuella tillägg behandlas senare.

Kenny Hansson förklarar att han även tidigare signalerat att han inte ansett att vissa miljöärenden skötts på ett bra sätt och att han vill att kommunen ska blir mer företagsvänlig i miljöfrågor. Dessutom vill han ha insyn i omfattningen av beslut om vitesbelopp.

Borde det inte varit skäl till en dialog med berörda i förväg?

– Jo.

Han anser att nämnden ska arbeta på ett annat sätt med miljöfrågorna.

– Så länge lagen tillåter ska vi hellre ska fria än fälla. Jag tycker inte att vi ska döma ut för mycket viten utan hellre gå andra vägar. Vitena slår rätt hårt mot vårt ”nöjd kund-index”. Vi kan vara mer flexibla. Jag säger inte att vi inte alls varit det, men det är den bild jag fått av berörda som vänt sig till mig, säger Kenny Hansson.

Jan Karlsson betonar att det enligt kommunallagen måste vara en person som får delegation.

– Politikerna får bestämma vad de ska delegera och ge beslutanderätt till delegaten. Sedan finns det inget förhandlingsläge bakåt. Däremot kan nämnden ta tillbaka delegationen, förklarar han.

Han menar att det i delegationsreglernas kolumn för vem som har delegation inte kan stå något om samråd.

– ”I samråd” innebär att beslut fattas i konsensus mellan ordföranden och tjänstemannen, det är det som inte funkar. Vi har tolkat det som ogiltigt, säger han.

Att skriva ”efter samråd” går inte heller i den kolumnen.

– Det får stå i den andra texten i så fall, säger han.

Han berättar att innan ärendet kommer upp igen den 23 januari ska tjänstemännen, med hjälp av kommunjuristen, ta fram ett nytt beslutsförslag som följer lagen.

– Sedan får politikerna fundera på det, säger Jan Karlsson.

Han varnar för att låta för många ärenden ligga kvar i nämnden utan delegation till tjänstemännen.

– Det är ganska många ärenden och det tar mer tid om de ska upp i nämnden. Men det är en avvägning politikerna får göra. Sedan går det alltid att justera längre fram, säger han.

Frilagt har sökt kommunjurist Magnus Gjerstad.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-01-10 Kommunens miljöbeslut ska bli mer företagsvänliga

2019-01-10 Ny delegationsordning i miljöfrågor olaglig

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se