Gruppen-3a-328x120

Föreläggande om provtagning i dagvatten Avloppsutsläpp kan ge sjukdomar och algtillväxt

Föreläggande om provtagning i dagvatten Avloppsutsläpp kan ge sjukdomar och algtillväxt

Hässleholms vatten måste nu ta fram en provtagningsplan för att närmare undersöka misstankarna om avloppsvatten i dagvattendammarna vid Södra Kringelvägen.

Hässleholms vatten måste senast den 25 januari ta fram en provtagningsplan för att undersöka bräddning av avloppsvatten till dagvattendammarna vid reningsverket i Hässleholm.

– Avloppsvatten innehåller bland annat virus och bakterier som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur som kommer i kontakt med ett vatten som förorenats, skriver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i ett föreläggande och varnar även för att höga halter av fosfor och kväve stimulerar algtillväxten i Finjasjön där vattnet från dagvattendammarna släpps ut.

Även på måndagseftermiddagen flöt kondomer med mera i det grumliga vattnet i dagvattendammen.

Som Frilagt tidigare berättat har dagvattendammarna vid Södra Kringelvägen sedan i början på december visat tecken på påverkan av avloppsvatten. Analysföretaget Regitos provtagningar visade också höga halter av fosfor, kväve och organiskt material. Dåvarande miljökontoret ansåg att det fanns skäl att misstänka att avloppsvatten läcker in via dagvattenledningar till dagvattendammarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men Hässleholms vatten avfärdade miljökontorets frågor om detta och hänvisade till egna undersökningar som inte tydde på pågående bräddning av systemet eftersom fosforvärdena då inte var förhöjda.

Hässleholms vattens svar strax före jul lugnade inte miljökontoret. Den 2 januari meddelade miljöchef Sven-Inge Svensson att ett föreläggande skulle skickas inom kort. Han hade då ännu inte fått delegation från den nya miljö- och stadsbyggnadsnämnden, men nu är det klart och på måndagen skickades föreläggandet med krav på provtagningsplan.

Enligt föreläggandet indikerar Regitos analyser tillsammans med de rester av toalettpapper och kondomer som synts i dagvattendammarna att bräddning eller bräddningar av spillvatten rimligen har förekommit. Granskningar av utökade mätningar under hösten 2015 tyder dessutom på att förhöjda värden av närsalter även tidigare ”inträffat med oregelbundenhet” i dagvattendammarna.

– Även om det således inte förekommer någon pågående bräddning av systemet finns det skäl att misstänka att det funnits och kan återkomma. Avloppsvatten kan, om det förekommer i stora mängder eller på fel plats, få stora konsekvenser för omgivningen och innebära olägenhet för människors hälsa och miljön, skriver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Miljökontoret var också på plats den 5 december och konstaterade då att vattnet var grått och grumligt och att det fanns en oljefilm på ytan.

Förvaltningen anser att fortsatt och fördjupad utredning av vad som orsakar problematiken i dagvattendammarna krävs.

– Provtagning ska göras för att härleda om bräddningar på ledningsnätet kan ha orsakat förhöjda halter av näringsämnen i dagvattendammarna.

Planen ska utformas med tätare provtagning och i flera punkter för att lokalisera var förmodad bräddning sker. Flödesmätning och analys av närsalter bör utföras.

På måndagseftermiddagen hade vattnet i dagvattendammarna stigit efter helgens regn. Vattnet var fortfarande grått och grumligt, kondomer och medicinrester flöt omkring och små fiskar kippade efter andan.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-12-11 Stora mängder orenat avlopp ut i Finjasjön

2018-12-12 Hässleholms vatten måste förklara sig om avloppsvattnet

2018-12-22 Hässleholms vatten förnekar avloppsvatten i dagvattnet

2019-01-02 Miljöchefen kräver åtgärder mot avlopp i dagvattnet – men har ingen makt förrän i nästa vecka

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se