torsjö live vers2

Ekegården kan bli flyktingboende

Ekegården kan bli flyktingboende

Det tidigare äldreboendet Ekegården i Hässleholm kan inom kort bli flyktingboende. Fastighetsägaren Kunskapsporten har ansökt om bygglov för att få sätta in spisar och fläktar i de 40 lägenheterna.

– Det pågår diskussioner med Migrationsverket, säger Rasmus Van Der Crussen, fastighetschef på Kunskapsporten i Malmö.

Kunskapsporten vill hyra ut kommunens tidigare demensboende Ekegården till Migrationsverket. Foto: Berit Önell

Rasmus Van Der Crussen berättar att Migrationsverket visat intresse, men att ingenting är klart ännu. Först gäller det att få bygglov, om det behövs för denna typ av byggnad. Någon större ombyggnad är det inte tal om utan enbart installation av spisar och fläktar i lägenheterna eftersom de nyanlända ska ha självhushåll.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunens miljöavdelning har yttrat sig i bygglovsärendet och bedömer ändringen som godtagbar.

Förutsättningarna är dock att ventilationen säkerställs, att bästa möjliga ljudmiljö eftersträvas och att den befintliga livsmedelsanläggningen avregistreras.

Exakt vad det är för slags boende som Migrationsverket vill ha är oklart. I miljöavdelningens yttrande står det ankomstboende och det är i så fall det första boende som nyanlända kommer till för en kort vistelse i väntan på att asylansökan registreras innan de får flytta till ett asylboende.

– Jag vet inte skillnaden mellan olika slags boende, säger Rasmus Van Der Crussen.

Han berättar att flyktingboende är en av flera möjliga planer för byggnaden framöver.

– Detta blir i så fall i närtid. Egentligen är det ju byggt som äldreboende, säger han och menar att det kan bli aktuellt igen.

Kommunen sålde 2009 äldreboendena Ekegården och Kaptensgården till Kunskapsporten som en del i en komplicerad och ifrågasatt affär. Där ingick även att Kunskapsporten åtog sig att bygga trygghetsboendet Pärlan och att bolaget förvärvade marken där Pärlan och Citygross idag ligger. Dåvarande kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M) skrev under hyresavtalet utan att informera kommunfullmäktige och avtalet diariefördes inte förrän nästan två år senare, efter påstötningar från revisorerna. I avtalet förband sig kommunen att stå för hyreskostnaderna på 10,7 miljoner kronor per år i 15 år, oavsett om lägenheterna blev uthyrda eller inte, totalt cirka 160 miljoner kronor. Hyrorna var så höga att inte en enda lägenhet hyrdes ut förrän kommunen köpte trygghetsboendet för 171,5 miljoner kronor. och sänkte hyrorna rejält.

Under åren har kommunen diskuterat att köpa tillbaka Ekegården och behovet av större personalutrymmen och fler boendeplatser har påtalats. När kommunen och Kunskapsporten till slut var överens om ett förslag till utbyggnad och bygglov beviljats revs det upp efter överklagande från grannar. Kommunen gav då upp utbyggnadsplanerna och tvingades betala så kallad förgävesersättning på 5,2 miljoner kronor till Kunskapsporten för projekteringskostnader.

– Det fanns möjlighet för kommunen att justera så att utbyggnaden skulle klara detaljplanen. Men de avbröt istället, säger Rasmus Van Der Crussen.

Ekegården har stått tomt sedan den 30 juni 2022. Då hade de kvarvarande äldre flyttat till Björksäters nya äldreboende. Hyreskontraktet för Ekegården hade sagts upp, trots att det efter överklagande var oklart om kommunen skulle få köpa Björksäter. Kommunen vann visserligen i förvaltningsrätten, men vid det laget hade Björksäters ägare tröttnat och erbjudit ett hyresavtal istället för köp.

Berit Önell

Läs mer:

2018-03-25 Utbyggnad av Ekegården ska avgöras av fullmäktige för att undvika ”en Pärlan” till

2018-03-26 Fullmäktige ville ha alternativ till utbyggnad av Ekegården

2022-05-30 Vill säga upp Ekegården utan köpeavtal för nytt boende

2022-06-01 Oenigt ja till uppsägning av Ekegården

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se