logga-ligg-tjock

Etappvis utbyggnad av Björklunda inte budgeterad – men bostad inlöst

Etappvis utbyggnad av Björklunda inte budgeterad – men bostad inlöst

Den nya kommunledningen med SD i täten har inte budgeterat för den omstridda exploateringen av Björklundaområdet i Hässleholm med 300 nya bostäder de närmaste tre åren. SD har tidigare ifrågasatt utbyggnaden, men säger nu att åtminstone den norra delen ändå ska genomföras så snart det blir möjligt. Kommunens tidigare beräkningar visar att det behövs cirka 90 miljoner kubikmeter massor till en kostnad av minst 130 miljoner kronor för att få den delvis mycket låglänta jordbruksmarken byggbar, något som kommunen måste stå för. Ett äldre bostadshus har nyligen lösts in för att ge plats för natur när annan natur försvinner vid exploateringen.

Detaljplan för Björklunda med nya bostäder i gult och skola i rött. den nu inköpta bostaden ligger i den vänstra delen av det gröna naturområdet, nära järnvägen men är utraderad på ritningen liksom Furutorpet, som dock räddades, i cykelvägens sväng bakom skolan.

De befintliga bostäderna på Björklunda byggdes 2006 i strid med detaljplanen från 1981. Det fanns då inte tid att ändra planen innan husen skulle visas upp på Bodagarna. När den nya detaljplanen för Björklunda till slut antogs av kommunfullmäktige i september 2020 röstade SD och FV nej. Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) sa då att exploateringen av området var “emot allt sunt förnuft” och ville erbjuda byggherrarna annan mark. M avgjorde genom att rösta ja efter att ha ändrat sig i februari 2019, vilket ledde till att ett beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden revs upp en vecka senare. Motiveringen var att det var för sent för kommunen att backa efter att byggföretagen genom en markanvisningstävling, som inte var förankrad politiskt, tecknat sig för att bygga.

Nu styr SD tillsammans med KD och M och säger inte längre tvärt nej. Budgeten för 2023 med flerårsplan för 2024-2025 klubbades visserligen i kommunfullmäktige den 5 december utan en krona till Björklunda. Men utbyggnadsplanerna nämndes i debatten.

– Vi ser över om vi kan hitta någon form av etappindelning, sa då Ulf Berggren (SD), som den 1 januari tillträder som ordförande i tekniska nämnden.

Björklundas åkrar och betesmarker ska enligt detaljplanen bebyggas med drygt 300 bostäder, men nu kan det bli färre. Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsens nya ordförande Hanna Nilsson säger att den första etappen skulle kunna inledas någon gång under mandatperioden, alltså före nästa val 2026.

– Vi kan ta det i etapper och börja där det är ganska bra markförhållanden. Massor är inte det vi ska lägga pengar på, säger hon.

Men just nu finns alltså inga pengar alls till Björklunda i exploateringsbudgeten.

– Varje år görs en ny budget, säger Hanna Nilsson.

Hon förklarar att det är möjligt att inte hela området kommer att bebyggas. Hon berättar att en nettokostnad på cirka 50 miljoner beräknas efter markarbeten och intäkter.

– Rent ekonomiskt är det ingen bra satsning för kommunen, säger Hanna Nilsson.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) kan utbyggnaden av Björklunda starta under de närmaste åren, trots att inga pengar är avsatta i budgeten för tre år framåt. Foto: Berit Önell

Tekniska nämnden beslöt den 24 november att köpa in ett bostadshus inom det område som enligt detaljplanen ska vara natur. Det ligger nära järnvägen och bedömdes även därför olämpligt att planlägga som bostad, trots att det finns andra bostäder i staden som ligger närmare järnvägen. Det finns också andra byggnader inom samma område som ska vara natur och tillgängligt för allmänheten, bland annat en maskinhall på mark som dessutom arrenderas, men som kommunens stadsbyggnadsavdelning beslutat att godkänna i efterhand.

I detta fall ville fastighetsägaren sälja till kommunen. Ersättningen för huset blev en miljon kronor, baserat på värdering plus 25 procent enligt expropriationslagen. Tekniska nämnden avsatte ytterligare 350 000 kronor för att riva det.

Ägarbytet görs genom en fastighetsreglering, vilket innebär att kommunen slipper betala stämpelskatt.

Hanna Nilsson säger att hon inte känner till köpet.

– Jag har väldigt dålig koll på det, men jag tror inte att det är helt onödigt utifrån att kommunen kan göra hela området som man vill, säger hon.

Hon hävdar att godkännandet av maskinhallen inte skulle ha gjorts under hennes styre. Det visste hon dock om och det skedde under hennes tid som kommunalråd.

– Så kan man inte göra, då får vem som helst göra vad som helst, säger hon.

Hon konstaterar att kommunallagens likabehandlingsprincip måste gälla.

– För mig ska det vara likabehandling, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2018-04-19 Tävling om att bygga bostäder på Björklunda Byggföretag ska få påverka detaljplanen

2019-02-28 Förra veckans beslut hävt Detaljplan för Björklunda ställs ut

2020-09-28 Tuff debatt om utbyggnad av Björklunda

2020-10-03 1800-talstorp rivs för att ge Björklunda mer natur

2020-10-07 Kommunen backar om Furutorp

2020-10-12 Kommmunen lovade bevara Flickebo – rev ändå

2021-06-21 Larsson befarar ”Lex Björklunda”

2021-10-11 Planen för nya bostäder på Björklunda står fast

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se