torsjö live vers2

Centrum för vandring – men Skåneled flyttas

Centrum för vandring – men Skåneled flyttas

PÅ söndag är det dags för Hovdala vandringsfestival som i år äger rum samtidigt med den stora europeiska vandringsfestivalen Eurorando. Många utländska vandrare kommer att gå de nya lederna på Hovdalaområdet. Foto: Hässleholms kommun
PÅ söndag är det dags för Hovdala vandringsfestival som i år äger rum samtidigt med den stora europeiska vandringsfestivalen Eurorando. Många utländska vandrare kommer att gå de nya lederna på Hovdalaområdet. Foto: Hässleholms kommun

– Hässleholm är just nu Europas vandrarhuvudstad, säger kommunens projektledare Bjarne Öhrling.

Han syftar på att den europeiska vandringsorganisationen ERA har sitt årsmöte i Hässleholm. Efter tre dagars konferens inleds i helgen den stora vandringsfestivalen Eurorando som under en vecka lockar närmare 3 000 vandrare från 15 europeiska länder till Skåne.

På söndag hålls också Hovdala vandringsfestival då flera nya leder på Hovdala naturområde invigs. Finjasjöleden tonas dock ner och det står nu klart att den kommer att förlora sin status som en del av Skåneleden. Till det bidrar den förorenade Sötekärrsbäcken och asfaltkrossen i Sjörröd.

ERA är en paraplyorganisation för vandringsorganisationer med totalt tre miljoner medlemmar i 34 europeiska länder. President Lis Nielsen berättar i ett pressmeddelande varför årsmötet blev just i Hässleholm.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Den strategiska platsen mitt i Skåne, närheten till den internationella flygplatsen Kastrup, de vackra omgivningarna och en stark lokal organisation och uppbackning är några av anledningarna, förklarar hon.

Lina Jönsson, kommunens samordnare för besöksnäring, är stolt och glad över att valet föll på Hässleholm.

– Det visar att vi i Skåne och i Hässleholm, genom Hovdala naturområde, är intressanta för den europeiska vandraren, säger hon.

En nytryckt karta visar de nya lederna och även några som ännu inte är helt klara, men kan provgås. Foto: Hässleholms kommun
En nytryckt karta visar de nya lederna och även några som ännu inte är helt klara, men kan provgås. Foto: Hässleholms kommun

Hon berättar att ett stort ideellt engagemang också ligger bakom evenemangen. Närmare 50 volontärer hjälper till som värdar på Hovdala vandringsfestival på söndag. På Eurorando finns 13 lokala värdar. Flera föreningar har hjälpt till att provgå lederna.

Bjarne Öhrling berättar att ett stort arbete lagts ner på att förbättra ledmarkeringar och bygga broar, spångar, rastplatser, utsiktsplattformar, toaletter med mera. Den sista bron var på plats på onsdagen.

– Nu återstår bara lite putsning, säger Bjarne Öhrling.

Kommunen kommer att ha personal på Hovdala slott hela den kommande veckan för att kunna hjälpa vandrare till rätta.

Totalt väntas cirka 1 000 personer vandra i Hässleholmsområdet under veckan. Bjarne Öhrling berättar att hela 220 spanjorer anmält sig till Jakten på gullspira.

På lördag startar Eurorando med en invigningsceremoni i Slottshagen i Helsingborg klockan 12-22. Därefter pågår vandringarna tills det är

Nya spångar har lagts ut där det behövs, här på leden Jakten på gullspira. Foto: Hässleholms kommun
Nya spångar har lagts ut där det behövs, här på leden Jakten på gullspira. Foto: Hässleholms kommun

dags för avslutningsceremonin i Helsingborg nästa lördag. Många är förbokade dagsvandringar med värdar som visar vägen, men deltagarna uppmuntras också till korta eller långa vandringar på egen hand.

Förberedelserna för Eurorando har pågått i två år. När bokningen öppnades för ett och ett halvt år sedan fanns fyra av kommunens leder med: Höjdarnas höjdarled och Jakten på gullspira på Hovdalaområdet, Europaled 6 och Finjasjöleden. På listan över alla de 82 skånska lederna på Eurorandos hemsida finns nu bara två leder kvar: Höjdarnas höjdarled och Europaled 6. Bara 14 leder är fortfarande öppna för bokning, bland dem Höjdarnas höjdarled.

– Vi har fått dra ner på antalet bokningsbara leder när det närmat sig för att det ska fungera, säger Annika Borgelin, projektledare för Eurorando 2016.

Hon berättar att anmälan är möjlig till och med dagen före en vandring. Priset per vandring är 200 kronor.

Annika Borgelin är imponerad av engagemanget i Hässleholm.

– Kommunen har lagt ner ett fantastiskt jobb med att utveckla leder och att skapa egen vandringsfestival, säger hon.

När marknadsföringen av Eurorando startade sades att cirka 5 000 deltagare förväntades.

– Vi fick veta att det blev de siffrorna på förra Eurorando, i Andalusien, för fem år sedan. Men det har sedan visat sig att det inte var riktigt så många då heller, förklarar Annika Borgelin.

På Hovdala vandringsfestival finns fem leder med guidade hel- och halvdagsvandringar att anmäla sig till. På hemsidan finns uppgifter om ledernas längd och svårighetsgrad. Två temavandringar finns också: yoga på Höjdarnas höjdarled och foto på Jakten på gullspira. Kortare vandringar med guide finns också.

Finjasjöleden som går runt hela Finjasjön är inte med, däremot Finjasjöns bästa. Enligt beskrivningen startar den i centrala Hässleholm, passerar Hässleholmsgården, Finjasjö park där nya bostäder byggs, fågeltornet Slingra dig, alsumpslingan i Finja och fortsätter förbi golfbanan i Skyrup och trädhuset innan slutdestinationen Hovdala slott nås.

Bland förslag på vandringar utan guide finns Finjasjöleden som idag är en del av Skåneleden och därför har orange markeringar.  Sträckningen kommer enligt hemsidan att ändras och beräknas vara klar 2017-2018 då den istället får rosa ledmarkering.

Bjarne Öhrling berättar att förhoppningen är att istället binda samman flera leder, norr, väster och söder om Finjasjön med Skåneleden, totalt fem och en halv mil. Östra Finjasjöstranden utgår alltså. En lokal Finjasjöled skulle kunna vara kvar, men undvika de östra strandområdena genom en sträckning öster om Hovdalavägen.

Asfaltkrossen ligger i ett tjockt lager på vandringsleden. Om inte användningen anmäls, provtas och bevisas fri från farliga föroreningar måste alltihop tas bort.
Förorenad asfaltkross får inte finnas på Skåneleden.

Bjarne Öhrling ser bara förändringarna som förbättringar av lederna och vill inte prata om miljöproblemen.  Henrik Samevik på fritidskontoret, som sköter lederna, medger indirekt att de är en faktor.

– Om det finns gifter så är det klart att leden inte ska gå där, säger han.

Sofie Norrby, utvecklings- och marknadsansvarig för Skåneleden på Region Skåne, förklarar att kvaliteten på leden behöver höjas.

Hon säger att svavelvätelukten vid Sötekärrsbäcken som dokumenterades av analysföretaget Regito efter fiskdöden i maj och upptäckten av förorenad asfaltkross som beläggning på Skåneleden vid Sjörröd har stärkt argumenten för att ta ett omtag om leden i Hässleholms kommun.

Men ansvariga för Skåneleden var missnöjda med sträckan redan innan dessa problem uppdagades.

-Det är något som ite stämmer med bäcken, säger tekniska chefen Mats Svensson. Hans förvaltning förläggs nu att utreda vad föroreningarna i Sötekärrsbäcken beror på. Hässleholms vatten slipper undan så länge. Foto: Berit Önell
Föroreningarna i Sötekärrsbäcken bidrar också till att Region Skåne inte vill ha kvar Skåneleden där. Foto: Berit Önell

– Vi har under längre tid också haft problem med markering av leden i kommunen där många vandrare gått och går fel, det är brist på lägerplatser, översvämningar, kommunens organisation med underhåll har brustit etcetera. Så det är ett omtag som verkligen behövs – av många anledningar, förklarar Sofie Norrby.

Hon tyckte inte att det var mycket hon kunde göra under sommarmånaderna eftersom kommunen planerade att dra om leden och de ansvariga ville avvakta miljökontorets fortsatta utredning av problemen med bäcken.

Nu ser hon positivt på kommunens intentioner att förbättra leden. Ett första utkast om en ny sträckning väster om Finjasjön har överlämnats till Skåneledens styrgrupp som ställt sig positiv, men inga beslut är tagna.

– Vi hoppas så klart att svavelväteproblematiken får en lösning även om inte Skåneleden kommer att gå där, säger Sofie Norrby.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
16/7 2016 Tekniske chefen vill utreda föroreningar i bäck
8/6 2016 Tvingas utreda orsak till föroreningar i bäck
6/11 2015 Asfaltkross måste bort från Skåneleden

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se