torsjö live vers2

Kräver ersättning för avbrutet avtal om skolskjutsar

Kräver ersättning för avbrutet avtal om skolskjutsar

Hässleholms kommun kräver nu ersättning av Taxi Hässleholm för att företaget i december 2019 med kort varsel avbröt avtalet om skolskjuts. Det innebar en merkostnad på cirka en miljon kronor extra för vårterminen 2020, men kommunen begär bara 278 500 kronor.

Beskedet från Taxi Hässleholm kom efter att dess moderbolag Hikmets Taxi gått i konkurs. Mycket tyder på att orsaken var att skolskjutsarna körts till underpris. Efter en tids dialog med kommunen stoppades alla körningar med bara ett par dagars varsel. De berörde ett 50-tal skolelever, varav ett tiotal särskoleelever.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Skolskjutsarna blev mer än dubbelt så dyra i det tillfälliga avtalet efter Taxi Hässleholms avhopp – men kanske närmare marknadspriset. Foto: Berit Önell

Bakgrunden var att den tidigare ägaren till Taxi Hässleholm tecknat ett avtal med kommunen som låg på drygt halva priset jämfört med övriga anbudsgivares. Hela nio bilar behövdes för att uppfylla avtalet. Hikmet Salji på Taxi Hässleholm sa till Frilagt att han försökt få kommunen att ändra avtalet, men inte fått något gehör. Kommunens upphandlingschef Rikard Muth hävdade att kommunen ställde frågor till den tidigare ägaren av Taxi Hässleholm just för att priset var så lågt, men att denne försvarat sina kalkyler.

Avtalet för vårterminen 2020 kostade med Taxi hässleholm 700 000 kronor. Det tillfälliga avtalet med Taxicentralen landade på 1,7 miljoner kronor.

– Vårt mål har varit att löpa avtalstiden ut och vi har varit nöjda med den skolskjuts som förarna har levererat. Men när avtalen inte fullföljs måste vi agera i enlighet med lagarna för avtal och offentlig upphandling, säger Rikard Muth, upphandlingschef.

Enligt avtalet med skolskjutsleverantörerna har kommunen rätt till ersättning om man tvingas anlita en annan transportör.

– Kommunen har 750 avtal varav många är kritiska för verksamheten, som exempelvis skolskjuts. Vi måste följa de avtal vi har för att inte ge utrymme för andra tolkningar, säger Rikard Muth.

Berit Önell

Läs mer:

2019-12-05 Taxiföretag i ekonomisk kris ställer in skolskjutsar

2019-12-06 Avtal om tillfälliga skolskjutsar klart

2019-12-11 En miljon dyrare med tillfälligt skolskjutsavtal

2019-04-07 Taxicentralen får köra skolskjuts i två år till

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se