torsjö live vers2

Ny skyddsjakt i reviret

Ny skyddsjakt i reviret

Länsstyrelsen har beslutat om en ny skyddsjakt på en varg i reviret Linderödsåsen. Men den här gången preciseras inte om jakten gäller hanen eller tiken i alfaparet. Länsstyrelsen nämner båda och menar att det finns tillräckligt många vargar i det södra rovdjursförvaltningsområdet även om en av dem skjuts, vilket kan minska överlevnadschansen för de valpar som fötts i år. Den genetiskt viktiga varg som bidrog till att den förra skyddsjakten upphävdes av domstol verkar nu ha flyttat till Småland.

Bilden visar en varg.
Nytt beslut om skyddsjakt på varg på Linderödsåsen är fattat. Bilden visar en annan varg på Kolmårdens djurpark. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den 25 oktober beslöt länsstyrelsen om den förra skyddsjakten som gällde alfatiken. Den upphävdes efter bara några dagar. Ett skäl var att det inte var klarlagt vilken varg som gjort två av de senaste angreppen. Dessutom visade DNA-analys att en genetiskt viktig varg dödat får i närheten vid två tillfällen. Risken var enligt förvaltningsrätten för stor att denna varg skulle fällas av misstag. Skyddsjakten kunde därmed försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för vargen på såväl lokal som nationell nivå. Förvaltningsrätten ansåg inte heller att länsstyrelsen uppfyllt kriterierna om fortsatt risk för allvarlig skada och att det inte fanns någon annan lämplig lösning.

Nu har DNA-prover visat att den genetiskt viktiga vargen i förra veckan låg bakom angrepp på tamdjur i Kronobergs län.

– Med de nya DNA-svaren som stöd fattar vi därför ett nytt skyddsjaktbeslut. Eftersom skyddsjakten bedrivs med specialtränad hund är risken att vi jagar fel varg mycket liten, säger David Börjesson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande på torsdagen.

Nya DNA-analyser visar också att hanen i reviret på Linderödsåsen var skyldig till det senaste angreppet i Hörby kommun. Det var den 1 november då en kviga dödades.

– Vi har därmed fem angrepp inom reviret med bara några kilometers mellanrum. DNA-svar knyter revirvargar till tre av angreppen. Allt tyder på att även de två övriga angreppen har begåtts av revirvargarna, säger David Börjesson.

Dessa två har inte gått att knyta till någon vargindivid. Under torsdagen fick länsstyrelsen däremot DNA-svar från de två vargar som sköts den 14 oktober för att skydda två jakthundar under pågående jakt inom reviret. Båda kom från reviret och var valpar som fötts i år.

Länsstyrelsen konstaterar i beslutet om skyddsjakt att om det finns fler valpar är de nu omkring sju månader gamla. De är inte längre beroende av att dia för att överleva, men deras överlevnadschans kan vara lägre om endast ett eller inget av föräldradjuren kan föda dem. Länsstyrelsen hänvisar till erfarenheter från mellersta Sverige som visar att den överlevande föräldern ofta snabbt träffar en ny partner och stannar kvar inom samma revir.

– Skyddsjakt enligt detta beslut kan riskera att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för varg på lokal nivå om ett av de revirmarkerande djuren fälls. Dock anser länsstyrelsen att denna risk är låg mot bakgrund av att sannolikheten är hög att en sådan individ kommer att ersättas av en annan varg, skriver länsstyrelsen i beslutet.

Enligt inventering säsongen 2022-2023 har det skett 8,5 föryngringar inom det södra rovdjursförvaltningsområdet. Det motsvarar 85 vargar. Naturvårdsverkets miniminivå ligger på 0,5 föryngringar, alltså fem vargindivider.

Totalt har nio vargangrepp skett i östra Skåne sedan den 25 juli, varav fem inom reviret Linderödsåsen.

Skyddsjakten träder i kraft direkt vid nästa eventuella angrepp och gäller till och med den 31 december. Även detta beslut kan överklagas.

Berit Önell

Läs mer:

2023-10-15 Två vargar skjutna – ”uppsökt jakthundar”

2023-10-31 Skyddsjakt på varg upphävd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se