Sista chansen att påverka exploateringen av Paradiset

Kommunens egen grönplan avråder tydligt från ny bebyggelse på bekostnad av befintliga parker och närheten till järnvägen kräver ett fyra meter högt bullerskydd. Men politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att gå vidare med detaljplanen för Paradiset, Hässleholms största park där 175 nya bostäder planeras. Bara Björn Widmark (FV) röstade nej. Planen ställs nu […]

Genmäle till Ulf Nilsson

INSÄNDARE. Herr Nilsson verkar obekväm med att man som medborgare har synpunkt på de politiska besluten och de politiska företrädarna. Detta med anledning av hans formulering ”..svingar en verbal smocka mot en politiker…”.Att herr Nilsson tror att jag bara baserar min ideologiska hållning på en fråga som berörs i en insändare får stå för honom. […]

Kommunen särbehandlar vissa barn- och ungdomsorganisationer

INSÄNDARE. Det är allmänt känt att forskningen pekar på vikten av att våra barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva och undvika en stillasittande livsstil. Det är därför extra viktigt att kommunen prioriterar barn och ungdomars fysiska hälsa. Nyligen har Kultur- och fritidsnämnden antagit nya regler och riktlinjer för bidrag till föreningar. Med de nya […]

Tiggeri i stället för kriminalitet

INSÄNDARE. Vi har på senaste tiden sett ett flertal insändare som förordat ett tiggeriförbud i Hässleholms kommun. I insändaren ”En bättre kommun utan tiggeri” ondgör sig flera SD-företrädare, med bl a Hanna Nilsson, att Kommunfullmäktige inte röstade igenom ett tiggeriförbud. Några dagar senare efterlyste hon fakta i den politiska debatten. Låt mig då bidra med […]

– Vi är inte styrda av vårt parti i tiggeri-frågan

INSÄNDARE. I en debattartikel uttrycker SD sin besvikelse över att KD inte röstade för deras motion om att införa ett lokalt tiggeriförbud på vissa platser i kommunen. Vi har samma uppfattning som SD och som flera talare deklarerade vid fullmäktigedebatten. Nämligen att frågan bör lösas i första hand på nationell nivå. Frågan berör oss alla […]

Tankar om tiggeriförbud

INSÄNDARE. Hur kan man vänta på en sällsynt fågel, men vända bort blicken när man möter en fattig människa? Hur kan man värdera ett feltryckt frimärke till flera miljoner, men en udda kantstött människa till ingenting? Varför behandlar man ömtåliga glas med silkesvantar, men vill förbjuda människor i nöd att be om hjälp? Det är […]

Svar till Håkan Spångberg

INSÄNDARE. Herr Spångberg ondgör sig för svaret han fick av Anders Wallentheim (S) angående tiggeri-diskussionen i kommunen och verkar som att herr Spångberg själv är lättskrämd i sin högerbubbla(?) när han svingar en verbal smocka mot en politiker i Hässleholm. Herr Spångberg verkar tro att vi andra läsare kan få en klar bild av hans […]