torsjö live vers2

Godkände mer pengar till förskolan på T4

Godkände mer pengar till förskolan på T4

Den planerade förskolan på T4 får kosta 8,8 miljoner kronor mer så att hela projektkostnaden blir 50,8 miljoner kronor. Det beslöt kommunstyrelsen på onsdagen att föreslå kommunfullmäktige. Enbart Folkets väls Björn Widmark ville säga nej och reserverade sig mot att mer pengar tillskjuts.

Marksaneringskostnader på 426 000 kronor ska enligt förslaget tas ur kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.

Frilagt har tidigare berättat om den omstridda förskolan där köpet inte var finansierat, träden som skulle skyddas avverkades, markföroreningar måste saneras och bygglov beviljades trots att varken materialval eller färger stämde med detaljplanens krav.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Så här ska kommunens nya förskola på T4 i västra Hässleholm se ut. Ritning från Arkitektgården

Den stora förskolan i två våningar ska ersätta flera andra mindre enheter. Placeringen beskrivs också som strategisk i anslutning till de nybyggda och planerade bostäderna i området.

Eftersom budgeten överskreds med mer än tio procent ska kommunfullmäktige fatta nytt beslut om projektet.

Fördyringen beror enligt kommunens markägare tekniska förvaltningen på flera saker. Den största är att huvudbyggnaden kräver mer yta, vilket beräknas kosta 3,6 miljoner till. En planerad upphandling av flera förskolor samtidigt hade kunnat sänka priset med 2,0 miljoner kronor, men kunde inte genomföras. Miljöbyggnadscertifiering kostar 1 550 000 kronor, verksamhetskrav på inglasade utesovplatser kostar 800 000 kronor och utökade markkostnader 800 000 kronor.

I markkostnaderna ingår både uppfyllnader inom tomten och sanering av föroreningar. Saneringen beräknas kosta 426 000 kronor mer än de 200 000 kronor som enligt köpeavtalet drogs av på köpeskillingen. Kommunstyrelsen vill därför tillföra 426 000 kronor till tekniska nämndens driftsbudget. Finansieringen föreslås ske från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda kostnader 2020.

Resten av summan, 8,4 miljoner kronor, ska enligt förslaget tillföras tekniska nämndens investeringsbudget för 2022.

– Antingen är kommunen oförmögen att göra rimliga kostnadsbedömningar eller så är det något annat tokigt. Som det nu är har det blivit mer eller mindre standard att utan diskussion tillskjuta stora belopp när anbuden överstiger vad som budgeterats, skriver Björn Widmark i sin reservation.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) försvarar beslutet.

— Det blir rätt mycket dyrare. Men vi måste få fram förskolan så fort som möjligt. Den ska ersätta andra förskolor som är utdömda, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2020-08-29 Ja till ny förskola i strid mot det mesta

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se