torsjö live

Stopp för köp av mark till endurobana

Stopp för köp av mark till endurobana

Hässleholms kommun har avbrutit förhandlingarna om köp av mark för 9,5 miljoner kronor till en ny endurobana för FMCK utanför Tyringe. Istället pågår en dialog med klubben om en “mer långsiktig lösning” för en bana på den nuvarande tillfälliga platsen i Stoby, en del av Hässleholm Nord.

Enduroklubben hoppas på en ny bana.
Kommunen vill inte längre köpa mark för nära tio miljoner till en ny bana åt enduroklubben FMCK. Istället diskuteras om den tillfälliga placeringen på Hässleholm Nord utanför Stoby kan bli mer långsiktig. Foto: Urban Önell

Kommunfullmäktige beslöt i mars 2023 att åtterremittera frågan för att ledamöterna skulle få ta del av en värdering av marken. De två skogsfastigheterna på totalt 59 hektar var enligt två tidigare värderingar, som inte ingick i beslutsunderlaget, värda totalt 7,3 miljoner respektive 9,0 miljoner kronor.

När värderingarna presenterats i april 2023 beslöt kommunstyrelsen att de föreslagna avtalen med säljaren Stiftelsen skånska landskap skulle omförhandlas. Bland annat skulle sidoavtal om soptömning och bekämpning av invasiva arter i 50 år i strövområdena Vedema och Möllerödssjö utredas ytterligare. Bara SD och KD ville godkänna de befintliga avtalen.

Kommunens investeringskostnad har beräknats till 10,8 miljoner kronor. FMCK skulle få nyttja marken gratis.

När tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder på torsdag finns ett förslag om att återkalla ärendet.

– Det har underhand framkommit att det saknas en politisk vilja i majoritet att fullfölja en affär alldeles oavsett villkor. Förhandlingarna har därför avbrutits på kommunens initiativ, står det i tjänsteskrivelsen från mark- och exploateringschefen Jonatan Jeppsson Norberg.

Ordförande Urban Widmark (M) instämmer i förslaget om återkallelse.

Istället diskuteras sedan i januari en mer stadigvarande bana på Hässleholm Nord, åtminstone under en period om tio år.

Jonatan Jeppsson Norberg konstaterar i skrivelsen att en sådan lösning kräver både permanent bygglov – till skillnad från det tillfälliga som gäller idag – och ett nytt miljötillstånd.

Berit Önell

Läs mer:

2022-12-04 Kommunen kan köpa mark för tio miljoner till FMCK

2023-03-28 Fullmäktigedebatter i skuggan av politisk kris

2023-04-28 Markköp till endurobana ska utredas mer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se