Gruppen-3a-328x120

Ishallens överskottsvärme till spillo om simhallen stängs

Ishallens överskottsvärme till spillo om simhallen stängs

Det är smart att ha en simhall i samma byggnad som en ishall. Överskottsvärmen från ishallen på Tyrs Hov i Tyringe värmer än idag upp större delen av byggnaden, inklusive simhallen.

– Det har väl varit bra att ha ett bad där vi har kunnat dumpa energin. Skulle vi stänga badet kommer den till stor del att hamna ute i luften istället, säger Bertil Lucchesi, projektledare på kommunens tekniska förvaltning.

Tillsammans med driftingenjör Darko Simic presenterar han nu närmare siffror över driftkostnaderna. Fortfarande ser det ut som att simhallen i Tyringe är dyr i drift och någon statistik bakåt i tiden har de inte.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar Tyrs Hovs simhall.
Simhallen i Tyringe får det mesta av sin värme från ishallen i samma byggnad. Ändå visar kompletterande siffror fortfarande höga driftkostnader jämfört med övriga simhallar. Foto: Urban Önell

Idrottsanläggningen Tyrs Hov värmdes med olja när den invigdes 1971. Tidigare fritidschefen Eje Johansson minns att det mesta av oljebehovet försvann när värmeåtervinningen infördes.

– Tyrs Hov blev känt i Europa tack vare att vi var väldigt tidiga med energieffektivisering, sa han till Frilagt den 6 juni.

Darko Simic och Bertil Lucchesi berättar att oljan byttes ut mot fjärrvärme för cirka 20 år sedan. Förr kyldes ishallens kylmaskin med vatten från borror i marken, men för sex-sju år sedan övergavs de på grund av att de bedömdes kräva för mycket underhåll. Idag används luftkylning. Värmen som alstras i ishallen omvandlas till el.

– Principen är densamma, värmen från ishallen går in i en värmepump och sedan ut i själva värmesystemet i hela Tyrs Hov. När det inte räcker till kör vi på med fjärrvärme som spets, förklarar han.

Han konstaterar att det inte går åt mycket fjärrvärme till simhallen. Huvuddelen av värmen kommer från ishallen.

– Återvinningen har vi inte riktigt koll på vad den egentligen gör. Vi har ingen separat mätning, eller vi har det, men vi har ingen statistik på det, säger Bertil Lucchesi.

Bilden visar 25-metersbassängen i Tyrs Hovs simhall i Tyringe.
Det finns idag ingen statistik tillgänglig över vad fjärrvärme, el och vatten kostar enbart i simhallen. Istället har beräkningar gjorts utifrån hur mycket som sparades när det var stängt för renovering. Foto: Urban Önell

Frilagt fick på måndagsförmiddagen nya uppgifter om driftkostnaderna för Tyrs Hov. Samtidigt pågick kommunfullmäktiges sammanträde som slutade med att en budget med nedläggning av simhallarna klubbades. Vid ett telefonmöte på tisdagsförmiddagen fick vi kompletterande siffror.

Tekniska förvaltningen förklarar att det inte går att mäta fjärrvärme, el och vatten separat för simhallen på Tyrs Hov. För att få fram de uppskattade kostnaderna har man utgått från månaderna september – november 2022 då badet var stängt för renovering. I december samma år startades byggvärme och därför tas den månaden och månaderna därefter inte med. En beräkning för hela året har gjorts enligt 2024 års priser.

Då sparas 390 000 kronor i elkostnad. Det bör därmed vara den förbrukning som gäller simhallen. Totalkostnaden för hela Tyrs Hov är med samma förutsättningar 2,9 miljoner kronor per år.

Fjärrvärmen i Tyrs Hov uppskattas kosta 760 000 kronor per år, varav 560 000 gäller simhallen.

Vattnet i Tyrs Hov beräknas kosta 470 000 kronor för hela året, varav 370 000 kronor för simhallen.

El, fjärrvärme och vatten uppskattas därmed till totalt 1,3 miljoner kronor årligen. Efter prishöjning väntas kostnaden 2026 bli 1,6 miljoner kronor för dessa så kallade mediakostnader.

– Besparingen blir väldigt stor på fjärrvärmen eftersom den är en spets, säger Bertil Lucchesi.

I de kalkyler över driftkostnaderna som skickades ut till bland andra politiker efter styrgruppens möte den 7 maj är mediakostnaderna för Tyringe simhall 1,4 miljoner kronor. Skillnaden är alltså inte så stor. Tyringe hade högre mediakostnader än Bjärnum som hade 1,2 miljoner medan Qpoolen hade 2,6 miljoner kronor.

Kalkylerna är daterade i oktober 2023, men det framgår inte om priserna var på samma års nivå eller äldre. I vilket fall är de inte från 2024 och kalkylerna utgår därmed från lägre taxor än de nya siffrorna och är inte helt jämförbara.

Bilden visar Tyrs Hovs parkering.
Det var fullt på parkeringen vid Tyrs Hov vid stormötet om simhallsnedläggningarna. Foto: Urban Önell

Tyringe hade i styrgruppens kalkyler högst totala fastighetskostnader: 4,1 miljoner kronor per år jämfört med Qpoolens 2,9 miljoner och Bjärnums 1,7 miljoner kronor.

I totala fastighetskostnader ingår avskrivning och ränta. Dessa var högst för Tyringes del med 1,6 miljoner kronor medan Bjärnum hade 32 000 och Qpoolen 440 000 kronor. Om även verksamhetskostnader läggs till blir totalkostnaden för driften 5,7 miljoner för Tyringe, 6,7 för Qpoolen och 3,6 för Bjärnum.

Bertil Lucchesi förutsätter att avskrivningarna är höga i Tyringe på grund av att vattenreningen byttes 2016. Den lär därmed hålla ett bra tag till.

– Jag skulle nog säga tio år till, säger han.

– Kapitalkostnaderna blir också högre nu eftersom man måste utrangera allt om man lägger ned. Det slår lite hårt mot Tyringe.

Underhåll av simhallen i Tyringe har alltså ökat dess totala fastighetskostnader i kalkylen, så att det ser ut som att den är dyrare att driva. Enligt den så kallade statusuppdateringen är reningsanläggningen också i bra skick. Det som behöver åtgärdas inom fem år är enligt utredningen golvklinker i simhallen, tätskikt i 25-metersbassängen, ytskikt i omklädning, ventilation och dusch samt utemiljön, kostnader på 33 miljoner kronor. Rivning beräknas kosta 35-40 miljoner kronor.

Berit Önell

Läs mer:

2024-06-03 Tyringeborna slöt upp för sin simhall

2024-06-06 Tyringe simhall värms av ishallen – syns inte i kalkylen

2024-06-08 Strid om budgeten på måndag: Simhallsbeslut kan pausas

2024-06-10 Ingen återremiss för simhallarna – politiskt spel

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se