torsjö live

De styrande ville göra ”den minst meriterade” till skolchef

De styrande ville göra ”den minst meriterade” till skolchef

Oenigheten om rekryteringen av skolchef till Hässleholms kommun handlade om att de styrande ville ge jobbet till den minst meriterade av de intervjuade. Det berättar Joachim Fors (S). De fackliga företrädarna påpekade också att kandidaten inte uppfyllde den överenskomna kravprofilen. I en protokollsanteckning skriver de att de är oroliga för arbetsbelastningen för övrig personal eftersom den sökande också saknar den erfarenhet som krävs för uppdraget som skolchef.

Tidigare skolchefen Eva Andersson. Foto: Lotta Persson

Rekryteringen av ny skolchef efter Eva Andersson avbröts den 3 juli, enligt ett pressmeddelande från kommunen för att det inte fanns tillräcklig samstämmighet om en kandidat. Tio personer sökte tjänsten och fyra gick vidare till intervju.

Den sökande som den styrande borgerliga minoriteten lanserade har tidigare arbetat som lärare och rektor i kommunen, men sedan under åtta år ägnat sig åt helt andra uppgifter.

Vid facklig samverkan den 2 juli motsatte sig samtliga fackliga representanter arbetsgivarens förslag och krävde att rekryteringen görs om. Arbetsgivaren höll då fast vid sitt förslag, men ändrade sig alltså sedan.

I protokollsanteckningen förklarar företrädarna för sex olika fackförbund sin inställning. De konstaterar att arbetsgivarens kandidat inte uppfyllde den kravprofil som arbetsgivaren varit tydlig med inför rekryteringen. Den innebar att sökande minst skulle ha varit verksamhetschef inom skola för att vara aktuell för tjänsten.

– Arbetsgivarens förslag vittnar om en bristande respekt för uppdragets dignitet och komplexitet, vilket gör oss fackliga representanter djupt oroade, skriver de.

Sara R Pettersson från Kommunal förklarar att vissa av de fackliga företrädarna kände till kandidaten sedan tiden i Hässleholms kommun och inte hade något negativt att säga om personen.

– Men på åtta år händer det mycket i skolans värld, säger hon.

Viktigast var dock att kravprofilen inte uppfylldes.

– Det som vi tryckte på var att det fanns kriterier som vi varit överens om att de skulle följas.

De fackliga var inte överens om någon annan kandidat.

– Det fanns flera andra som var lämpliga, säger Sara R Pettersson.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

Joachim Fors, som både är andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen, förklarar att han och kommunalrådet Lena Wallentheim (S) hade samma uppfattning som fackförbunden.

– Vi ville att den bästa kandidaten skulle få jobbet. Den som föreslogs var den med minst meriter och erfarenhet av de fyra som intervjuades, säger han.

Han säger att han inte vet varför de styrande föreslog just denna kandidat, men konstaterar att det inte blev någon omröstning.

– De ville nog ändå hitta konsensus. Det är inte roligt att vara förvaltningschef om man inte har stöd, säger han.

Han hoppas att frågan tas upp igen direkt efter semestrarna och att tillförordnade skolchefen Rolf Bengtsson i väntan på att rekryteringen blir klar får hjälp av en biträdande.

– Han har ju dubbelarbetat nu, det håller inte i längden för någon. Jag sa det rätt tydligt och ordförande Stefan Larsson (M) höll nog med mig, förklarar han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) svarar inte på varför de styrande valde den kandidat de gjorde.

– Jag vill egentligen inte kommentera kandidaterna närmare. Vi tog egna referenser på samtliga kandidater och gjorde en samlad bedömning. Men det var för stor oenighet för att fatta beslut, säger han.

Eva Andersson fick sluta i april efter att hon sagt att hon inte kunde klara att uppfylla årets snäva skolbudget och samtidigt uppfylla skollagen.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-04-03 Skolchefen får sparken Kan inte leverera en budget i balans

2019-07-03 Avbryter rekrytering av ny skolchef

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se