torsjö live vers2

Mot okunskapen om SD

Mot okunskapen om SD

INSÄNDARE. Herr Glans avslöjar sin okunskap om vårt parti i sin andra insändare den 3 augusti där han avfyrar en bredsida sakfel om påstådda ställningstagande från Sverigedemokraterna. Han försöker skydda sig mot argument genom titeln ”partilös”, men man får nog anta att Glans har ett stort politiskt intresse och vet vad han ska rösta på.

Sverigedemokraterna står ingalunda med rötterna i nazismen som påstås utan är tvärtom sprungna ur en folklig motvilja mot ett politiskt system som med tondövhet i grunden förändrade bitar av Sverige till det sämre. Det fanns otvetydigt individer i våra led som hyste sympati för nazismen vilket vi hela tiden varit öppna med. Dock har vi som enda riksdagsparti gjort upp med vårt förflutna och har nolltolerans mot odemokratiska tendenser. Vi har även beställt och publicerat en s.k. vitbok där vårt parti nagelfars och granskas från 1988 till dags dato. Visst är det viktigt att göra upp med sin historia, och visst hade det varit bättre om fläckfria individer enkom stått bakom vårt ursprung, men det är som det är och någonstans måste man blicka framåt.

Vi hade gärna sett vitböcker från övriga partier angående samarbete med och sympatier för nazismen under åren då ideologin var statsbärande i Tyskland och andra världskriget rasade i Europa. Det hade varit klädsamt med samma spelregler här. Även under kalla kriget förekom sympatier med odemokratiska ideologier som kommunismen hos flera riksdagspartier. Detta har passerat mer eller mindre obemärkt av någon anledning.
Glans hävdar felaktigt att aborträtten skulle vara i fara om SD kommer i regeringsställning efter valet. Samtliga riksdagspartier ställer sig bakom dagens lagstiftning och det finns en stark folklig majoritet för att inte inskränka aborträtten. Så var Gay Glans hämtar sin information om detta ämne skulle vara intressant att veta. Aborträtten är nog faktiskt en av få frågor där absolut politisk enighet råder.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi värnar ett oberoende public service och vill stärka granskningsnämndens ställning så att saklighet och opartiskhet garanteras. Både kommersiella och statliga nyhetskanaler behövs så medborgarna kan ta del av flera källor.

Vi är också nyfikna på i vilken form vi vill inskränka rättigheterna för HBTQ och för alla de kvinnor och män som kämpar för de mänskliga rättigheterna? Det finns inget i vårt politiska program som pekar i denna riktning.

Att ge Gay Glans tolkningsföreträde gällande Sverigedemokraternas politik är fullständigt uppåt väggarna och dessutom tragiskt då vårt land är förtjänt av något mycket bättre än dagens politik.

Den som vill ha en korrekt bild av vår politik inför valet är välkommen att ta kontakt med våra företrädare i kommunen via mejl eller telefon. Kom gärna fram och prata när vi kampanjar på torg och marknader för att få en bild av vilka vi är och vad vi står för.

Från den 27/8 finns vi tillgängliga i valstugorna på torget i Hässleholm fram till valdagen 11/9.

Sven Lundh (SD)
Ulf Berggren (SD)
Hanna Nilsson (SD)

Läs också:
Stanley Hallström: Ett svenskt folkhem byggs knappast med SD:s tänkesätt
Torgny Holmberg (SD): Tom retorik vinner inte i längden
Håkan Spångberg: En väl genomtänkt röst för Sveriges bästa
Gay Glans:Tänk dig noga för, innan du röstar på SD
Torgny Holmberg (SD):Svar till Gay Glans om folkhemmet
Gay Glans:Ingen plats för fria kvinnor i SD:s folkhem

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se