torsjö live

Alliansen vill ge ännu mer till omsorgen

Alliansen vill ge ännu mer till omsorgen

Den borgerliga alliansen i Hässleholm bjuder över den styrande minoriteten och budgeterar 31 miljoner kronor till omsorgsnämnden. Alliansens reviderade budgetförslag ger därmed fortfarande tio miljoner mer än styrets till omsorgen, trots att S, V, MP och C höjt sitt tillskott till omsorgen med tio miljoner till 21 miljoner kronor.

Budgetfullmäktige på måndag lär bli spännande. Liksom vid det misslyckade försöket i juni finns en risk att SD och FV fäller de styrandes budget genom att rösta på alliansens istället för på sina egna.

Valet av lokal är förstås väl genomtänkt när alliansen kallar till presskonferens på äldreboendet Kaptensgården på onsdagseftermiddagen för att offentliggöra sitt reviderade förslag till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019.

Pär Palmgren, Moderaterna, Robin Gustavsson, Kristdemokraterna, och Karl-Gustav Boo, Liberalerna (före detta Folkpartiet), förklarar kaxigt att deras gemensamma budget är den bästa för kommunen och att de inte har ansvar för att den styrande minoriteten ska få igenom sin budget.

– De valde att ta rodret trots att de vet att det fattas en röst, säger Pär Palmgren.

Alliansen valde en lokal på äldreboendet Kaptensgården för att presentera ett nytt budgetförslag med större tillskott till omsorgsnämnden., från vänster Pär Palmgren (M), Karl-Erik Boo (L) och Robin Gustavsson (KD). Foto: Berit Önell
Alliansens företrädare samlades på äldreboendet Kaptensgården för att presentera ett nytt budgetförslag med större tillskott till omsorgsnämnden., från vänster Pär Palmgren (M), Karl-Gustav Boo (L) och Robin Gustavsson (KD). Foto: Berit Önell

Allianspartierna kommer att rösta på sin egen budget och det är inte aktuellt att lägga ner röster för att rädda de styrande.

– Vi har ingen lokal decemberöverenskommelse, säger Karl-Gustav Boo.

Pär Palmgren betonar att alliansen främst har ett ansvar inför sina väljare.

– Om alla partier skulle enas mot SD och FV, hur hade det uppfattats av väljarna, undrar han.

Minoriteten gick alliansen till mötes genom att satsa 21 miljoner på omsorgen, men alliansen vill alltså ge ännu mer.

Billigare omsorg än snittet

– Hässleholm har ändå en billigare omsorg än jämförbara kommuner. Likadant är det med socialnämnden medan skolan är dyrare, förklarar de församlade allianspolitikerna.

De tror inte att resurserna till omsorgen räcker ens med deras förslag.

– Men vi har ansträngt oss så mycket vi kan i nuläget. Det har budgeterats fel tidigare och det här är ett steg i rätt riktning, säger Palmgren.

För att finansiera satsningen måste det dras in på annat.

Mindre till tekniska nämnden

Bland annat får tekniska nämnden inte de fem miljoner som de styrande vill tillföra som kompensation för tidigare sparkrav på fem miljoner kronor för minskade driftskostnader när fastigheter sålts eller rivits. Nämnden får inte heller en halv miljon i tillskott för rivningskostnader.

– De har tillräckligt med pengar, säger Pär Palmgren.

Kommunledningskontoret får spara två miljoner kronor på två år.

Europaforum får inget tillskott eftersom alliansen inte gillar att evenemanget flyttade från april till augusti.

– Det är kanske inte rätt att skattebetalarna finansierar ett samarbete med Malmö högskola på bekostnad av Hässleholms gymnasieelever som lättare hade kunnat delta i april, säger Karl-Gustav Boo.

Mindre sparkrav på skolan

Alliansen håller fast vid att skolan måste spara, men sänker sparkravet från tio till fem miljoner kronor.

– Vi vet att det går att spara i skolan, vi har lyssnat på skolpersonalen, säger Karl-Gustav Boo.

Exakt vad det ska sparas på i skolan kan alliansen dock inte precisera. Flyktingsituationen pressar skolorna hårt, men det vill alliansen bortse ifrån.

– Det kommer särskilda pengar till det, säger Palmgren.

Att Engelska skolan lockar elever från många olika grundskolor ser de inte som en stor orsak till skolans ekonomiska problem.

– Gymnasiet går också back, men är inte konkurrensutsatt, säger Boo.

Ett omstrukturerings- och effektiviseringsarbete i hela kommunen ska spara åtta miljoner kronor.

Socialnämnden får ett tillskott på en miljon kronor i alliansens budget, vilket däremot har samband med mängden nyanlända. Det behövs en stor ökning av antalet anställda och dessutom måste löneökningar, inte bara i den egna kommunen utan även på institutioner i andra kommuner kompenseras.

Tillför 15 miljoner per år

Alliansen räknar med att kunna tillföra budgeten 15 miljoner kronor per år från finansförvaltningen, tack vare försäljningen av kommunens elbolag för många år sedan.

– Avkastningen är så bra att vi kan ta 15 miljoner kronor varje år. Pengarna räcker ändå till hela pensionsskulden, förklarar Palmgren.

Allinansen ser dock allvarligt på det ekonomiska läget i kommunen.

– Det är kärvt. Vi har högre kostnader än intäkter, det är det allt överskuggande, säger Palmgren som medger att man haft tur i flera år och fått ekonomin att se bättre ut än den verkligen varit.

Några investeringar finns det dock utrymme till, bland annat ett badhus för 100 miljoner kronor, inte 150 som de styrande föreslår, en trafiksäkrare gångväg från Tormestorp ner till Finjasjön för en halv miljon kronor, en separat gångbro över Vinne å i Vinslöv för en och en halv miljon kronor, utveckling av Lursjöbadens camping för två miljoner kronor och en ospecificerad investering till tekniska nämnden på sex miljoner kronor, huvudsakligen tänkt för fordonsförnyelse.

Däremot vill alliansen inte investera i nya trafikskyltar för en halv miljon kronor för att hastigheterna ska kunna ändras enligt Trafikverkets rekommendationer.

– Det är inte nödvändigt, säger Pär Palmgren.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
8/6 Kommunstyrelsens budget röstades ner
26/8 S tackade nej till koalition med alliansen
4/10 Allvarligt ekonomiskt läge för kommunen
22/10 Kommunens ekonomi oroar revisorerna
3/11 Nytt budgetförslag utan skattehöjning
11/11 Oklart om kommunstyrets budget klubbas
19/11 Kommunledning vill låna 148 miljoner

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se