torsjö live

Lars Olsson(C) beredd att betala

Lars Olsson(C) beredd att betala

Politikerna i kommunledningen får vara beredda att betala över en miljon kronor för att flytta musikpaviljongen från Officersparken till kaserngården på T4-området. Lars Olsson (C), ordförande i tekniska nämnden, ser inga andra möjligheter än att följa detaljplanen, oavsett kostnad.

Detaljplanen säger att det ska byggas bostadshus i Officersparken och att musikpaviljongen ska flyttas. När kommunen sålde marken till Jacob Karlsson för en miljon kronor i början på juni skrevs flytten av paviljongen också in i köpeavtalet. Men kommunen ska betala flytten som nu alltså kan bli dyrare än köpeskillingen.

Kommunens exploateringavdelnings handläggare Alexander Haglund berättade tidigare för Frilagt att en utredning om flytten av byggnaden visar att den blir mer komplicerad än väntat och därför också dyrare. Enligt Haglund finns nu olika alternativ som tekniska nämnden får ta ställning till: att flytta hela paviljongen, vilket blir dyrast, att flytta den i delar, vilket blir nästan lika dyrt, att riva den och bygga upp en kopia på kaserngården eller att riva den utan att bygga en ny. Först när beslut är fattat kan exploateringsavdelningen söka rivnings- och bygglov.

Men Lars Olsson hävdar att han inte hört talas om utredningen.

– Jag har inte hört annat än att paviljongen ska flyttas, säger han.

Han tror inte heller att tekniska nämnden behöver ta upp frågan.

– Kommunstyrelsen får avsätta pengar, säger han.

För närvarande finns ingen budget och inga medel avsatta för projektet.

Får flytten kosta hur mycket som helst?

– Jag vet inte vad som är rimligt. Det finns ett krav i detaljplanen att vi ska flytta paviljongen om tomten ska bebyggas och då är det inte pengarna som avgör. Flytten får göras så att den uppfyller de krav som ställs, säger Lars Olsson.

Kan du garantera att paviljongen inte rivs?

– Jag kan inte garantera annat än det som står i detaljplanen. Jag kommer inte att agera för att paviljongen ska rivas.

 

Om man ska vara efterklok, borde ni inte ha tagit mer betalt för marken för att täcka kostnaderna för flytten?

– Jag vet inte. Jag kan inte se att det är något konstigt med detta, säger Lars Olsson.

Han hävdar att musikpaviljongen kostar pengar för skattebetalarna även om den står kvar.

– Det kostar att underhålla den.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
10/6 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
14/7 Musikpaviljongen kan bli för dyr att flytta
15/7 Rivning av paviljong brott mot detaljplanen
17/7 Vill arrangera konsert i musikpaviljongen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se