Gruppen-3a-328x120

Kommunen beredd sälja Parkvillan under taxeringsvärdet

Kommunen beredd sälja Parkvillan under taxeringsvärdet

Parkvillan är nu till salu och utgångspriset är lågt, till och med lägre än taxeringsvärdet. Foto: Berit Önell

Nu säljer Hässleholms kommun den gamla lärarbostaden Parkvillan på Åkaregatan. Huset räddades från rivning efter folkliga protester 2017 och är nu skyddad i den nya detaljplanen. Utgångspriset är 1 995 000 kronor, vilket är betydligt lägre än taxeringsvärdet som är 2 333 000 kronor, trots det centrala läget vid en av entréerna till Hembygdsparken och den speciella karaktären från början av 1900-talet. Dock lär det just på grund av kraven på bevarande bli dyrt att renovera villan som idag inte heller har bygglov för bostad.

Sedan annonsen kom ut i fredags har många intresserade hört av sig till mäklarfirman Husman-Hagberg och bokningarna till visningen den 20 oktober har strömmat in.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt annonsen är ett köp ett tillfälle för den som värdesätter den ursprungliga arkitekturen med sina tillhörande detaljer som är noga beskrivna i detaljplanen.

– Renovera varsamt, enligt detaljplanens begränsningar, så får du ett fantastiskt vackert hus med ett ypperligt centralt läge i Hässleholm, skriver mäklarna.

Kommunen beslöt redan 2018 att sälja Parkvillan, men avvaktade den nya detaljplanen. I den tidigare detaljplanen fanns inget skydd för de tidigare två lärarbostäderna. Kommunen sålde 2017 den andra, på Åkaregatan 9, till Jacob Karlssons Karlsson Fastigheter AB för bara 480 000 kronor. Syftet var, enligt den marknadsanvisningstävling som hölls, att riva villorna och bygga flerfamiljshus. Det låga priset ifrågasattes, men kommunen ersatte dessutom Karlsson med 112 000 kronor på grund av att förutsättningarna ändrades när han bara fick köpa en av villorna. Försäljningen överklagades, men innan beslutet var avgjort i domstol revs Åkaregatan 9. Domstolen slog senare fast att priset inte var ett underpris eftersom det var det enda giltiga anbud som kom in i tid.

Den andra lärarbostaden på Åkaregatan revs 2017 och ersattes av nybyggda flerfamiljshus. I förgrunden staketstolparna vid Parkvillan som enligt den nya detaljplanen ska bevaras. Foto: Berit Önell

Kristofer Olsson är handläggare för försäljningen av Parkvillan på kommunens tekniska förvaltning. Han reagerade själv på att utgångspriset blev lägre än taxeringsvärdet.

– Vi har haft en diskussion med mäklaren. Vi kunde tänkt oss att ett högre pris kanske var lämpligt. Men vi förlitar oss på mäklaren som kan det här bättre än vi, säger han.

Han förklarar att det inte varit aktuellt att ansöka om bygglov för ändrad användning till bostad.

– Det hade varit att förekomma. Köparen får utforma ansökan efter sina önskemål, säger han.

Försäljningen kommer att avgöras politiskt.

Eftersom försäljningen varit planerad länge är bilderna i Husman-Hagbergs annons från 2018. Värderingen gjordes ungefär samtidigt.

Husman-Hagbergs mäklare Lina Wretfors Friis var med när Parkvillan värderades. Flera mäklare från olika firmor var då på plats och fick sedan lämna offerter till kommunen.

– Det var några år sedan. Vi skickade in en uppskattning av värdet på fastigheten och förslag på arvode, berättar Lina Wretfors Friis.

Hon medger att den lägre värderingen även påverkar arvodet nedåt.

– Inte speciellt mycket, men visst gör den det. Om priset skiljer sig mycket blir det ett annorlunda arvode, säger hon.

Taxeringsvärdet har höjts, från 1 780 000 kronor 2018 till 2 333 000 i år.

– De brukar öka på grund av den allmänna prisutvecklingen, säger Lina Wretfors Friis.

Hon förklarar att värderingen också justerats uppåt sedan detaljplanen blev klar i somras.

– Det handlar dels om vad man får göra på huset med anledning av detaljplanen och dels vad kommunen sagt. Kommunen ville höja värdet eftersom huspriserna gått upp, säger hon.

Hur kan värderingen ändå hamna så lågt?

– Ja, den är under taxeringsvärdet, men det finns mycket begränsningar genom detaljplanen, säger Lina Wretfors Friis.

Parkvillans entré är sliten, men har bedömts bevaransvärd. Foto: Berit Önell

Hon konstaterar att fastigheter inne i stan brukar värderas kring eller över taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet ska normalt utgöra cirka 75 procent av marknadsvärdet.

Den som köper en fastighet för under taxeringsvärdet riskerar att Skatteverket betraktar den som en gåva. Men det gäller främst släktingar emellan. Enligt Lina Wretfors Friis är det ingen risk för det i ett fall som detta om det finns korrekta köpehandlingar. När kommunen säljer fastigheter ska det också finnas en budlista.

Om kommuner säljer mark eller fastigheter till underpris eller köper till överpris kan det strida mot både kommunallagen och EU:s förbud mot konkurrensbegränsande stöd.

Lina Wretfors Friis säger att priset också minskar av att villan är ganska sliten. Hon säger dock inte att den är i dåligt skick.

– Dåligt skick vet jag inte. Man hade inte kunnat flytta in direkt. Det finns till exempel ingen dusch och köket är supergammalt.

Hon tror också att fönstren måste bytas eftersom de bara är tvåglas. Samtidigt har huset förstås ett speciellt värde genom sin unika arkitektur.

Fönstren kan ersättas av nytillverkade i samma modell. Foto: Berit Önell

– Det är inte vem som helst som köper och fixar med ett sådant hus. Man får göra om mycket, med de metoder som användes tidigare, säger Lina Wretfors Friis.

Hon menar att det finns en gräns uppåt för hur mycket det går att få för ett sådant hus.

– Köparen måste räkna på hur mycket det kostar att göra vid också, säger hon.

Parkvillan beskrivs i annonsen som exteriört välbevarad. Till det intrycket bidrar bland annat fönstren och asymmetrin i den indragna huvudentrén. Fönstren ska i första hand bevaras, i andra hand nytillverkas med ursprungligt utseende. Ytterdörren ska också bevaras eller i andra hand nytillverkas enligt ursprungligt utseende. Fasaden ska vara slätputsad och avfärgad i gult. Taket ska vara belagt med enkupigt lertegel i liv med gavelmur.

Invändigt ska äldre gedigna byggnadsdetaljer bevaras, exempelvis spegeldörrar, trappräcke och gjuten trappa. Listverk, golvplattor vid entrén och kakelugn hör också till de kulturhistoriska värdena.

Trädgården får inte heller förändras hur som helst. Gångar bör beläggas med singel eller gatsten, inte asfalt eller cementplattor. Nya växter bör vara tidstypiska. Den gamla trägrinden och de gjutna staketstolparna är bevaransvärda. Fyra stora lindar ska skyddas från fällning. Om träden på grund av sjukdom eller säkerhetsrisk måste fällas ska nya ädellövträd planteras. Huset har rivningsförbud.

Trägrinden och lindarna i tomtgränsen hör till det bevaransvärda i trädgården. Foto: Berit Önell

Parkvillan är byggd 1916 och har sju rum och kök med en boyta på 168 kvadratmeter. Befintligt bygglov gäller förskola. Enligt mäklarna bör det inte vara svårt att få bygglov för bostad eftersom den använts som bostad tidigare och detaljplanen tillåter det. Men några garantier kan inte ges. Planen tillåter även att fastigheten används till kontor och “centrumverksamhet”.

Berit Önell

Läs mer:

2017-09-12 Beslut om rivning uppskjutet efter protester

2017-11-15 Klartecken för Karlsson att köpa och riva Åkaregatan 9

2018-09-19 Inget underpris för villan på Åkaregatan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se