Gruppen-3a-328x120

Oenighet om villkor för markköp till enduro

Oenighet om villkor för markköp till enduro

Politikerna i tekniska nämnden var oeniga om kostnaderna för bekämpning av invasiva arter och utökad soptömning som är villkor för markköpet utanför Tyringe som ska ge enduroklubben FMCK en ny bana. Beslutet blev att inte begära några extra medel för löpande röjning av invasiva arter utan enbart ett engångsbelopp samt att halvera tillskottet till kultur- och fritidsnämnden för utökad soptömning i friluftsområden. Men kommunfullmäktige har sista ordet. I väntan på en ny bana har miljö- och stadsbyggnadsnämnden förlängt det tillfälliga miljötillståndet för banan på Hässleholm Nord tills i januari 2025.

Hässleholmspolitikerna är eniga om att köpa mark till en ny endurobana, men inte när och inte om villkoren i avtalen med säljaren och hur mycket de får kosta. Foto: Urban Önell

Kommunen har för avsikt att köpa 59 hektar mark vid Torsjö utanför Tyringe för att FMCK ska få en ny bana. Säljare är Stiftelsen skånska landskap som passar på att kräva att kommunen ökar insatserna i två andra strövområden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tekniska nämnden beslöt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en investeringskostnad på 9,75 miljoner kronor. Den innefattar köpeskilling på 9,5 miljoner samt kostnader för fastighetsbildning och lagfart. Ett förslag till nyttjanderättsavtal utan kostnad för FMCK ska tas fram.

Avtal om bekämpning av invasiva arter i strövområdet Mölleröd och samverkan om sophantering i strövområdena Mölleröd och Vedema klubbades också. Men förslaget på 120 000 kronor årligen i 49 år framåt, till utgången av 2071, ändrades efter förslag av förste vice ordförande Ulf Berggren (SD) till 60 000 kronor. Han fick också igenom att förslaget på 38 000 kronor under lika lång tid för löpande röjning av invasiva arter ströks. Däremot kvarstod förslaget att tekniska nämnden får 1,1 miljon för en engångsinsats mot den invasiva arten parkslide vid Möllerödssjö där kommunen troligen orsakat spridningen.

Ernst Herslow (FV). Foto: Urban Önell

Ernst Herslow (FV) ville i första hand återremittera ärendet för att värdet på skogen skulle utredas närmare, i andra hand avslå förslaget i sin helhet. Thomas Haraldsson (L) ville köpa marken, men stryka både tilläggsavtalen och kostnaderna för dem.

Ernst Herslow betonar att han inte har något emot att kommunen köper mark till förmån för FMCK. Men han tycker att köpet hastas fram och att man vet för lite om marken.

– Det finns inga garantier att FMCK verkligen får lov att köra där, miljöansökan är inte gjord och det ska prövas med bullermätningar med mera, säger han.

I värsta fall tänker han att kommunen kan stå där med ett skogsinnehav som inte kan användas som det var tänkt.

– Att inneha skogsfastigheter är inte kommunal kärnverksamhet, konstaterar han.

Visserligen finns två värderingar som visar att fastigheten har ett värde i nivå med köpeskillingen, mellan 8,4 och 9 miljoner, men han tycker ändå att det finns en osäkerhet.

Thomas Haraldsson (L). Foto: Urban Önell

Han ifrågasätter också brådskan som beror på att den nuvarande styrelsen i stiftelsen är positiv till försäljning, men att man inte vet hur de nya ledamöterna ställer sig.

– Styrelsen avgår först i mars-april. Vi kunde väl åtminstone ha låtit FMCK lägga in ansökan till länsstyrelsen innan vi köper marken, säger han.

Thomas Haraldsson är också positiv till själva markköpet, men vänder sig emot att skriva avtal om att tömma soptunnor och bekämpa invasiva arter i 50 år.

– Vi vet inte vad det kommer att kosta framöver. Det hade varit bättre att betala ett högre pris för marken direkt och sedan inte ha några förbindelser. Våra barn får ta hand om det om vi skriver sådana avtal, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-04 Kommunen kan köpa mark för tio miljoner till FMCK

2022-12-06 Ett första ja till mark för endurobanan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se