Gruppen-3a-328x120

Hässleholm Miljö vill ha betänketid

Hässleholm Miljö vill ha betänketid

Trafikverket går inte med på att reningsverket i Hässleholm planläggs enligt förslaget eftersom det kommer för nära järnvägen. Foto: Berit Önell

Hässleholm Miljö har inte svarat på om detaljplanen för reningsverket ska anpassas efter Trafikverkets krav, pausas eller läggas ner. På onsdagen gav stadsbyggnadskontoret bolaget information om de förtydliganden som Trafikverket och länsstyrelsen lämnade i förra veckan. Bolagets företrädare vill nu ha betänketid. Planhandläggare Andreas Ask säger att de utredningar som behövs, bland annat en luktutredning som tar ett år att göra, inte kan påbörjas innan man fått besked. De boende närmast reningsverket tvingas fortsätta leva med hotet om expropriation, hur länge kan ingen svara på.

Både Trafikverket och länsstyrelsen har ifrågasatt planförslaget, främst för att det inkräktar på de korridorer som Trafikverket vill ha kring järnvägen. Ingen planläggning godkänns inom dessa områden, inte ens för att bekräfta pågående användning av marken.

Andreas Ask berättade efter förra veckans möte med Trafikverket och länsstyrelsen att Trafikverket inte ändrat sig i sak, men gjort vissa förtydliganden. Det var tydligt att detaljplanen måste anpassas efter Trafikverkets krav om den ska drivas vidare. Järnvägen som den ser ut idag är ett riksintresse, liksom höghastighetsbanan om den beslutas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Andreas Ask sa att han hoppades på ett ställningstagande från Hässleholm Miljö redan vid onsdagens möte. Hans chef, planchef Marie Nilsson, var inte lika optimistisk.

I ett mejl till Frilagt på torsdagen skrev hon: “Bolaget kunde som väntat inte svara på hur eller om de vill gå vidare med planen vid sittande bord, utan tar med sig frågorna tillbaka till sin verksamhet”.

Andreas Ask konstaterar att det inte blev som han hoppats.

– Jag tänkte väl att vi skulle ha lite tydligare inriktning efter mötet. Men de skulle ta med sig informationen och diskutera den internt, säger han.

När Hässleholm Miljö ska återkomma är inte bestämt. Kan det ta veckor eller månader?

– Jag tror inte att det tar månader, säger Andreas Ask som fick uppfattningen att det skulle ske snart.

Planen måste anpassas efter Trafikverkets krav, om den ska drivas vidare. Karta ur planförslaget

Samtidigt säger han att planen inte är brådskande.

– Vi har andra projekt som vi arbetar med. Det här är inget som är akut för vår del. Vi fortsätter inte jobba med planen förrän vi har mer tydliga besked om hur vi ska arbeta vidare.

Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson har tidigare sagt att bolaget vill arbeta vidare med planförslaget som det ser ut idag. Men det går inte, enligt Trafikverket.

– Någon anpassning krävs, det är de införstådda med, säger Andreas Ask.

Utredningar som länsstyrelsen krävt, främst luktutredning och utredning av gamla deponier, får därmed också vänta. Det är stadsbyggnadskontoret som beställer dem och Hässleholm Miljö får betala.

– Vi väntar tills vi vet vad som ska utredas, säger Andreas Ask.

Det handlar främst om vilket område som ska omfattas. Trafikverket har föreslagit en utvidgning söderut istället för de områden som ligger närmast järnvägen i östra delen av planområdet.

Länsstyrelsen har också ifrågasatt hanteringen av de två bostäder som ligger närmast reningsverket. Bland annat måste skyddsridåer finns mellan dem och reningsverket, om det behövs, och inte bara mot de bostäder vid Ormanäsvägen som undantas från expropriation trots att de ligger inom 300 meter från reningsverket. Eventuell risk för lukt och smittspridning från reningsverket behöver utredas ytterligare. Den enda utredning som gjorts är från 2014 och utgår inte från de lokala förhållandena.

– Vi har inte diskuterat med Hässleholm Miljö om bostäderna. Men jag tror att vi behöver ytterligare fördjupning innan vi vet hur vi ska ta ställning till det, säger Andreas Ask.

Han beklagar att de boende inte får snabbare besked.

– Det är inte optimalt för dem som är berörda. Men vi behöver basera planen på underlag som tillgodoser kraven från länsstyrelsen. Det gäller både eventuella hälsorisker och rätt markanvändning, säger han.

Kan man inte bara ta bort bostäderna ur planen?

– Det är inte så enkelt.

En av de boende, Linus Jepsson, anmälde reningsverket till miljökontoret på grund av uppgifterna om smittrisk i planförslaget. Såväl miljökontoret som Hässleholm Miljö och länsstyrelsen avfärdade hans anmälan och slog fast att det inte finns någon smittrisk. I annat fall hade miljökontoret behövt ställa krav på åtgärder oavsett planprocessen.

– Det är olika lagstiftningar, plan- och bygglagen och miljöbalken. Det är upp till kommunen att säkerställa att det inte finns någon risk vid planläggningen. Vi måste titta mer på det här om vi ska gå vidare med planen, säger Andreas Ask.

Enligt Boverket står dock miljöbalken över plan- och bygglagen.

– De får hitta på något annat argument för att lägga vantarna på fastigheterna, säger Linus Jepsson.

Frilagt har sökt Hässleholm Miljö.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-22 Motstridiga besked om reningsverksplan

2022-01-27 Vd vill försvara reningsverket mot järnvägen

2022-03-11 Trafikverket backar inte om reningsverkets detaljplan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se