torsjö live vers2

Tio omsorgsanställda till covidpositiva

Tio omsorgsanställda till covidpositiva

Även på Högalidshemmet i Hässleholm finns nu covidsmittad personal. Foto: Henrik Andersson

Ytterligare tio i omsorgspersonalen i Hässleholms kommun bekräftades under helgen smittade av covid-19. Dock kan det finnas fler smittade eftersom den nya rutinen i Skåne är att endast personal och vårdtagare med symptom testas inom hemtjänst och hemsjukvård. Folkhälsomyndigheten vill inte kommentera att smittspårningen på detta sätt i praktiken upphört, men hänvisar till sin vägledning för smittspårning av covid-19. Där betonas att patienter, brukare och personal i vård och omsorg alltid rekommenderas testning om de identifieras som hushållskontakter eller nära kontakter, alltså personer som en covidpositiv träffat under smittsam fas, oberoende av symptom eller vaccinationsstatus.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På måndagen informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om skärpta restriktioner.

Totalt hade på måndagen 30 personer i omsorgspersonalen testat positivt de senaste 14 dagarna. Några av dem har tillfrisknat och är åter i tjänst. Sammanlagt finns fyra covidpositiva vårdtagare, varav en kom smittad från sjukhus. Det berättar kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Birgitta Ljungbeck i ett mejl till Frilagt.

Ansträngt men fungerar

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

Hon meddelar också att smittan tagit sig in på äldreboendena Högalid och Kaptensgården i Hässleholm samt två LSS-boenden utöver det som tidigare drabbats. På tre äldreboende till finns smittade: Ehrenborg i Hässleholm och Lyckåsa och Nybohemmet i Bjärnum. Sedan tidigare finns covidfall i hemtjänsten i Tyringe samt på områdena Öster, Väster 2 och Norr i Hässleholm.

Omsorgsförvaltningens krisledningsgrupp, som aktiverades i fredags, hade på måndagen en ny avstämning kring hur det ser ut i verksamheten.

Verksamhetschef Ulrika Bengtsson skriver i ett mejl till Frilagt: “Det är ansträngt men den fungerar”.

Som Frilagt tidigare avslöjat upphörde rutinen att provta vårdtagare och personal utan symptom inom hemtjänst och hemsjukvård i Skåne i onsdags. Birgitta Ljungbeck blev förvånad över Region Skånes beslut och konstaterade att smittspårningen för de berörda därmed i princip upphör.

Tidigare har ofta fall utan symptom upptäckts genom att alla som haft kontakt med en smittad 48 timmar före positivt provsvar har testats. De nya rutinerna innehåller även en skärpning av kraven på skyddsutrustning med visir och munskydd som personalen nu ska använda under hela sin vistelse i vårdtagarnas bostäder. Dock är hemtjänstpersonal fortfarande betydligt sämre skyddade än sjukhuspersonal. De enklaste munskydden används och personalen måste ta på skyddsutrustningen hemma hos vårdtagarna. Enbart vid bekräftad eller starkt misstänkt smitta används andningsskydd av bättre kvalitet.

Frikostig testning viktig
inom vård och omsorg

Folkhälsomyndighetens Vägledning för smittspårning av covid-19, som ska fungera som stöd till regionernas smittskyddsenheter, säger att frikostig testning är viktig inom vård och omsorg. Smittspårning blir där en viktig insats för att skydda individer med hög risk för allvarliga konsekvenser till följd av covid-19-infektion.

Folkhälsomyndigheten svarar inte på Frilagts frågor om lämpligheten i att sluta testa personer utan symptom inom hemtjänsten, men hänvisar till sin vägledning.

Covid-19 är klassificerad som en allmänfarlig sjukdom och är därmed smittspårningspliktig. Vägledningen säger: “Smittspårningen är särskilt viktig i miljöer där risken för smittspridning är högre såsom i hushåll, i miljöer med många ovaccinerade och i miljöer med grupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom t.ex. inom vård- och omsorg”.

Det är varje region som ansvarar för tillämpningen av smittskyddslagens bestämmelser om testning och smittspårning: “I samtliga fall finns alltid möjlighet att efter individuell bedömning besluta om andra skyddsåtgärder än vad som rekommenderas i denna vägledning”. Det innebär inte någon antydan om att det är lämpligt att sluta provta personer utan symptom inom äldreomsorgen, snarare tvärtom: “Vid konstaterad smittspridning kan det vara aktuellt att göra en utbrottsutredning. Ytterligare provtagning än vad som rekommenderas i denna vägledning kan i vissa fall vara relevant”.

När en smittad, ett så kallat indexfall, upptäcks i vårdmiljö behöver smittspåraren identifiera vilka personer som kan ha exponerats och ge dem instruktioner. I bedömningen av smittspårningens omfattning tas hänsyn till om skyddsutrustning använts på ett adekvat sätt, vilken vårdform det gäller, om riskpatienter vårdas på enheten och om smittspridning redan verkar pågå.

Smittspårning måste alltid ske utan dröjsmål för att effektivt bryta smittkedjor. Smittorisken bedöms generellt betydligt större vid kontakter inomhus, vid avstånd mindre än två meter och vid nära kontakt längre än 15 minuter.

Nya restriktioner
på grund av rekordsmitta

Samtidigt som testningen minskar inom kommunens omsorg aviseras nya restriktioner på grund av den rekordstora smittspridningen som även drabbar många vaccinerade. Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade åtta olika åtgärder vid en presskonferens på måndagen. De ska omprövas var fjortonde dag, Syftet med åtgärderna är främst att minska belastningen på sjukvården som också är pressad av säsongsinfluensa och andra infektionssjukdomar.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell medverkade vid måndagens presskonferens där skärpta restriktioner presenterades.

Från och med onsdag ska serveringsställen stänga senast klockan 23.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 20 personer får enbart ha sittande deltagare som ska delas upp i sällskap på max åtta personer med minst en meter mellan sällskapen och vid mer än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.

Vuxenutbildningar och lärosäten rekommenderas delvis distansundervisning.

Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar, fester och liknande sociala sammanhang.

Statsminister Magdalena Andersson (S) sa att hon är medveten om att åtgärderna är ingripande och att de därför ska omprövas löpande.

Avrådan från cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari.

För tre åtgärder, som också väntas gälla från onsdag, har hemställan lämnats till regeringen. Det gäller ett maxtak på 500 personer för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus, krav på vaccinationsbevis och minst tio kvadratmeters yta per person för mässor med fler än 50 deltagare och sänkt tak för privata sammankomster i hyrda lokaler till 20 personer.

Dessutom finns en hemställan om att ändra kraven för inresor i landet. Covidpass ska gälla för utländska medborgare från 18 års ålder och negativt covidtest från tolv års ålder behövs inte längre.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-06 Stopp för smittspårning i hemtjänsten

2022-01-07 Regionen kallar stoppad smittspårning förtydligande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se