torsjö live vers2

Klart att Norregårds förskola stängs

Klart att Norregårds förskola stängs

Norregårds förskola på T4-området i Hässleholm stängs senast den 1 augusti 2022. Det står klart efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde på torsdagen.

Politikerna var eniga i beslutet. Anledningen till att Norregård blev aktuell långt efter övriga sju förskolor som ska stängas när de två stora nybyggena blir färdiga är att prognosen för antal platser förändrats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Förvaltningen har räknat en gång till, säger nämndens ordförande Stefan Larsson (M).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Förutsättningarna förändrades när ett förslag att stänga Midgårds förskola i Vankiva och flytta in barnen till Hässleholm stoppades i våras efter protester från både föräldrar och flera politiska partier. Därmed blir överkapaciteten i Hässleholm större än tidigare beräknat. Stefan Larsson säger att det bara handlade om tio barn. Men antalet platser på Midgård är 23, varav 15 användes i mars-april.

Utgångspunkten är dock fortfarande att 953 barn behövde förskoleplats i Hässleholms stad den 15 maj i år. Då fanns 1033 platser enligt beräknad så kallad avvägd kapacitet. Det innebar en överkapacitet på cirka 80 platser. I början på 2022 tillkommer två förskolor med totalt cirka 200 platser. Samtidigt stängs cirka 170 platser. Det betyder att överkapaciteten ökar med 30 platser till cirka 110 platser. Nedläggningen av Norregårds 40 platser minskar överkapaciteten till cirka 70 platser.

– Vi kan inte ha så tajt med platser att det blir ett nollsummespel, men uppåt 100 tomma platser kan vi inte ha säger tillförordnade förvaltningschefen Niklas Persson.

Stefan Larsson instämmer.

– Fem procent är inte en orimlig överkapacitet, säger han.

Om behovet ligger på samma nivå som i år blir överkapaciteten dock lite större.

Att det blir just Norregård som stängs har också samband med att lokalerna inte är optimala med tre våningsplan.

Stefan Larsson (M) förklarar att Norregårds förskola kommer att stängas när barnen flyttat till andra verksamheter, vilket kan bli tidigare än den 1 augusti.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-11 Beslutet att stänga Midgård ska dras tillbaka

2021-11-15 Norregårds förskola hotas på nytt av nedläggning

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se