Gruppen-3a-328x120

Cyniskt att vända fokus från kärnfrågan om Peter

Cyniskt att vända fokus från kärnfrågan om Peter

INSÄNDARE. Samlad kommentar till Ulrika Widmark Barnekow och Stanley Hallströms insändare.

Ulrika, i mars 2020 har Peters bror samt Gert-Åke Åberg sänt ut en redogörelse i detta ärende till samtliga sittande ledamöter i omsorgsnämnden, även du har fått denna redogörelse två gånger. När du säger att du inte har så mycket fakta i ärendet, beror det på att du i så fall inte läst materialet som du fått sänt till dig. Anledningen till att materialet sändes till alla er ledamöter var att Peters bror och Gert-Åke Åberg ville lyfta kunskapen hos ledamöterna om Peters situation och förhoppningen stod till att någon skulle agera.

Stanley, jag är själv partipolitisk obunden och jag sympatiserar definitivt inte med SD i allmänhet men jag blir förbannad när personer som du ger sig på dem som försöker hjälpa utsatta. Detta med en tydlig agenda att klämma åt dem bara för att de har SD som partitillhörighet. Jag anser att man inte skall uttala sig om man inte har kött på benen. Du anklagar Hanna Nilsson (SD) och Susanne Lottsfeldt (SD) för att vara opportunistiska och utnyttja Peter cyniskt en månad före valet. En cynisk person är känslokall. Nilsson och Lottsfeldt hade varit cyniska om de utnyttjat Peters situation för att gynna egna syften utan att det gagnar Peter eller om det missgynnat Peter. Hur kan det vara cyniskt att hjälpa någon även om det innebär en fördel för den egna parten?

Jag anser att det är du som är cynisk i detta sammanhang, du är totalt känslokall inför det faktum att du tar fokus från Peters ärende och får det till att handla om att två politiker eventuellt skulle vinna en fördel inför valet. Hade du brytt dig om att inhämta fakta hade du förhoppningsvis inte uttryckt dig så.

Fakta: Hanna Nilsson (SD) har självmant hösten 2020, efter att ha läst en artikel i Frilagt, kontaktat vårdgivarna till Peter, det vill säga mina föräldrar, och inhämtat information i ärendet. Detta är inget som hon kommit på nyligen inför valet. Jag har varit i kontakt med Susanne Lottsfeldt (SD) och hon har till mig bekräftat att hon långt innan detta valår lyft ärendet i omsorgsnämnden, utskottet samt presidiet, men inte fått gehör från andra ledamöter.

Du använder ordet opportunistisk på ett sätt som antyder att detta skulle vara något felaktigt. Den utlösande faktorn just nu för Peters ärende skulle jag vilja säga är att SVT lyft ärendet på lokalnyheterna för någon vecka sedan. Det är väl en perfekt tidpunkt att försöka få till en förändring. Det vore tjänstefel att inte utnyttja detta tillfälle till att stärka en fråga som de fört i flera år.

Från Peters sida har man i tre års tid aktivt försökt väcka Hässleholms politikers intresse för Peters ärende men inte en enda utöver Hanna Nilsson (SD) och Susanne Lottsfeldt (SD) har valt att intressera sig för Peters utsatta situation. Trots att alla ledamöter i omsorgsnämnden personligen fått information sänt till sig.

Du påstår i detta fall att Nilsson och Lottsfeldt har en skrämmande okunskap angående förvaltningsrätt men hur är det med din egen kunskap i ämnet eller insikt i ärendet? Har du koll på vad ministerstyre innebär? Jag kan inte se att Nilsson och Lottsfeldt har bett eller krävt att någon enskild ledamot skall ändra ett beslut som förvaltningen har tagit. Det hade i så fall varit ett ”Ministerstyre”. Vad Nilsson och Lottsfeldt önskar är att ärendet skall lyftas i nämnden, så att de folkvalda ledamöterna kan fatta ett beslut och tydligt visa vart de står i frågan. Helt i enlighet med gällande lagstiftning. Om du är påläst i förvaltningsrätt vet du också att nämnden har möjlighet att ändra ett beslut tagit av förvaltningen. Beslut i nämnden kan i sin tur överklagas till förvaltningsrätten. En del av problematiken är att Åbergs inte får ett överklagningsbart beslut vare sig från nämnd eller förvaltning. Beslutet behöver också följas av en motivering till det beslut som fattats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I mina ögon är det du Stanley Hallström som försöker hitta fel som inte finns i de handlingar som Nilsson och Lottsfeldt utför.

Jag kan berätta för dig att det från Peters och Åbergs håll gjorts försök att lyfta ärendet till omsorgsnämnden. Dock är det så att ärendet stannat i omsorgsnämndens arbetsutskott. Ärendet handlar ju om att vårdgivarna Åberg har ansökt om att få ett beslut om att få återgå till den form av ersättning som varit sedan mer än 20 år tillbaka i tiden.

Åbergs fick lägga fram ärendet vid ett möte i omsorgsnämndens arbetsutskott den 18 augusti 2020 där Karin Axelsson (M) var ordförande. Trots att Åbergs ansökt om att man vill återgå till tidigare ersättningsform, så presenteras ärendet av Karin Axelsson (M) i utskottet som att det gäller en ansökan om förhöjd familjehemsersättning. När Åbergs under mötet påtalar att detta är fel, avfärdas det bara. Sekreteraren har inte noterat denna rättelse från Åbergs i protokollet. Christer Welinder (S) var en av ledamöterna och tillika justeringsman av protokollet, har ej heller justerat Åbergs rättelse.

Beslutet på mötet var ett ej bifalla ansökan om förhöjd familjehemsersättning, vilket var en ansökan som aldrig framställts. Jag anser att arbetsutskottet helt bortser från frågan som ansökan gäller, utskottet duckar helt enkelt för att ta ett beslut i frågan, genom att besvara en ickefråga.

Stanley och Ulrika, jag tycker det är cyniskt att försöka vända fokus från kärnfrågorna på det sätt ni gör. Debatten borde gälla Peters välbefinnande och kommunens ekonomi. Istället angriper ni dem som faktiskt försöker åstadkomma en förändring. Ulrika Widmark Barnekow (FV), Karin Axelsson (M) och alla andra politiker i Hässleholm, är högst välkomna att även de stödja Peter. Oavsett parti tycker jag att de personer som gör bra saker för medborgarna i kommunen gärna får vinna politiska poänger på sitt arbete, det låter väl som sunt förnuft eller?

När jag säger att kärnfrågan är Peters välbefinnande, så vet jag att det är en katastrof om han tvingas ändra boendeform. Jag har själv varit en del av Peters liv i 40 år och vet hur han fungerar men även en oberoende utredning (som förvaltning och nämnd totalt ignorerar), Peters gode man, Peters bror med flera har kommit fram till samma slutsats.

Utöver Peters välbefinnande borde kommunens ekonomi och skattebetalarnas pengar vara ett fokus för politikerna. Om Peter inte kan bo kvar i sitt befintliga boende, kommer en kommunal vårdplats kosta cirka 2-3 gånger så mycket som en vårdplats hos Åberg gör om de skulle få tillbaka sin gamla ersättningsform. Det innebär en besparing för kommunen på 500 000-750 000 kronor, varje år Peter bor hos Åberg.

Så det är en ”win-win” för alla parter om Åbergs kan återfå sin forna ersättningsform. Peter kan behålla det boende och stöd han förtjänar och politikerna hanterar skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt.

Ulrika, jag uppmanar dig att läsa det material du fick sänt till dig under första halvan av mars 2020. Det materialet ger dig alla detaljer och det tål att granskas. Har du förlagt det, så kan jag ombesörja att du får det sänt till dig igen.

Tobias Åberg
Oberoende av partipolitik och del i Peters vardag sedan 40 år

Läs mer:

2022-08-08 Starka ord men svagt kämpat

2022-08-09 SD-politikernas ”kamp” ett övergrepp

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se