torsjö live

Ett svenskt folkhem byggs knappast med SD:s tänkesätt

Ett svenskt folkhem byggs knappast med SD:s tänkesätt

Sverigedemokraten Torgny Holmberg svarade Gay Glans i en insändare angående ”svenska folkhemmet”. Holmberg menar att Glans i sin insändare staplar påståenden och missvisande generaliseringar och därigenom är osaklig i sin kritik av Sverigedemokraterna. Det intressanta är att Holmberg i sitt försvar och kritik använder sig av plattityder och generaliseringar, exempelvis svepande antydningar att dagens problem beror på vänsterns bristande värderingar, media och regeringen, utan att specificera någonting.

Holmberg beskriver sin uppväxt  och att han tidigt lärt sig att respektera alla människor, oavsett fattig eller rik, bakgrund eller härkomst och att bedöma människor utifrån deras beteende. Det är därför direkt motsägelsefullt när Holmberg i nästa stycke fortsätter sin generalisering och beskriver ”det våldskapital som kommit till vårt land med den stora invandringen”. Plötsligt är det inte den enskilde individens beteende som är viktigt, det är den kollektiva grupp som individen tillhör. En gruppidentitet som inte individen valt, utan som appliceras av samhället i allmänhet och Sverigedemokraterna i synnerhet. Motsägelser och inkonsekventa ställningstaganden är kännetecknande för populistiska och opportunistiska partier, som Sverigedemokraterna. 

Holmberg företräder ett politiskt parti som söker väljarstöd och som påstår sig ha lösningarna till dagens problem. Som politisk företrädare har han en skyldighet att, för sina potentiella väljare, tydligt åskådliggöra och definiera problemen, samt beskriva lösningen. Inte presentera plattityder och generaliseringar, byggda på fördomar. Man måste kunna definiera problemet, annars kan man inte ha en lösning och kan man inte kommunicera problemet, har man inte heller förstått problemet!

Gay Glans är korrekt i sin bedömning att Sverigedemokraterna aldrig kan bygga ett svenskt folkhem. Folkhemstanken bygger på empati, solidaritet och gemenskap. Där särskilt empati och solidaritet inte är några framträdande drag hos Sverigedemokraterna. När Holmberg nämner ett modernt Folkhem, menar han ett folkhem för utvalda svenskar, där definitionen av svensk kommer att förändras över tid. Vi har hört framträdande Sverigedemokrater uttala sig förnedrande om både samer och HBTQ-rörelsen.

Stanley Hallström, partipolitiskt oberoende

Läs också:
Torgny Holmberg (SD): Tom retorik vinner inte i längden
Håkan Spångberg: En väl genomtänkt röst för Sveriges bästa
Gay Glans: Tänk dig noga för, innan du röstar på SD
Torgny Holmberg (SD): Svar till Gay Glans om folkhemmet
Gay Glans: Ingen plats för fria kvinnor i SD:s folkhem

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se