torsjö live vers2

Enklare åtgärder för Finjasjön kan bli av

Enklare åtgärder för Finjasjön kan bli av

En del av de föreslagna åtgärderna för att minska näringstillförseln till Finjasjön kan bli av i närtid, trots att inga pengar avsatts särskilt för detta i den styrande majoritetens budgetförslag. En oenig teknisk nämnd beslöt därför att återremittera förslaget för att tjänstemännen ska kolla upp vad man kan göra med befintliga resurser.

Det finns inga pengar till att åtgärda Finjasjön i de styrande partiernas förslag till budget för 2023. Men kanske kan vissa åtgärder ändå finansieras. Algblomning pågick för fullt torsdagen den 27 oktober.

Det var tekniska nämndens ordförande Torsten Nilsson (M) som föreslog återremiss för att utreda kostnader inom befintlig budget. Han fick stöd av KD, SD och C.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi börjar inse att det finns inga pengar i det korta perspektivet till åtgärder för Finjasjön. Men vi har en åtgärdslista där det börjar med enklare åtgärder. Vi tror att om vi kollar lite noggrannare kan vissa uppgifter göras med resurser som vi redan har.

– Jag tror att vi kan skruva lite på det, säger han.

Frilagt har tidigare berättat om listan med ett stort antal förslag. De flesta kräver större eller mindre insatser från personal på tekniska förvaltningen eller miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som behöver skärpa tillsynen. Därför föreslås ökad bemanning. Bland de högst prioriterade åtgärderna finns också en del som knappt kostar varken tid eller pengar, exempelvis att upphöra med att bruka kommunal jordbruksmark nära sjön.

Tekniska nämndens Torsten Nilsson (M) hoppas att vissa åtgärder för Finjasjön trots allt ska rymmas inom tekniska nämndens budget. Foto: Exakta Creative

Torsten Nilsson konstaterar att en del av åtgärderna behöver komma igång snarast för att få effekt. Annat kan kanske kosta mindre än idag.

– Vi kan till exempel också titta på provtagningen, kanske går det att effektivisera den, säger Torsten Nilsson.

Efter att åtgärder för att minska näringsbelastningen vidtagits föreslås beslut om eventuell sedimentbehandling för att begränsa läckage av fosfor från sjöbottnen. Behandling med aluminium beräknas kosta cirka 30 miljoner kronor, men detta är i så fall en senare fråga.

– Det är det nog ingen politiker som vill gå in med nu, säger Torsten Nilsson.

Tillförseln av näring bör också först minska radikalt för att en sådan behandling ska få bästa effekt.

S ville driva igenom beslutsförslaget från arbetsutskottet där hela åtgärdspaketet lämnas till fullmäktige för beslut om finansiering, Finjasjöarbetsgruppen avskaffas och ett beslut från 2017 om att utreda reningsverkets påverkan på sjön rivs upp till förmån för nya förslag om förbättringar av både reningsverk och pumpstationer.

Thomas Haraldsson (L) deltog inte i beslutet. Han ansåg att det fattades underlag angående vad som hänt med beslutet från 2017, men enligt Torsten Nilsson och tjänsteskrivelsen har det aldrig funnits någon budget för att genomföra detta.

– En del har ändå åtgärdats och övrigt ingår i det nya förslaget, säger Torsten Nilsson.

Berit Önell

Läs mer:

2022-10-10 Finjasjögruppen vill rädda sjön – och lägga ner sig själv

2022-10-11 Förslag om Finjasjön går vidare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se