torsjö live vers2

Överklagar köpet av Björksäters äldreboende till högsta instans

Överklagar köpet av Björksäters äldreboende till högsta instans

Kommunens beslut att köpa Björksäters äldreboende, som aldrig blev av, kan bli ett fall för Högsta förvaltningsdomstolen. Martin Persson anser fortfarande att kommunen bröt mot kommunallagen eftersom köpeskillingen låg 40-45 miljoner kronor över värderingarna. Han överklagar nu kammarrättens dom där kommunen friades.

Bilden visar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).
Lars Johnsson (M) utreds av JO.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar Martin Persson.
Martin Persson överklagar igen.

Två tidigare kommunalråd har anklagats för att ha agerat för att få Martin Persson att dra tillbaka sitt första överklagande av affären. JO utreder fortfarande om Lars Johnsson (M) agerade olämpligt och rent av i strid med grundlagens bestämmelser om saklighet och opartiskhet när han bjöd in Martin Persson till ett enskilt möte i stadshuset för att prata om överklagandet i maj 2022. Lars Johnsson har hävdat att han bara ville informera om att säljaren skulle backa ur affären om inte beslutet vann laga kraft inom kort.

Hanna Nilsson (SD) tvingades lämna posten som kommunstyrelsens ordförande bland annat på grund av sina uttalanden om överklagandet i inspelningar från Vittfarnas vikingaby. Dessa kunde tolkas som att hon försökt anlita vikingarna som torpeder för att få Martin Persson att dra tillbaka överklagandet.

Hanna Nilsson (SD).
Hanna Nilsson (SD) fick avgå som kommunstyrelsens ordförande.

De fick inte Martin Persson att backa, snarare tvärtom. Han överklagade vidare och skickar nu med underlag från JO. Han hoppas att Högsta förvaltningsdomstolen ska komma fram till att köpeskillingen var ett överpris som innebar ett olagligt stöd till en enskild näringsidkare. Både förvaltningsrätten och kammarrätten har kommit fram till att köpeskillingen höll sig inom lagens gränser.

Martin Persson är kritisk till att kammarrätten inte närmare motiverat sin dom annat än med att berömma kommunens utredning.

– Är det ok med ett överpris för att de har gjort en fantastisk utredning?

Han ifrågasätter att domstolarna accepterar kommunens argumentation om att överpriset var motiverat, bland annat eftersom man räknade med att få tillbaka 22 miljoner kronor i investeringsmoms om köpet som planerat genomfördes före 2021 års slut.

– Det kan rimligen inte ha varit lagstiftarens mening att kommunallagen utan vidare ska kunna kringgås så snart kommunen, likt en aktör som försöker finna kryphål i skattelagstiftningen, presenterar överväganden som ligger helt utanför den aktuella köpeskillingen och som utan vidare skulle ha kunnat presenteras oavsett från vem, i detta fall, fastigheten inköptes, skriver han i sin motivering till överklagandet.

Det blev inget köp eftersom rättsprocessen drog ut på tiden och säljaren tröttnade. Istället hyr kommunen nu Björksäters äldreboende.

Berit Önell

2022-07-08 Lars Johnsson (M) ville få Martin att dra tillbaka överklagande

2022-07-15 ”En polisanmäld SD-politiker hade sannolikt blivit avstängd under utredningen”

2022-12-19 JO-yttrande: Lars Johnsson (M) agerade inte som privatperson

2023-03-13 Kommunalrådet ville leja oss som torpeder

2023-05-31 Lars Johnsson (M) medverkar inte i yttrande till JO

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se