torsjö live vers2

Bakterier i vattnet flera dagar tidigare

Bakterier i vattnet flera dagar tidigare

Vattenprovet som ledde till att hässleholmarna i lördags uppmanades koka sitt dricksvatten var ett omprov på grund av att det redan fanns bakterier i ledningsnätet. Det stod klart på fredagen då analysprotokollet blev offentligt.

Men det är inte vad Hässleholm Miljö och Hässleholms vatten berättar i något av de två pressmeddelanden som gick ut på fredagen.

Analysrapporten bekräftar att dricksvattnet var otjänligt den 28 oktober med 14 koliforma bakterier per 100 ml.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Cirka 25 000 invånare i Hässleholm och elva andra orter i kommunen berörs av det förorenade dricksvattnet. Kokningsrekommendationen baserades på det preliminära provsvaret från torsdagen den 28 oktober.

Enligt den bekräftade analysrapporten från laboratoriet innehöll utgående vatten från vattenverket på Galgbacken i Hässleholm då 14 koliforma bakterier per 100 ml vatten. Gränsen för otjänligt går vid 10.

– Den slutliga analysrapporten från laboratoriet SGS visar på att utfärdad kokrekommendation i lördags var rätt beslut, skriver Hässleholm Miljö och Hässleholms vatten i ett pressmeddelande.

Där sägs också att det inte fanns några indikationer på otjänligt vatten ute hos abonnenterna.

– Det provresultat som visade otjänligt kom från ett prov som togs vid vattenverket som matar de orter som vi utfärdat kokrekommendation till. Det var därför av största vikt att fatta beslut om kokrekommendation så fort som möjligt för att eventuella bakterier inte skulle hinna nå våra abonnenter, säger va-chef Cornelia Ljungerud i pressmeddelandet.

Men koliforma bakterier hade redan nått abonnenter, i lägre halter. Protokollet är märkt “Extra prov” och är alltså ett omprov på grund av tidigare bakterier i vattnet. Anledningen är att det fanns koliforma bakterier i områdets ledningsnät, det vill säga hos abonnenter, redan tisdagen den 26 oktober, alltså fyra dagar före informationen till invånarna och två dagar före det vattenprov som ansvariga hänvisat till.

Tjänligt med anmärkning på tre platser

Den 26 oktober var vattnet dock inte otjänligt utan tjänligt med anmärkning, mer än en koliform bakterie per 100 ml, på tre platser i ledningsnätet. Därför togs omprov både på dessa punkter och på utgående vatten från vattenverket. Det visade sig då att vattenverket hade otjänligt vatten medan ett av proverna från ledningsnätet fortfarande var oförändrat otjänligt med anmärkning (tre koliforma bakterier per 100 ml). På de andra två punkterna var vattnet tjänligt.

Koliforma bakterier hade redan nått ut till abonnenterna innan kokningsrekommendationen kom, men enbart i låga halter, tjänligt med anmärkning. Foto: Lotta Persson

Den senaste ordinarie provtagningen vid vattenverket var den 12 oktober då vattnet var tjänligt. Vid någon tidpunkt därefter och fram till vattenprovet torsdagen den 28 oktober har det blivit förorenat. Det kan alltså ha skett 18 dagar före kokningsrekommendationen.

Emma-Karin Trygg Vincic skriver i ett mejl till Frilagt på fredagen: “Det vi då gjort sedan dess är att titta på utgående vatten för att hitta felkällan”.

Bakterieprover en gång i månaden

Som Frilagt tidigare berättat tar Hässleholms vatten tolv gånger per år prov på mikrobiologiska parametrar på utgående vatten från vattenverk av Hässleholms storlek, där det otjänliga vattnet konstaterades.

Emma-Karin Trygg Vincic har tidigare inte svarat på frågor om intervallerna utan bara hänvisat till Livsmedelsverkets förekrifter där detta kan utläsas. Men i det andra av fredagens pressmeddelanden ger Hässleholm Miljö sken av att betydligt fler prover tas genom att berätta att det på ett år normalt tas ungefär 137 planerade prover på Hässleholms vattenverk. Totalt genomförs i hela kommunen runt 430 planerade provtagningar per år på dricksvatten. Då ingår en mängd prover som inte är relevanta i den nuvarande situationen, bland annat på kemiska parametrar i vatten ut från vattenverk och prover hos användare, i vattenverkens processer och på råvatten som går in i vattenverkets processer och sedan blir dricksvatten.

Emma-Karin Trygg Vinci bekräftar Frilagts uppgift om antalet mikrobiologiska analyser vid vattenverket. Hon förklarar att alla parametrar inte kan specificeras närmare, men att det totalt skickas 137 provflaskor med dricksvatten för analys per år: “Alla dessa resultat ska tolkas tillsammans för att få ett bra vatten. I detta fall var det ju ett prov hos användarna som gav oss heads-up på problemet på vattenverket exempelvis”.

Emma-Karin Trygg Vincic bekräftar Frilagts uppgifter att mikrobiologiska prover tas tolv gånger per år, alltså en gång i månaden, i utgående vatten från reningsverket. Men totalt skickas 137 provflaskor per år från olika delar av dricksvattenverksamheten. Foto: Berit Önell

Frilagt har flera gånger den gångna veckan försökt få besked om antal provtillfällen, i vilket vattenverk problemen uppstått och rutiner vid otjänligt vatten, men fått formellt avslagsbeslut om att uppgifterna är sekretessbelagda för att utlämnande kan antas skada landets försvar. Men nu är åtminstone delar av uppgifterna plötsligt offentliga via pressmeddelanden.

När Frilagt frågar varför ansvariga går ut med att det tas 137 prover per år blir svaret från Emma-Karin Trygg Vincic: “Då frågan kommit upp och det antytts att vi provar för sällan så berättade vi hur mycket vi provtar. Utifrån Livsmedelsverket direktiv och godkänd plan.

Så säger provtagningsprogrammet

I utgående vatten från vattenverk krävs enligt föreskrifterna tolv mikrobiologiska och tio kemiska undersökningar per år. På ledningsnäten, hos utvalda användare, ska normal undersökning göras med både mikrobiologiska och kemiska parametrar fyra gånger per år. Därutöver tillkommer ett antal extra undersökningar beroende på vattenförbrukning. I det aktuella området blir det totalt 25 provtillfällen per år hos 13 olika användare plus fyra utvidgade undersökningar, enligt det provtagningsprogram som Hässleholm Miljö delvis också lämnade ut på fredagen. Programmet godkändes av miljökontoret 2019 och omfattade då 24 500 konsumenter som förbrukade cirka 7 000 kubikmeter vatten per dygn. Vattentäkten använder “opåverkat grundvatten”.

Frilagt fick på fredagen ytterligare två avslagsbeslut med hänvisning till rikets säkerhet för uppgifter om provpunkternas placering i både provtagningsprogrammet och analysprotokollet för den 12 oktober.

Hässleholm Miljö meddelar att kokrekommendationerna preliminärt kvarstår hela nästa vecka för orterna Hässleholm, Ballingslöv, Finja, Mala, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Tormestorp, Vankiva, Gulastorp, Röinge och Ignaberga. I början av veckan kommer en ny preliminär prognos.

Berit Önell

Läs mer:

2021-10-30 Bakterier i kommunalt dricksvatten

2021-11-01 Dricksvattnet måste kokas minst veckan ut

2021-11-02 Fakta om förorenat dricksvatten hemlighålls

2021-11-03 Inte e-coli i vattnet – Men behöver kokas även nästa vecka

2021-11-04 Både människor och djur magsjuka – Vita prickar i vattnet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se