Gruppen-3a-328x120

Namnlistor för p-skiva

Namnlistor för p-skiva

Samtliga 32 närvarande skrev vid onsdagskvällens öppna möte under namnlistor för gratis parkering med p-skiva i Hässleholm. Listorna lämnas på fredag till kommunen.

Evert Storm är nöjd med onsdagskvällens möte om parkeringsfrågan. Foto: Lotta Persson

Kommunens ambition att införa nya parkeringsautomater utan möjlighet att betala kontant har lett till debatt. Önskemål om att istället låta parkeringen vara gratis och reglera tiden med p-skiva har framförts från flera håll.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Evert Storm och Medborgarpartiet tog initiativ till mötet i lilla salongen vid T4-matsalen, men betonade att frågan inte handlar om partipolitik. Deltagarna var företrädare för föreningar, handlare och allmänhet. De anser att p-skiva skulle gynna handeln och i förlängningen ett folktätare och tryggare centrum.

Evert Storm är nöjd med mötet och säger att engagemanget var stort hos deltagarna.

Exempel från andra kommuner som har p-skiva redovisades.

– I Osby säger de att de inte har några kostnader och inga bekymmer, förklarar Evert Storm.

Hässleholms kommuns uppgifter om höga kostnader för skyltar med mera om p-skiva införs diskuterades.

– För trovärdighetens borde de redovisa allt. Vi tycker att alternativet med p-skiva ska utredas ordentligt och att vi ska få reda på vad det egentligen kostar, säger Evert Storm.

En annan fråga som kom upp var vad de fem miljoner som idag kommer in på parkeringsavgifter används till.

– De borde gå till att förbättra parkeringsmöjligheterna, till exempel bättre handikapparkering, säger Evert Storm.

Han kommer personligen att lämna in namnlistorna för diarieföring i stadshuset på fredag morgon och hoppas att de ska bli en del av underlaget när frågan kommer upp vid tekniska nämndens sammanträde den 28 mars.

– Vi hoppas att vi ska få gehör, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-03-19 Kallar till möte för att protestera mot kontantlösa p-automater

2019-03-19 Dyrt med p-skiva enligt kommunen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se