logga-ligg-tjock

Bakterier i Björkviken ett olöst mysterium

Bakterier i Björkviken ett olöst mysterium

Badvattenproverna från förra veckan visar lägre bakteriehalter vid Björkvikens badplats och högre norr och söder om badplatsen. Nivåerna av e-coli och enterokocker är dock så låga i samtliga prover att badvattnet bedöms som tjänligt.

– Det var inte riktigt det vi väntat oss, vi trodde det skulle vara högst halter vid bryggan där fåglarna brukar vara, säger tillsynschef Carina Westerlund som ändå tror att fåglarna är problemet.

Miljökontoret utreder också en gulaktig missfärgning, liknande den i vintras, som synts i sjön några gånger under sommaren. Anmälaren misstänker att den beror på avloppsbakterier.

De döda fiskarna vid Maglekärrsbäckens utlopp var bleka i färgen.
De döda fiskarna vid Maglekärrsbäckens utlopp var bleka i färgen.

I slutet på juli upptäcktes fiskdöd i Maglekärrsbäckens utlopp i Finjasjön, där reningsverkets och Magle våtmarks renade avloppsvatten rinner ut. Vattnet luktade hade också en obehaglig lukt. Några bakterieprover togs inte där, däremot konstaterades låg syrgashalt en bit uppströms.

Strax därefter tog algblomningen i sjön rejäl fart och miljökontorets badvattenprover visade att vattnet i Björkviken var otjänligt på grund av höga halter enterokocker. Även halten e-coli var förhöjd, på nivån tjänligt med anmärkning.

Sedan dess har flera omprov tagits och vattnet har varit tjänligt med anmärkning tills det senaste provet från den 9 augusti som alltså visar tjänligt.

Både e-coli och enterokocker är indikatorbakterier som visar att vattnet är påverkat av avföring från människor eller djur. Läckande enskilda avlopp är inte troligt här eftersom alla bostäder nära Björkviken är anslutna till det kommunala reningsverket.

Enligt ansvariga på reningsverket har inga driftsstörningar skett där. Det så kallade bräddmagasinet som saknar botten har dock utnyttjats vid flera tillfällen under den aktuella tiden. Det behövs vid större regn då belastningen på reningsverket blir för stor och orenat avloppsvatten pumpas ut till bräddmagasinet. Det ska sedan gå tillbaka till reningsverket när belastningen minskar.

Miljökontorets teori har varit att bakterierna kommer från fåglar eftersom många fåglar brukar sitta på bryggan under morgnar och kvällar. När fritidskontorets personal spolar rent bryggan från fågelskit hamnar det i vattnet nära bryggan, där badvattenproverna brukar tas.

Kan det vara fåglarna som förorenat vattnet? Det misstänker miljöchef Sven-Inge Svensson, men vidare diskussion om orsak och eventuella åtgärder får vänta tills omprovet är analyserat. Foto: Urban Önell
Teorin att fåglarna förorenat vattnet stöds inte av provsvaren, men miljökontoret håller fast vid den ändå. Foto: Urban Önell

Om den teorin stämmer borde bakteriehalterna vara högre vid bryggan än på de andra provpunkterna.

– Det borde varit mycket högre halter vid bryggan och sedan klingat av rätt fort när bakterierna späds ut med vattnet. De här bakterierna dör också rätt fort, säger Carina Westerlund.

Hon har ingen förklaring till de resultat som nu uppmätts. Men miljökontoret kommer inte att ta fler badprover den här sommaren eftersom vattnet nu är tjänligt och säsongen dessutom snart är slut. Ärendet avslutas.

– Vi har dokumenterat det här och har såklart det med oss, men i det här ärendet går vi inte vidare, säger Carina Westerlund.

Miljökontoret ska dock träffa fritidskontoret för att diskutera mer generellt om skyltar och städning av bryggan.

Den 9 augusti var vattnet i Finjasjön delvis gulfärgat igen.
Den 9 augusti var vattnet i Finjasjön delvis gulfärgat igen, det syntes som ett ljusare stråk vid Björkviken.

I ärendet med den gulaktiga missfärgningen av Finjasjön var en miljöinspektör själv på plats den 9 augusti och såg de gula avgränsade stråken en bit ut i sjön. Enligt anmälarens observationer från samma dag rörde sig strömmarna mot Björkviken och därför hamnade det gula där. Det var även en liknande gulfärgning i den damm vid reningsverket som tar emot dagvatten som leds under Södra kringelvägen. Anmälaren misstänker att det gula innehåller avloppsbakterier.

En annan miljöinspektör tog badvattenprover vid bland annat Björkviken samma förmiddag. En jämförelse med vatten som hämtades samtidigt i andra sjöar visade dock att vattnet vid Björkviken var mindre gult.

Miljöinspektören begärde dagen därpå information av Hässleholms vatten om vad gulfärgningen kan bero på och påminde då även om ärendet från i november i fjol då Hässleholms vatten uppgav att det kunde vara sediment och partiklar som kom ut i sjön via dagvattnet då det hade varit torrt väder länge och sedan kommit kraftiga regn.

En liknande gulfärgning syntes samma dag i dagvattendammen.
En liknande gulfärgning syntes samma dag i dagvattendammen.

Hässleholms vatten svarar nu att hela dammsystemet och Maglekärrsbäcken borde ha varit gul om gulfärgning från dagvattendammarna skulle spridit sig till Finjasjön.

– Dammarna har vattenlås och uppehållstid för sedimentering vilket tar bort både flytande och tyngre partiklar, skriver Hässleholms vatten som alltså inte tror att gulfärgningen kommer därifrån.

Snarare skulle det kunna var någon annan verksamhet, till exempel schakt i närområdet.

Enligt svaret togs vattenprover när missfärgningen anmäldes i fjol. Då konstaterades normalt sjövatten med förhöjd ”susp-halt”, det vill säga partiklar i vattnet.

– Vid sådana tillfällen då det uppträder någon ovanlig färg eller lukt eller dylikt är det bra om vi får reda på det meddetsamma så vi kan kolla på plats, skriver Hässleholms vatten.

Miljöinspektören svarar att Hässleholms vatten ska kontaktas meddetsamma nästa gång det kommer information om att sjön är gulfärgad och begär att få ta del av provsvaren samt information om var proverna togs.

Hässleholms vatten skickar inga provsvar, men meddelar att proverna togs först den 26 januari då färgat vatten hade observerats i Maglekärrsbäcken. De visade måttligt förhöjda fosforhalter. Hässleholms vatten drar slutsatsen att gulfärgningen då berodde på att det handlade om finpartikulärt material från någon grävning.

Berit Önell

Provresultat Björkviken 9 augusti

Badplatsen: e-coli 10, enterokocker mindre än 10

Norr om badplatsen: e-coli 60, enterokocker 40

Söder om badplatsen (hamnen): e-coli 90, enterokocker 60

Prover togs också vid Mjökalånga där båda värdena var mindre än 10.

Gränsen för tjänligt badvatten är max 100 cfu per 100 milliliter för både e-coli och enterokocker. För tjänligt med anmärkning går gränsen vid max 300 för enterokocker och 1 000 för e-coli. Halter däröver innebär alltså otjänligt badvatten.

 

Läs tidigare artiklar i ämnet:
26/7 Bakterier gör vattnet otjänligt i Björkviken
29/7 Har avlopp eller fåglar förorenat Björkviken?
1/8 Fortfarande bakterier i Björkvikens vatten
8/8 Fortfarande bakterier vid Björkviken

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se