torsjö live

Kenny Hansson (M) vill betala tillbaka

Kenny Hansson (M) vill betala tillbaka

Kenny Hansson (M) vill betala tillbaka ersättning han fått för förlorad arbetsinkomst i samband med politiska uppdrag, trots att kommunstyrelsen slagit fast att han har rätt till den.

– När jag läser reglementet tycker jag att det är ganska tydligt, säger han.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens
ordförande Kenny Hansson (M) vill betala tillbaka sin ersättning för förlorad arbetsinkomst. Foto: Lotta Persson

Eftersom reglementet har tolkats på olika sätt blev det i förra veckan kommunstyrelsens sak att besluta om tolkningen. SD och FV ville ha kvar det som beskrivs som nuvarande praxis, det vill säga ingen ersättning alls för förlorad arbetsinkomst till dem som har fasta arvoden på 25 procent eller mer. Men M och majoriteten i kommunstyrelsen ansåg att förtroendevalda ska ha rätt till ersättningen i samband med sina sidouppdrag. Reglementet ska också ses över och förtydligas, så att det inte ska finnas några oklarheter.

Kenny Hansson har begärt och fått ersättning för förlorad arbetsinkomst från sina sidouppdrag under halva förra mandatperioden och fram tills att frågan uppmärksammades i januari i år. Då bad han att kommunkansliet skulle kontrollera om han gjort fel och lovade att betala tillbaka om han fått ut ersättning han inte haft rätt till. Han har inte fått något svar, men efter att ha läst om kommunstyrelsens beslut i Frilagt väljer han nu att ändå betala tillbaka.

– Jag anser att man har gjort en felaktig tolkning och önskar därför betala tillbaka den ersättning jag har fått för förlorad arbetsförtjänst under den tid jag också har suttit som ordförande för dåvarande byggnadsnämnden. Tacksam för om ni kan räkna ut detta och dra det från min kommande arvodesutbetalning, skriver han i ett mejl till kommunkansliet.

Han förklarar att han handlat i god tro när han begärt att få ut ersättningen.

– Jag har gått på information jag fått från andra, men jag skulle läst reglementet själv, säger han.

När han nu läst tycker han alltså att det är tydligt nog och gillar inte kommunstyrelsens beslut.

– Jag tycker att det är lite för nonchalant mot skattebetalarnas pengar, säger han.

Han pratade inte med sina partikamrater innan han fattade sitt beslut.

– Det är mitt högst personliga beslut. Jag har ett ansvar mot mitt parti, men ett betydligt större ansvar mot väljarna, säger han och nämner även kommunens ansträngda ekonomiska situation.

Det handlar dock inte om några stora summor för Kenny Hansson. Han uppskattar att han fått mellan 5 000 och 8 000 kronor i ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Han tycker att det är bra att reglementet nu ses över och skrivs om så att det inte ska gå att tolka på mer än ett sätt. Därefter har han inget emot att få ersättning.

– Jag kan tycka att jag borde ha rätt till ersättning till exempel om jag måste ta ledigt från jobbet för att sitta i budgetfullmäktige en heldag. Om jag inte har rätt till det ska jag inte ha något och om jag har fått för mycket ska jag betala tillbaka. Men det ska inte vara något kanske, säger han.

Berit Önell

Så här står det i Hässleholms kommuns ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda”
Ӥ 1
…För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller inte §§ 12-15.” Dessa paragrafer handlar om ersättning för kostnader, bland annat ersättning för förlorad arbetsinkomst (§ 13). Hässleholms kommun har beslutat att förtroendevalda som uppbär månadsarvode på 25 procent eller mer ska anses fullgöra sitt uppdrag på minst 40 procent.

 

Läs tidigare artiklar i ämnet:
2019-01-27 Förslag att se över regler för politikers ersättningar

2019-02-28 Politiker får rätt till förlorad arbetsinkomst Regelverket ska förtydligas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se