Gruppen-3a-328x120

SD-budget: Fritidsgård i Tyringe istället för Mötesplats Ljungdala

SD-budget: Fritidsgård i Tyringe istället för Mötesplats Ljungdala

Sverigedemokraterna vill lägga ner Mötesplats Ljungdala och använda pengarna till att öppna en fritidsgård i Tyringe.

– Nu har man startat i kulturhuset och den funkar ju så bra. Vi kan inte ha tre mötesplatser för unga i stan och sedan knappt några i kransorterna, säger oppositionsrådet Hanna Nilsson när hon på tisdagen tillsammans med gruppledaren Ulf Berggren presenterar partiets budgetförslag.

Knappt ett halvår efter att hon tvingades bort från posten som kommunstyrelsens ordförande är Hanna Nilsson stolt över att presentera en budget som hon säger går att styra med när som helst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är den bästa budget vi någonsin gjort, säger hon.

Bilden visar Hanna Nilsson och Ulf Berggren.
Hanna Nilsson och Ulf Berggren presenterar SD:s budgetförslag. Foto: Urban Önell

Ett av flera drastiska förslag är att lägga ner Mötesplats Ljungdala och dessutom sälja lokalerna, gärna till det kommunala bostadsbolaget Hässlehem.

– Hässlehem har startat verksamhet för unga och vuxna på Ljungdala. Annars kan lokalerna användas för daglig verksamhet som har ett ökat behov, säger Hanna Nilsson.

Med hjälp av 1,1 miljon per år skulle en fritidsgård därmed kunna komma igång snabbare än S- och M-styret föreslagit, redan 2024.

Bilden visar Mötesplats Ljungdala.
En nedläggning av Mötesplats Ljungdala föreslås finansiera en ny fritidsgård i Tyringe. Foto: Berit Önell.

SD föreslår en skattesänkning på 10 öre, inte nästa år men från 2025. Hanna Nilsson och Ulf Berggren tycker inte att det är konstigt att tala om sänkt skatt samtidigt som budgeten innehåller sparkrav.

– Först och främst måste vi få kommunen mer attraktiv så att människor vill bo i Hässleholm. Vi tror att det kommer att leda till högre skatteintäkter, säger Hanna Nilsson.

Ulf Berggren säger att tio öre på skatten gör ungefär tolv miljoner på driftsbudgeten. Hur det ska finansieras framgår inte helt, men det verkar inte drabba nämnderna särskilt hårt. Flera av dem får halverade sparkrav och budgetförslaget innehåller många satsningar.

Simhallarna i Bjärnum och Tyringe ska renoveras för att bevaras långsiktigt, liksom Vinslövs friluftsbad. Fastighetsprojektens kostnader är sekretessbelagda, men det bör betyda en kostnad på cirka 88 miljoner inom 15 år om den aktuella statusuppdateringen följs. Totalsumman är där 145 miljoner inklusive Sösdala som beräknats kosta 57 miljoner.

Bilden visar simhallen.
Bjärnums simhall renoveras långsiktigt liksom simhallen i Tyringe och Vinslövs friluftsbad, om SD får bestämma. Foto: Urban Önell

SD avsätter 12,5 miljoner för att riva Sösdala idrotts- och simhall 2026. Sedan föreslås att en ny idrottshall med fritidsgård, men utan simhall, byggs. Kostnaden för den är än så länge sekretessbelagd i exploateringsbudgeten. Exploateringen av Björklunda skjuts dock på framtiden liksom en ny grundskola i Vinslöv och en ny stor förskola i Tyringe som enligt förslaget istället ska byggas i privat regi. 280 miljoner lånas för nästa års investeringar.

Österåsområdet får en satsning med en konstgräsplan till och allmän upprustning för totalt 13 miljoner. Dessutom ska en inomhusfotbollshall byggas.

SD vill lägga fem miljoner på vägbelysning på icke kommunala vägar i byar och kransorter där beslutet annars var att släcka och lägga ansvaret på Trafikverket som sannolikt inte kommer att kunna ta över i tillräcklig omfattning.

– Vi kanske inte kan återställa allt, men de delar som är viktigast, främst där det finns oskyddade trafikanter, säger Ulf Berggren.

SD räknar med att spara 4,2 miljoner kronor på att ta hem äldre som på grund av platsbrist placerats på äldreboenden i andra kommuner och istället upphandla platser på Vardagas Villa Danspalatset på Björksäterområdet.

– Det kostar cirka 140 000 kronor extra per år för varje person som placeras utanför kommunen. Men vi säger inte att just Vardaga ska driva det särskilda boendet, vi kan också upphandla hela huset, säger Hanna Nilsson.

SD anser att kommunen förutsättningslöst måste diskutera driftsform för Vardagas äldreboende Villa Danspalatset i Hässleholm. Foto: Berit Önell
SD vill att kommunen ska köpa platser eller upphandla hela Vardagas äldreboende Villa Danspalatset i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Hon vet inte hur det gått med de påbörjade diskussionerna mellan kommunen och Vardaga om att hyra eller köpa hela boendet, men vill att det ska hända något snabbt.

– Vi vill visa att vi menar allvar, säger hon.

De äldre ska få välja mellan varm och kall mat, en kostnad på en miljon kronor.

Skolan får, liksom i styrets budget, spara mer, fem miljoner i kostnadseffektivisering. Men 1,2 miljoner läggs till för lokala styrelser i skolorna. Tidigare fanns två och de är nu nedlagda, men SD vill att alla skolor ska få denna modell.

– Det är medel som varje skola får tillbaka till eleverna, de ska alltså inte gå till arvoden i styrelserna, betonar Hanna Nilsson.

På miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås en ny projekttjänst, en samordnare för brottsförebyggande verksamhet inom områden där nämnden har tillsyn. Det kan gälla miljöbrott, men även kontroll av cigarettförsäljning med mera.

– Det ska ske i samarbete med Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan. Idag har man inte tillräcklig tid, säger Hanna Nilsson.

Socialnämnden föreslås få tillbaka fältarbetarna, en kostnad på 1,5 miljoner kronor. Liksom i styrets budget får nämnden 15 miljoner kronor i tillskott och slipper sparkrav.

SD vill dra ner på kommunstyrelsens konto för oförutsett från fem till tre miljoner både i drifts- och investeringsbudgeten.

SD:s budget för 2024 har ett resultat på minus 79 miljoner kronor, vilket föreslås bli noll genom att motsvarande summa tas från reserven. S och M behöver 90 miljoner.

Berit Önell

Läs om budgetförslagen från M och S samt KD:

2023-10-19 Stora investeringar i första budgeten från S och M

2023-11-13 KD vill bromsa Björklunda och skolbygge

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se