torsjö live

Inga munskydd utan symptom i hemtjänsten i Tyringe

Inga munskydd utan symptom i hemtjänsten i Tyringe

Hemtjänsten i Tyringe får inte som kollegorna i Hästveda använda munskydd och visir när de går till vårdtagare utan symptom. Bilden visar en medarbetare på operationsavdelning. Foto: Niklas Laurin

Hemtjänstens personal i Tyringe får inte använda munskydd och visir i förebygande syfte, så som i Hästveda, trots två konstaterade coronafall. Det får inte heller hemtjänsten i område Väster i Hässleholm med ett konstaterat fall.

– Just nu ser vi inga tecken på ökad spridning i de områdena, säger Birgitta Ljungbeck, tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Enligt riktlinjerna ska då skyddsutrustningen bara användas vid patientnära arbete hos misstänkt eller konstaterat smittade vårdtagare.

På Lyckåsa i Bjärnum har ytterligare en smittad vårdtagare avlidit, totalt 5 personer om en som flyttade dit från Hästveda räknas.

Hässleholms kommun använder de nya riktlinjerna från Region Skånes smittskydd, daterade den 13 maj. De hänvisar i sin tur till Folkhälsomyndighetens nya rekommendation som öppnar för munskydd eller visir på personal hos vårdtagare utan symptom “under särskilda omständigheter och som en tillfällig åtgärd”. Det står uttryckligen att generell användning inte rekommenderas. Det handlar istället om “en extra åtgärd för att minska risken för smittspridning från personal till vårdtagare vid ett utbrott med smittspridning på särskilda boendeformer eller korttidsplatser”.

Riktlinjerna säger alltså ingenting om hemtjänsten.

– Det gäller såklart inom hemtjänstområden också, säger Birgitta Ljungbeck.

Men i dagsläget tillåts munskydd och visir på personal utan symptom bara i hemtjänsten Hästveda och korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum. I nuläget diskuteras inga fler sådana beslut.

– Vi ser inte någon mer spridning. De andra är större områden med bara ett eller två fall. Vi har dem under kontroll, säger Birgitta Ljungbeck.

Då menar hon smittade vårdtagare, inte smittad personal.

– Jag har inte riktigt koll på personalen. Men vi har diskussioner i samråd och då får jag givetvis information om det. Jag hade vetat om det hade varit någon större smittspridning bland personal, säger hon.

Hon vet att det finns fem bekräftat smittade i personalen på Lyckåsa. Totalt tolv vårdtagare har bekräftats smittade där. Två av dem kom från hemtjänsten i Hästveda. Totalt fem smittade har avlidit.

– Vi har provtagit ett par till på Lyckåsa som inte fått svar än, berättar Birgitta Ljungbeck.

Korttidsboendet Lyckåsa har hittils tolv smittade vårdtagare och fem i personalen. Foto: Berit Önell

Hur blev personalen på Lyckåsa i Bjärnum smittad?

– Det är jättesvårt att veta. De rör sig i samhället också. Att helt spåra smittan går inte.

Men det är väl i första hand de bekräftat smittade som de arbetar med som kan ha smittat dem, att de möter en smittad på gatan och blir smittad där är ju inte lika sannolikt?

– Nej, när man vet att någon är smittad, då måste man ha skyddsutrustning. Vi har barriärvård vid minsta symptom och provtar. Vi har inte fått indikationer på att personal blivit smittad någon annanstans på det sättet som i Hästveda, säger Birgitta Ljungbeck.

Hon tycker att situationen har lugnat sig denna veckan.

– Jag tycker faktiskt att vi har läget under kontroll nu. Det har blivit bra denna veckan och fallit lite mer på plats mer. Personalen känner sig tryggare med hanteringen. I början visste vi inte hur det det skulle bli och det var mycket oro. Jag känner mig rätt lugn nu.

– Vi är trygga med att vi har skyddsutrustning när vi behöver det och det finns gott om det nu, säger hon.

I Hästveda infördes munskydd och visir främst av arbetsmiljöskäl. Det var efter att tre anställda blivit smittade, två av dem efter att ha arbetat med vårdtagare kort tid innan de fick symptom på covid-19 och en med anvisad skyddsutrustning hos en bekräftat smittad.

Frilagt försöker nå Cecilia Svensson, verksamhetschef för ordinärt boende, för att fråga hur hon ser på behovet av munskydd och visir för personal i övriga hemtjänstområden. Men hon mejlar bara riktlinjerna och meddelar att Birgitta Ljungbeck ska ta kontakt.

– Vi följer riktlinjerna, det vill säga vi gör bedömningar i varje situation, skriver Cecilia Svensson.

Om syftet är att förebygga smittspridning hos personal och brukare och bedömningen i Hästveda var att de befintliga rutinerna inte var tillräckliga – efter att personal sannolikt blivit smittad av asymptomatiska brukare, alternativt den anvisade skyddsutrustningen varit otillräcklig –  varför skulle det vara annorlunda i övriga områden i kommunen?

Frågan får inget svar. Inte heller frågan om det är aktuellt med en skärpning av kraven på munskydd som i dagsläget är mycket låga. Det räcker att de är CE-märkta, enligt verksamhetschef Kenneth Persson.

Munskydden som personalen på det av covid-19 hårt drabbade Lyckåsa använder är av enkel sort. Myndigheternas enda krav är att de är CE-märkta.

Antalet bekräftat smittade i kommunens omsorgsverksamheter var på fredagen 21, samma som på onsdagen. 7 var pågående fall som hörde till korttidsboende, varav 3 på sjukhus och 6 pågående fall från hemtjänst, varav 4 på sjukhus. 5 hade då avlidit och 3 tillfrisknat.

20 personer var på onsdagen enligt kommunens rapport till länsstyrelsen pågående antingen bekräftat smittade eller misstänkt smittade, vilket bör betyda 7 misstänkt smittade. Enligt denna rapport var andningsskydd FFP2 och FFP3 helt slut medan det var gott om de enklare munskydden av modellen II och IIR.

På torsdagen avled ytterligare 1 person och antalet döda är därmed totalt 6 personer.

Region Skånes siffror visade på onsdagen 35 bekräftade fall hemmahörande i Hässleholms kommun på sjukhus och äldreboenden. Då är inte hemtjänsten inräknad. Inräknat de 6 bekräftade fallen i hemtjänsten har Hässleholms kommun haft 41 fall sedan den 15 mars.

Berit Önell

Statistik från kommunen
Kommunen meddelar sedan på torsdagen statistik om covid-19 på sin hemsida. Antalet bekräftat smittade, tillfriskande och avlidna inom kommunens omsorgsverksamheter rapporteras varje vardag klockan 14.

Läs mer:

2020-05-18 Covidsmittade flyttades till korttidsboende

2020-05-27 Skyddsutrustning mot covid-19 dröjde

2020-05-27 Covidenhet utan syrgas Smittspridning bland personal

2020-05-28 Visir och munskydd hos alla i Hästvedas hemtjänst

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se