torsjö live vers2

Ingen återremiss för simhallarna – politiskt spel

Ingen återremiss för simhallarna – politiskt spel

SD var ensamma om att stå bakom en återremiss vid Hässleholms kommunfullmäktiges budgetsammanträde. Efter att presidiet undersökt det juridiska meddelades att det inte gick att enbart återremittera simhallsfrågan utan i så fall måste hela budgeten återremitteras.

Det var Anders Edwall (C ) som begärde återremiss, men han och hans parti ställde sig sedan inte bakom den. De vill hellre ha folkomröstning.

– Jag ville inte ha någon återremiss. Jag ville inte sitta här i åtta timmar och sedan få en återremiss. Det var rent politiskt spel, säger han till Frilagt.

KD ville inte heller ha återremiss på hela budgeten.

Bilden visar Irene Nilsson, Anders Edwall och Erik Berg.
Anders Edwalls begäran om återremiss orsakade en del huvudbry för kommunfullmäktiges presidium, från vänster förste vice ordförande Irene Nilsson (S), Anders Edwall (C) och ordförande Erik Berg (M). Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Anders Edwall förklarade från talarstolen tidigt i sammanträdet som inleddes klockan nio på måndagsmorgonen att han läst i “en lokal nättidning”, det vill säga i Frilagt, att det fanns partier som avsåg att begära återremiss på budgeten. Därför ville han ha besked så fort som möjligt om sammanträdet skulle slutföras eller avbrytas. Han begärde återremiss och motiverade den med att han ville ha fram de faktiska driftkostnaderna för simhallarna i Tyringe, Bjärnum och Österåsbadet.

Efter att alla gruppledare fått presentera sina budgetförslag följde två ajourneringar, varav den ena förlängdes två gånger. Därefter klargjorde presidiet att en återremiss måste gälla hela budgeten. Om den gick igenom skulle debatten upphöra och ärendet återupptas vid ett annat tillfälle.

SD ställde sig bakom återremissen, vilket partiets oppositionsråd Hanna Nilsson tidigare sagt till Frilagt var en möjlighet eftersom korrekta siffror inte kommit fram. Ingen annan i oppositionen gav sitt stöd. KD sa ingenting medan Björn Widmark (FV) ansåg det oansvarigt att återremittera budgeten. Han anklagade Hanna Nilsson för att försöka plocka politiska poäng. Han läste innantill ur FV:s protokollsanteckning till kommunstyrelsen från 2021 då partiet sa nej till nytt badhus och förklarade att om det byggs ett sådant badhus i Hässleholm blir konsekvensen på några års sikt att de små badhusen måste stängas. Han ifrågasatte att andra partier nu ansåg att de inte fått tillräckliga ekonomiska underlag.

– Det är tillräckligt redovisat för att gå till beslut, sa han.

Bilden visar Björn Widmark.
Björn Widmark (FV) ansåg att det kommit fram tillräckliga siffror om simhallarna för att fullmäktige skulle kunna fatta beslut om budgeten. Foto: Berit Önell

Hanna Nilsson protesterade.

– Vi får läsa i media att det ska vara ett möte idag där nya siffror ska tas fram. Ska kommunfullmäktige få information? Nej, för vi har inte bett om det.

Kommunfullmäktiges ordförande frågade om ärendet skulle avgöras idag och klubbade det utan att någon begärde votering.

Hanna Nilsson berättar för Frilagt att hon och hennes partikamrater trodde att C skulle göra det.

– Vi blev ganska förvånade. Jag kommer att yrka på att simhallarna ska bevaras, förklarar hon för Frilagt.

Bilden visar Hanna Nilsson.
Hanna Nilsson blev förvånad över att C inte stödde sitt eget yrkande om återremiss. Foto: Berit Önell

Christer Caesar (KD) förklarar att hans parti tyckte att det var fel att återremittera hela budgeten i detta läge och istället i flera inlägg ska påtala sin syn på badhusen.

Därmed fanns inte den tredjedel av de 61 ledamöterna som krävs för en återremiss. SD har ensamt 18 ledamöter. Andra eventuella ändringsförlsag kräver majoritet, det vill säga minst 31 röster.

Anders Edwall säger att han ska föra fram simhallsfrågan på annat håll.

– Deras budget vinner ändå, säger han.

– Ett extra sammanträde kostar nog en halv miljon, säger han.

Enligt Edwall är lösningen en folkomröstning, något som är ännu dyrare. Men C anser att sådana så kallade förstärkta folkinitiativ behövs även i andra frågor och har därför avsatt 2 miljoner per år till i sin budget.

Bilden visar Anders Edwall.
Anders Edwall (C) hoppas att en folkomröstning ska rädda simhallarna i Tyringe och Bjärnum. Foto: Berit Önell

Han tror inte att simhallsfrågan egentligen handlar om pengar, men berättar att han ställt frågor om återvinningssystemet på Tyrs Hov.

– Jag fick besked om att det inte finns, säger han.

Frilagt fick under förmiddagen nya siffror för simhallarna, men behöver ställa ytterligare frågor om värmeåtervinningen. Det ska vi få göra vid ett telefonmöte imorgon.

Debatten om simhallarna fortsatte när budgeten för tekniska nämnden avhandlades, liksom när det var dags för kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunalrådet Lina Bengtsson (M) menade att alla måste förstå att byggnaderna är i dåligt skick. De ansåg att de ekonomiska underlagen var tillräckliga och hävdade att det inte skulle bli några problem att få plats med alla skolklasser, simklubbar och allmänhet i det nya Österåsbadet.

Bilden visar Lena Wallentheim.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) tyckte inte att Hanna Nilsson (SD) skulle göra sig till talesperson för invånarna. Foto: Berit Önell

Stämningen blev stundtals hätsk när Hanna Nilsson ställde frågor om simhallarna i Tyringe och Bjärnum med anledning av att de styrande partierna inte kom till stormötet i Tyringe den 3 juni.

Lena Wallentheim och Lina Bengtsson accepterade inte att hon gjorde sig till talesperson för invånarna.

– De frågorna ska vi ta gentemot Tyringebor och Bjärnumsbor. Det är inte du som ska ställa dem, sa Lena Wallentheim.

Lina Bengtsson berättade att de bjudit in föreningarna som arrangerade stormötet till ett möte i onsdags, men att dessa inte kunde komma.

– Vi kommer att bjuda in igen och de kommer att få svar på sina frågor, sa Lina Bengtsson.

Hanna Nilsson begärde att, om inte SD-budgeten antas, få lämna ett tilläggsyrkande om att simhallarna inte ska läggas ned 2026. Kostnaden för driften ska då belasta resultatet.

De styrandes budgetförslag gick som väntat igenom. Det ställdes mot SD:s i en votering där ingen annan än SD röstade för SD-budgeten, S, M och stödpartierna V, MP och L med 33 mandat röstade för styrets budget och övriga 10 avstod.

Därefter blev det votering om tilläggsyrkandet där ingen från den styrande sidan bytte sida. Inte ens hela oppositionen röstade för att simhallarna ska vara kvar utan enbart SD, KD och FV, alltså 25 röster. De 33 från styret med stödpartier röstade för avslag och 3 centerpartister lade ned sina röster. Om C hade röstat för tilläggsyrkandet hade det ändå fattats tre röster.

Berit Önell

Läs budgeten i sin helhet här.

Läs mer:

2024-04-29 Budget: Stänger alla gamla badhus när Österåsbadet är klart

2024-06-06 Tyringe simhall värms av ishallen – syns inte i kalkylen

2024-06-08 Strid om budgeten på måndag: Simhallsbeslut kan pausas

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se