torsjö live

Fiskeupphandling gjordes om Gynnade lokal entreprenör

Fiskeupphandling gjordes om Gynnade lokal entreprenör

Fiskeupphandlingen avbröts och gjordes om. Foto: Berit Önell

Hässleholms kommuns försenade upphandling av reduktionsfiske i Finjasjön avbröts på lillejulafton och gjordes om. Orsaken uppgavs vara felaktiga uppgifter i underlaget. Men i den nya omgången tillkom en mängd nya arbetsuppgifter som gynnar en lokal entreprenör eftersom de måste göras på plats, en del av dem veckovis.

– De har ändrat så att vi inte kan ge anbud, säger Arto Hautala på det finska företag som lämnade det lägsta anbudet i december, men avstod i januari.

Kommunen har nu beslutat att ge avtalet till den lokale fiskaren Mats Bengtsson som var den ende anbudsgivaren i den andra omgången. Priset blev då också lägre trots att han får mer att göra.

Mats Bengtsson har haft avtalet med kommunen sedan 2016. Dessförinnan hade det finska företaget det i åtta år. Båda lämnade in godkända anbud i december sedan tekniska förvaltningen anlitat en konsult för 950 kronor i timmen efter att den anställda upphandlaren sparats bort. Frilagt har tidigare berättat om den försenade upphandlingen av avtalet som skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet.

Upphandlingen gjordes med så kallat förenklat förfarande. Anbuden skulle från början vara inne den 18 december. Arto Hautalas företag erbjöd sig att göra jobbet för halva priset per år och skulle därför ha fått avtalet om allt varit i sin ordning. Arto Hautalas pris var 622 500 kronor per år, jämfört med Mats Bengtssons 1 242 000 kronor.

Mats Bengtsson, som haft fiskeavtalet sedan 2016, var den enda som lämnade anbud i andra omgången av upphandlingen. Det finska företaget avstod på grund av de många nya arbetsuppgifterna som kräver mer närvaro vid Finjasjön året om. Foto: Lotta Persson

Den 23 december fick anbudsgivarna ett mejl från konsultfirman Ecenea.

– Upphandling kommer härmed att avbrytas. Felaktiga volymer och timmar har angivits och prismatris är felaktig. Ny reviderad upphandling kommer att genomföras inom kort. Inkomma anbud beläggs med sekretess för att bibehålla konkurrens, skrev konsulten Andrea Åkesson, erfaren upphandlare som tidigare jobbat på tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun.

I den nya upphandlingen skulle anbuden vara inne senast den 22 januari. Den 23 januari undertecknade konsulten tilldelningsbeslutet som säger att Mats Bengtsson och hans företag Viltgården får avtalet de kommande två åren med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Priset blev nu 1 190 000 kronor.

Det finska företaget har bland annat arbetat med reduktionsfiske i Nimmern i Östergötland och hade en referens därifrån. Mats Bengtssons referens var Gunnar Swärdh, tekniska förvaltningens ombud i upphandlingen, som betonade hans kännedom om de lokala förhållandena.

Gunnar Swärdh, kommunens naturförvaltare och dess ombud i upphandlingen om reduktionsfisket. Foto: Urban Önell

Gunnar Swärdh förklarar varför upphandlingen måste göras om.

– Det var lite fel på förutsättningarna. Vi hade missat ett antal fiskedagar. Det blev lite hastigt, säger han.

Han tror inte att förseningen leder till en risk att den beräknade fiskekvoten inte hinns med. Den höjdes förra året från 50 till 75 ton.

Fiskevolymen är densamma, en målsättning på 75 ton, i båda förfrågningsunderlagen där kraven listas. Antalet beräknade arbetsdagar är nu minst 140. I det första underlaget fanns inget antal, förutom i prisbilagan där 90 dagar anges.

Den stora skillnaden är dock beskrivningen av uppdraget där många uppgifter, som inte heller förekommit tidigare år, har lagts till. Det gäller bland annat att under hela året ge tekniska förvaltningen veckovisa rapporter gällande vattennivåer, okulär vattenkvalitet, olika fiskarters lek och fiskemöjlighet. Provfiske ska utföras under två veckor i början på september. Ytterligare tjänster förutom fiskevård, såsom arbeten på strand, hamn och utrustning ska genomföras löpande i samråd med tekniska förvaltningen. Istället för att entreprenören som i det första underlaget ska ha bevakning av fiskens lekperiod, krävs nu “kontinuerlig” bevakning av lekperioderna.

Dessa nya krav gjorde att Arto Hautala bedömde att det inte var möjligt att lämna något anbud.

– De här strukturerna gör att det blir för svårt för oss. Det blir många fiskedagar, men också mycket annat jobb. Det är svårare för oss när vi lever i Finland och i så fall måste lägga mycket mer tid än på själva fisket vid Finjasjön, säger han till Frilagt.

Han har inte haft någon tanke på att överklaga.

– De kan göra som de vill, säger han.

Kommunens tekniske chef Mats Svensson. Foto: Lotta Persson

Tekniske chefen Mats Svensson säger den 4 februari att han inte är insatt i ärendet och därför inte kan svara på frågor.

– Jag har inte en aning, säger han.

Det är dock han som ska skriva under avtalet, vilket kunde ske tidigast denna dag. Frilagt har bett att få ta del av avtalet så fort det är klart, men har ännu inte fått det.

När Mats Svensson får veta att de finska fiskarna inte skickat in något nytt anbud tycker han att det är märkligt.

– Det är ju konstigt om de var med i första rundan och inte skickade in i nästa, säger han.

Frilagt har sökt Mats Bengtsson.

Berit Önell

Läs mer:

2019-11-05 Inget nytt avtal om Finjasjöfisket Upphandlaren bortsparad

2019-11-08 Stopp för fiske i Finjasjön höjer fosforhalter i Almaån

2019-12-10 Konsult för 950 kronor i timmen ersätter arbetsbefriad upphandlare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se