logga-ligg-tjock

Längre tid för svar om fiberkonkurrens

Längre tid för svar om fiberkonkurrens

Kommunen har begärt och fått längre tid på sig för att svara på Konkurrensverkets frågor om fiberetableringen. Svaren skulle ha varit inne den 21 december, men får nu dröja ytterligare en månad.

Konkurrensverket utreder om kommunen brutit mot konkurrenslagstiftningen sedan både en anonym person och branschorganisationen IT- och Telekomföretagen gjort anmälan till Konkurrensverket på grund av att privata företag nekas marklov och grävtillstånd för fiberetablering. Konkurrensverket har i sin egen så kallade omvärldsbevakning, där bland annat mediauppgifter noteras, också reagerat på turerna kring fiberetableringen i Hässleholm.

Konkurrensverket har ålagt kommunen att förklara sin inställning, bland annat när det gäller tekniska förvaltningens skrivelse där det framgår att kommunen inte kommer att ingå något nytt markavtal med någon privat aktör. Grävtillstånd kommer däremot att beviljas för företag som redan har marklov.

– Enligt Konkurrensverket kan Hässleholms kommuns förfarande utgöra vägran att ge tillgång till så kallad nödvändig nyttighet, skriver Konkurrensverket i sitt åläggande till kommunen.

Kommunen kan ha brutit mot någon av paragraferna i konkurrenslagen, antingen när det gäller förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet eller förbud mot missbruk av dominerande ställning.

Konkurrensverket vill ha svar på nio punkter, inklusive relevanta handlingar och kartor.

Kommunen har pausat fiberanslutningarna i pilotprojektet på Östervärn i Hässleholm till efter storhelgerna med anledning av Konkurrensverkets utredning. Men nu riskerar projektet att skjutas framåt ytterligare.

– Vi behöver betydligt mer tid än så på oss att svara på åläggandet. Vi begär därför anstånd med att komma in med yttrande till den 21 januari 2016, skriver kommunjuristen och tillförordnade kanslichefen Magnus Gjerstad, vars begäran alltså beviljats av Konkurrensverket.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
19/10 Ord mot ord om fiber till alla invånare
20/10 Borgerliga alliansen träffade IP-Only
29/10 Folkets väl vill riva upp beslut om fiber
9/11 Kommunens fibersatsning granskas
12/11 Första uppkopplingen till kommunens fiber
26/11 Kommunen pausar fiberanslutningar
5/12 Fibertjänst lovar fiber i Tyringe och Vinslöv

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se