logga-ligg-tjock

Vill prioritera Norra Skåne-huset –Verumsgården får vänta

Vill prioritera Norra Skåne-huset –Verumsgården får vänta

Fastighetsägaren vill nu prioritera detaljplanen för Norra Skåne-huset, dit den styrande politiska majoriteten vill flytta Montessoriskolan och utöka den till det dubbla. Men förslaget är att planen delas i två och att den mer känsliga delen med Verumsgården får vänta. Imorgon, tisdag, får miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ärendet på sitt bord.

Illustrationsbild ur planförslaget som var ute på samråd. Stämmer inte exakt, bland annat ska hela allén vara kvar. (Space Arkitekter AB)

I februari 2021 beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för att pröva planläggning av fastigheten Värpatorparen 2 där både Norra Skåne-huset och Värpatorparen ligger. Enligt ansökan skulle området ge plats för skola, förskola, bostäder, idrottshall och vårdboende. Avsikten var att riva en del av Norra Skåne-huset medan Verumgården skulle bevaras. S ville att ärendet skulle återremitteras för att behovet av en skola i området skulle utredas, men majoriteten röstade igenom det.

Det förslag till detaljplan som sedan varit ute på samråd har ungefär samma innehåll. Skolverksamhet är huvudändamålet för båda delarna av fastigheten. I Norra Skåne-huset i den norra delen av fastigheten föreslås en grundskola för cirka 450 elever och bredvid den en multihall som kan användas både av skolan och föreningar. I norr planläggs också för flerbostadshus och ett äldreboende med cirka 60 platser i fyra-fem våningar. Centrumfunktioner föreslås i bottenplan.

Verumsgården föreslås också för skoländamål, men skyddas med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser. Ny bebyggelse möjliggörs i anslutning till Verumsgården, men bara på markerade ytor och gestaltade utifrån befintliga kulturmiljövärden. Här föreslås en förskola med plats för cirka 70 barn. Kommunägd mark öster och väster om Verumsgården ska överföras till fastigheten.

Fastighetsägaren, nu Hemsö Stafre AB, vill nu ha mer tid att utreda förutsättningarna för den södra delen av området med Verumsgården. Samtidigt vill exploatören prioritera den norra delen.

– Det finns viss osäkerhet kring hur planförslaget ska utvecklas i den södra delen, heter det i tjänsteskrivelsen.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän föreslår därför att detaljplanen delas upp i två separata planområden för att tidplanen för den norra delen inte ska försenas.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Paul Thurn (SD) ser inga problem med det.

– Det är Hemsö som begärt det. Jag förmodar att det är så att man kan dela upp planen, säger han.

Detaljplanen för den norra delen av fastigheten förväntas bli klar under fjärde kvartalet i år, den södra sex månader senare.

Berit Önell

Läs mer:

2023-01-28 Kritik mot avtalsförslag för skolflytt till Norra Skåne-huset

2023-02-01 S reserverade sig mot avtal om skola – inga frågor fick svar

2023-02-03 Även C protesterar – och föräldrar samlar namn mot ”jätteskola”

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se