torsjö live vers2

“Missförstånd”: SD röstade för reningsverkets detaljplan igen

“Missförstånd”: SD röstade för reningsverkets detaljplan igen

Inom 200 meter från reningsverket ska bostäder kunna tvångsinlösas, enligt förslaget till detaljplan. Foto ur planförslaget

SD:s Paul Thurn röstade på onsdagen för att detaljplanen för reningsverket i Hässleholm ska ut på samråd – trots att partiets kommunalråd Hanna Nilsson lovat att den ska röstas ner så länge den möjliggör tvångsinlösen av bostäder inom 200 meter.

– Det blev ett missförstånd. Det är mitt fel, säger gruppledaren Ulf Berggren och försäkrar att SD säger ifrån i miljö- och stadsbyggnadsämnden om två veckor.

Men det är andra gången Paul Thurn, som är nämndens förste vice ordförande, säger ja till planen i arbetsutskottet.

Av kravet på förbud mot nybyggnad inom 1 000 meter blev bara en illustration i planförslaget.

I mars återremitterades detaljplaneförslaget av nämnden för att ett så kallat påverkansområde på 1 000 meter, där det kan finnas risk för luktstörningar, skulle skrivas in. En politisk majoritet bestående av M, KD, SD och FV ville ha ett förbud mot nybyggnad av bostäder inom 1 000 meter från reningsverket, vilket också tills i sista stund fanns med i förslaget till fördjupad översiktsplan och i Hässleholms vattens policy för reningsverket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men när detaljplaneförslaget nu omarbetats är det enda tillägget en illustration som visar var 1 000-metersradien går. Återremissens önskan om restriktioner för vad som är tillåtet inom påverkansområdet finns inte med.

Illustrationen som lagts till i planförslaget visar var 1 000-metersradien går, men reglerar inte vad som får göras inom detta så kallade påverkansområde.

Förslaget om återremiss, som kom från SD och FV, innehöll även två punkter om att ändra skrivningarna om bostäderna inom 200 meter för att de inte ska kunna tvångsinlösas. Men här fick de inte med sig övriga partier.

Boverkets expert berättade redan för fem år sedan i Frilagt att expropriation av bostäder på grund av närhet till ett reningsverk inte håller juridiskt. Kommunens miljö- och stadsbyggnadskontor skickade 2019 Frilagts artikel till Boverket för att få bekräftat om uppgiften stämmer. Boverket hade inget att tillägga till texten.

Ledande politiker har också gång på gång sagt att de boende närmast reningsverket ska få bo kvar så länge de vill, men att kommunen vill köpa fastigheterna när de blir till salu. Det är dock inte vad förslaget till detaljplan säger. Där ska bostäderna inom 300 meter, i praktiken 200 meter eftersom det görs undantag för övriga, planläggas som natur, vilket ger kommunen rätt att tvångsinlösa dem. Orsaken är smittorisk, men underlaget för det är motsägelsefullt och både politiker och tjänstemän har tonat ner faran. Planen säger att frivillig inlösen kan ske vid lämpligt tillfälle för att genomföra detaljplanen.Men samtidigt står det att planen är ovillkorlig och genomförandetiden är fem år, vilket nomalt betyder att den då ska vara genomförd. Muntliga löften från nu styrande politiker hindrar inte detta, inte heller de rödgrönas uttalanden om att de boende ska skriva personliga avtal med kommunen om att få bo kvar.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) lovade att stoppa tvångsinlösen av bostäderna. Ändå röstade hennes partikollega Paul Thurn ja. Foto: Urban Önell

Vid arbetsutskottets sammanträde i mars sa Paul Thurn också ja till att låta planförslaget gå ut på samråd som det var. Hanna Nilsson undrade då om han missförstått något. Hon sa till Frilagt att hon ville att bostäderna skulle få vara kvar så länge ägarna vill och även att de kan få bygga om.

– Vi kommer inte att släppa igenom den här planen om det inte går att lösa. De får klara sig utan detaljplan i så fall, sa hon.

Hon ville därför lägga ett ändringsyrkande i nämnden och fick stöd för det av S-kommunalrådet Lena Wallentheim. Men när det var dags för nämnd ersattes det yrkandet av kravet på återremiss och S-ledamöterna backade.

– Det är bara SD och FV som står vid sitt ord, sa Hanna Nilsson därefter.

Ändå sa Paul Thurn alltså ja igen vid onsdagens sammanträde i arbetsutskottet där endast han och ordföranden Kenny Hansson (M) deltog. Andre vice ordförande Lars Olsson (C ) var frånvarande på grund av sjukdom. Ingen ersättare var på plats. Hansson och Thurn var överens om att förslaget skulle gå vidare till samråd.

Frilagt har under dagen sökt både Paul Thurn och Hanna Nilsson. På eftermiddagen ringer istället Ulf Berggren upp.

– Det har blivit ett missförstånd mellan mig och Palle, så att vi kommer att ha andra yrkanden till nämnden, säger han.

Han förklarar att ett tilläggsyrkande skulle ha varit med i arbetsutskottet.

– Jag får ta det på mig, jag glömde att säga till Palle att inte glömma vårt yrkande, säger Berggren.

— Ett missförstånd, säger SD:s gruppledare Ulf Berggren (SD).

Kunde han inte själv tänka på det?

– Jo, men ibland blir det kommunikationsmissar, säger Ulf Berggren.

Men Hanna Nilsson var ju oerhört tydlig förra gången och sa att SD skulle rösta nej till planen ända upp till fullmäktige om man inte tog bort det som banade väg för tvångsinlösen av bostäderna. Det kan väl knappast Palle ha missat?

– Nej, men det har varit så mycket diskussioner fram och tillbaka om denna planen.

Är ni oeniga i partiet i denna frågan?

– Nej.

Har ni vacklat och ändrat er fram och tillbaka?

– Nej, säger jag! Vi har gruppmöte på måndag. Yrkandet är färdigskrivet, vi ska bara säkerställa så alla tycker likadant, men vi har inte ändrat oss, säger Ulf Berggren.

Det är samma yrkande som skulle ha lagts fram om det inte blivit ett återremissyrkande. Det säger att de två fastigheterna inte under några omständigheter kommer att tvångsinlösas på grund av detaljplanens genomförande och att om det finns skrivningar i planen som tillåter tvångsinlösen ska ska dessa tas bort eller ändras innan samrådets genomförande.

– Om det är juridiskt giltigt vet jag inte. Det får de kolla på tjänstemannanivå, säger Ulf Berggren.

Han menar att det som behöver ändras ska ändras. Om yrkandet inte går igenom kan SD säga nej till hela planen.

– Jag vet inte ännu, men det kan nog bli så. Vi vill ha någon form av lösning på det här bekymret. Det är en mycket komplicerad historia, säger Ulf Berggren.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M). Foto: Berit Önell

Kenny Hansson har tidigare sagt att han anser det bättre att förslag på ändringar lämnas under samrådet. På torsdagen skickade han ut ett pressmeddelande om besluten i arbetsutskottet och meddelade att eventuella frågor fick tas på mejl eller sms eftersom han befann sig på resande fot. Frilagt mejlade honom vid ettiden för en kommentar om de uteblivna restriktionerna för påverkansområdet, men på kvällen har han fortfarande inte återkommit.

Ulf Berggren konstaterar att en illustrationsbild inte är juridiskt bindande.

– Men jag är glad att den kommer med, det var enda sättet att få med 1 000-metersavståndet, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2016-06-23 Kommunen vill riva bostäder för skyddszon

2021-03-22 Ändring i planförslag kan rädda bostäder vid reningsverk

2021-03-25 Återremiss för reningsverkets detaljplan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se