Gruppen-3a-328x120

Ljusets moské blir av med lokalen

Ljusets moské blir av med lokalen

Kommunen säger nej till fortsatt tidsbegränsat bygglov för moskélokalen. Foto: Berit Önell

Ljusets moské får inte vara kvar i lokalen på Snickaregatan i Hässleholm. Det är följden av miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut att inte förlänga det tidsbegränsade bygglovet som för fem år sedan beviljades i strid med lagen.

Frilagt avslöjade 2017 hur ledningen i Ljusets moské spred våldsbejakande extremism och välkomnade en imam som dömts för att ha försökt mörda en shiamuslimsk man i Hässleholm med mera. Året därpå ingick stora delar av granskningen i en forskningsrapport från Försvarshögskolan av bland andra Magnus Ranstorp om missionerande salafistisk tolkning av islam. Rapporten berättade också om parallella rättsystem och att myndigheter stoppat hässleholmare som var på väg till Syrien och Irak för att ansluta sig till terrorgrupper.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ansvariga på kommunen verkade då stå handfallna. Sverigedemokraterna ville dock riva upp bygglovet för den hyrda lokalen som beslutats 2016 för att gälla i fem år. Men det gick inte eftersom det inte överklagats i tid. I ett annat fall i Skåne stoppade länsstyrelsen en moské med tillfälligt bygglov för samlingslokal i ett industriområde efter överklagande. Även den hade tidsbegränsat bygglov på grund av att verksamheten stred mot detaljplanen. En moské är inte en verksamhet av tidsbegränsad karaktär.

Nu har de tre politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott i Hässleholm beslutat att till skillnad från förra gången följa tjänstemannaförslaget och inte förlänga bygglovet som gick ut redan den 10 maj. Motiveringen är just att verksamheten bedöms vara stadigvarande och inte tidsbegränsad vilket är ett lagkrav för tidsbegränsat bygglov. Det hjälper inte att byggnaden anpassats för verksamheten med förbättrad ventilation, brandskydd med mera.

Enligt moskéföreningen ELM-Diturias verksamhetsbeskrivning från 2016 samlades som mest 35-40 personer till fredagsbön i lokalen. På Frilagts bild från 2017 var det betydligt fler. Foto: Jonathan Önell

Fastighetsägaren ansökte i mars om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal med ytterligare fem år. Han meddelade också att han sålt fastigheten. Nu har den nya ägaren ansökt om att få riva alla byggnader på fastigheten.

Ordförande Kenny Hansson (M), förste vice ordförande Paul Thurn (SD) och andre vice ordförande Lars Olsson (C ) var eniga i beslutet.

Berit Önell

Läs mer:

2017-05-16 Radikal islamism har fått fäste i Hässleholm

2017-06-04 Frilagts granskning i riksmedia

2017-06-10 Vill upphäva moskéns tillfälliga bygglov på grund av extremism – Bygglovet kan också strida mot lagen

2017-06-14 Moskéns bygglov kan inte rivas upp

2018-06-29 Frilagts granskning i forskningsrapport om missionerande islamistiska miljöer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se