torsjö live vers2

Skolnedläggning och badhus på fullmäktige

Skolnedläggning och badhus på fullmäktige

En avveckling av antingen Linnéskolan eller Läredaskolan ska utredas, om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Foto: Berit Önell

Frågan om att utreda en avveckling av en grundskola i Hässleholms stad behandlas på kommunfullmäktige på måndag kväll. Även förslaget om ett nytt badhus i Hässleholm står på dagordningen.

Bakgrunden till förslaget att lägga ner en grundskola är kommunens höga lokalkostnader. Därför finns ett beslut om ett åtgärdsprogram för effektivisering av kommunens fastighetsbestånd. Under tiden 2020-2022 ska 27 miljoner kronor sparas på effektivare lokalanvändning, i klartext att lokaler ska utnyttjas bättre och de som inte behövs ska säljas eller rivas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt en konsultutredning finns en besparingspotetial bland grundskolorna. Särskilt gott om plats är det på Linnéskolan och Läredaskolan. Totalt är överkapaciteten cirka 900 elever.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är att besluta utreda ett gemensamt upptagningsområde för grundskolorna i staden samt scenariot att avveckla en hel grundskola och att ta fram kostnader för anpassning av dels Linnéskolan och dels Läredaskolan. Dessutom föreslås en utredning av utlokalisering av vuxenutbildning till någon av grundskolorna eller gymnasieskolorna.

Det största ärendet för fullmäktige denna gång lär bli förslaget till nytt badhus med en investeringskostnad på maximalt 325 miljoner kronor och placering på Österåsområdet.

Kommunfullmäktige startar på måndag tidigare än vanligt, redan klockan 16, och intresserad allmänhet uppmanas att följa sammanträdet antingen via närradio eller webb-tv. Åhörare kan även sitta på balkongen i röda salongen. Ett fåtal fullmäktigeledamöter är på plats i salongen, övriga deltar digitalt.

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-05 En grundskola i Hässleholm kan stängas

2021-05-20 12-1 för nytt badhus på Österås

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se