torsjö live

HFD prövar inte Björksäterköp

HFD prövar inte Björksäterköp

Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende för 40 miljoner kronor mer än fastighetens värde. Överklagandet satte dock stopp för affären eftersom det drog ut på tiden så länge att säljaren tröttnade. Nu hyr kommunen därför istället äldreboendet.

Björksäters äldreboende. Foto: Berit Önell
Att köpa Björksäters äldreboende för 40 miljoner mer än värderingen var inte olagligt. Högsta förvaltningsdomstolen ger inte prövningstillstånd. Foto: Berit Önell

Martin Persson överklagade för att han ansåg att kommunen om köpet blev av skulle bryta mot kommunallagens förbud mot att gynna en enskild näringsidkare genom att köpa till överpris.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten har kommit fram till att köpet höll sig inom lagens ramar. Domstolarna har accepterat kommunens argumentation om att överpriset var motiverat, bland annat eftersom man räknade med att få tillbaka 22 miljoner kronor i investeringsmoms om köpet som planerat genomfördes före 2021 års slut.

Högsta förvaltningsdomstolen motiverar inte närmare sitt beslut att inte bevilja prövningstillstånd. Det som krävs är antingen att ett avgörande är viktigt för ledningen av rättstillämpningen eller att det finns synnerliga skäl. Kammarrättens avgörande står nu fast.

Martin Persson är besviken, men konstaterar att fallet nu är avgjort.

– Självklart får jag acceptera det, bollen är död, nu är det prövat hela vägen. Jag satte stopp för affären ändå, men den här utgången öppnar för överpriser i andra kommunala fastighetsaffärer, säger han.

Två tidigare kommunalråd har anklagats för att ha försökt få honom att dra tillbaka sitt överklagande av affären. Tidigare kommunalrådet Lars Johnsson (M) fick allvarlig kritik av JO för att ha handlat i strid med grundlagens krav på saklighet och opartiskhet när han bjöd in Martin Persson till ett möte i stadshuset för att diskutera överklagandet. Lars Johnsson har dock hela tiden hävdat att hans avsikt inte var att utöva påtryckningar för att överklagandet skulle dras tillbaka.

Förundersökning pågår mot Johnssons efterträdare Hanna Nilsson (SD) som är delgiven misstanke för stämpling till övergrepp i rättssak. Hon tvingades lämna posten som kommunstyrelsens ordförande bland annat på grund av sina uttalanden om överklagandet i inspelningar från Vittfarnas vikingaby. Dessa kunde tolkas som att hon försökt anlita vikingarna som torpeder för att få Martin Persson att dra tillbaka överklagandet.

Berit Önell

Läs mer:

2023-08-01 Överklagar köpet av Björksäters äldreboende till högsta instans

2023-11-14 JO-kritik mot Lars Johnsson (M): Agerade i strid med grundlagen

2024-01-29 Hanna Nilsson (SD) misstänkt för stämpling till övergrepp i rättssak

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se