torsjö live vers2

Ville inte ta ställning om arvoden

Ville inte ta ställning om arvoden

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S), till vänster, vill ha arvoden vid partiernas budgetberedningar, Hanna Nilsson (SD) anser det helt orimligt och Lars Johnsson (M) tyckte att det aktuella förslaget innebar en väl avvägd kompromiss. Men oenigheten var total i kommunstyrelsen. Foto: Lotta Persson/ARKIV

De politiska partierna i Hässleholms kommun är inte överens om de nya reglerna för politikernas arvoden. Oenigheten gäller främst ersättning vid partiernas budgetberedning, men även nivån på grundbeloppet. Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen valde de rödgröna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet att avstå från att delta i beslutet. Folkets väl yrkade avslag. Därmed stod bara den styrande borgerliga minoriteten bakom förslaget och hur det går i kommunfullmäktige är oklart.

Som Frilagt tidigare berättat sänks grundbeloppet i förslaget, men samtidigt blir det tillägg och höjningar av procentsatser som gör att kommunalråden i praktiken får en höjning av sina arvoden. Det får även en del ledande personer i nämnder och bolag medan andra får en sänkning. Totalt är avsikten att arvodena ska kosta mindre än idag, enligt SD cirka 800 000 kronor mindre. Slutsumman är dock svår att räkna ut i förväg eftersom den beror på en mängd faktorer, bland annat antalet sammanträden och hur många ledamöter som tar ut ersättning för förlorad arbetsinkomst och på vilken nivå.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt förslaget ska arvodena vid partiernas budgetberedning försvinna. Från början ville majoriteten i personalutskottet, som tagit fram förslaget, att ingen ersättning alls skulle utgå. Men efter protester från S fick ordförande Robin Gustavsson (KD) fram en kompromiss med enbart ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

De rödgröna, S, MP och V, har inte accepterat detta och deltog därför inte i beslutet. Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) förklarar att hon vill ha kvar arvodena för budgetberedningen som hon menar är bland det viktigaste i det politiska arbetet.

– Hos våra tre partier finns inga månadsarvoderade, förutom jag som ändå har lön som kommunalråd. Går det här förslaget igenom kan de andra sitta heldagar med budgeten utan ersättning, men om de åker till en mässa får de arvode. Är det rim och reson?

Hon tycker att det är bättre att minska antalet delegater från varje parti.

– De får gärna begränsa antalet tillfällen också, säger hon.

Hon konstaterar att SD med nuvarande regler inte har rätt att ta ut arvode för budgetberedning eftersom partiet inte samarbetar med något annat parti.

– Det är inte rätt, säger hon.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) anser inte att någon skulle ha extra betalt överhuvudtaget för att göra en budget. Hon blev irriterad när de rödgröna avstod från att delta i beslutet.

– Vi har fått sitta och ge med oss på allt, sedan kan de inte nöja sig, säger hon.

Hon menar att SD ville sänka grundavdraget betydligt mer än till förslagets 61 560 kronor per månad som kommunalrådslön.

– När de rödgröna avstod och kommer att lägga sina yrkanden på kommunfullmäktige valde vi också att göra så. Kanske finns möjlighet att kohandla med alliansen och få ner nivån mer och framförallt få bort hela kapitlet om att partierna ska få betalt när de gör sin budget, säger hon.

Hon förklarar att större delen av budgetarbetet ändå görs av kommunalråden som redan har betalt.

– De rödgrönas förra budget kostade 150 000 kronor, vår ingenting alls. Det är orimligt att de ska ha så mycket betalt, som politiker får man jobba lite ideellt också, säger hon.

Lena Wallentheim protesterar mot beskrivningen.

– Jag har inte hunnit räkna på allt, men den siffran stämmer inte, säger hon.

Björn Widmark (FV). Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

FV yrkade avslag på hela förslaget, vilket skulle innebära att nuvarande arvodesregler fortsatt att gälla. Partiet har tidigare föreslagit att grundbeloppet skulle sänkas till regeringens prisbasbelopp, för närvarande 47 300 kronor per månad. Det påminde partiledaren Björn Widmark också om i sin skriftliga reservation i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) anser att personalutskottets förslag var välavvägt.

– Jag vet att Robin lagt ner ett enormt arbete för att jämka. Det är inte rimligt att ha arvoden för interna partimöten, däremot ska man ha ersättning för utlägg. De arvoden som har funnits har utnyttjats en hel del och har kostat kommunen mycket, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar:

2020-08-20 Höjning av kommunalrådens arvoden ger sken av sänkning

2020-08-22 Hanna Nilsson (SD) trodde att hennes arvode skulle sänkas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se