torsjö live

Åklagaren sa fel: ingen förundersökning om Bengt-Arne Persson-affären

Åklagaren sa fel: ingen förundersökning om Bengt-Arne Persson-affären

Förundersökningen om trolöshet mot huvudman blev aldrig av. Några dagar efter att kammaråklagare Pernilla Tallinger uppgett till Frilagt att förundersökning påbörjats tog hon formellt beslut om att inte inleda förundersökning. Någon förundersökning fanns aldrig, säger hon nu, och hävdar att hon ”uttryckte sig slarvigt”. Bakgrunden är att förre kommundirektören Bengt-Arne Persson fick tolv månadslöner för att ”vara tillgänglig” när han sade upp sig, trots att han enligt avtal bara hade tre månaders uppsägningstid. Ingen kan ge begripligt svar på varför han skulle ha de pengarna. Men anledning att ens utreda om brott begåtts finns inte, enligt åklagaren.

Anmälan som lämnades in i början av april föranleddes av en artikel i Frilagt där dessa omständigheter framgår och expertis inom offentlig rätt bekräftar att överenskommelsen kan ha varit olaglig, även om svårigheter att fastställa brottsligt uppsåt också förutses.

Bengt-Arne Persson har inga arbetsuppgifter, men får som ”senior rådgivare” redo att svara i telefon om någon ringer 106 500 kronor i månaden under hela 2023.

När Frilagt för några veckor sedan ringde Pernilla Tallinger svarade hon jakande på frågan om det fanns någon förundersökning om Bengt-Arne Persson-affären. Hon ville inte kommentera ytterligare.

– När förundersökning pågår kan jag inte berätta något, säger hon i ljudinspelningen.

Några dagar senare, innan Frilagt hinner publicera sin artikel om saken, fattar hon beslut ”förundersökning inleds inte”.

Det är först när anmälaren försöker komplettera anmälan som Pernilla Tallinger meddelar anmälaren, och i förlängningen Frilagt, att det inte blev någon förundersökning.

När jag pratade med dig sa du att förundersökning inletts.

– Då uttryckte jag mig slarvigt, säger hon.

Jag uppfattade dig som väldigt klar.

– Jag uttryckte mig slarvigt helt enkelt.

Om man ställer en rak fråga och får man fel svar, då blir det också fel i tidningen.

– Vad vill du att jag skall säga?

Några dagar senare mejlade jag och frågade om vilken brottsrubricering som gällde i ”pågående förundersökning”. Borde du inte ha nämnt något då?

– Jag skrev brottsrubriceringen, och jag analyserade inte varje ord du skrev. Min uppfattning var att du ville veta brottsrubriceringen och det fick du veta.

Dagen jag mejlade dig var samma dag du tog beslut om att lägga ned förundersökningen.

– Det är möjligt att jag pratade med dig först och så lade jag ner det senare.

Vill inte motivera beslut

De registrerade handlingarna i det nedlagda ärendet består enbart av en kortfattad anmälan och dess underlag, vilket endast utgörs av utskrifter av artiklar från Frilagt. Det innefattar dock artikeln där Olle Lundin, professor i offentlig rätt, intervjuas och konstaterar att överenskommelsen kan ha varit olaglig.

Varför inledde du inte förundersökning?

– Det har funnits en anmälan, och sen har jag gått igenom handlingarna, och då har jag inte funnit skäl att inleda en förundersökning.

Vad det var för handlingar du läste igenom?

– Det var de handlingar jag hade i ärendet som jag läste igenom och de ledde till att jag kom fram till att jag inte kan gå vidare med en utredning i ärendet, och då skall jag inte heller göra det.

Vad fick dig att komma fram till att det inte var trolöshet mot huvudman?

– Jag anser inte att det kunde vara fråga om det efter att ha gått igenom handlingarna. Jag har inte för avsikt att grotta ner mig och fördjupa mig i det, utan jag ansåg att det inte var ett brott.

Kommunstyrelsens ordförande med flera har gett bort tolv månadslöner till Bengt-Arne Persson utan att komma med någon egentlig förklaring till vad det skulle vara bra till. Får man göra så?

– Jag ser inte att det är trolöshet mot huvudman, det är en fråga om hur de resonerat när de gjort det här, det tänker inte jag spekulera i.

Under vilka omständigheter hade trolöshet mot huvudman kunnat bli aktuellt?

– Det kan jag inte överhuvudtaget spekulera i.

Men om det varit i privata sammanhang man gjort så här, hade det blivit relevant?

– Ingen aning, tänker inte spekulera i det.

Men det är ju du som bedömer den typen av saker.

– Ja men jag bedömer de ärenden som kommer in, det du kommer med är olika spekulationer.

Om inte detta vad är det för anledning att det inte kan vara brottsligt, eller ens värt att titta på?

– Jag bedömer utifrån det materialet jag får in, jag tänker inte fördjupa mig i detta.

– Du får inte ur mig mer än du gjort nu.

Du har ju gjort en bedömning, vi vill höra den bedömningen, mer konkret.

– Jag kan inte säga mer än vad jag redan sagt, du får respektera det helt enkelt. Och är man missnöjd med mitt beslut kan man alltid kontakta åklagarkammaren och önska att det skall överprövas av en överåklagare på utvecklingscentrum.

Borde man inte meddela anmälaren att ärendet är nedlagt?

– Nej. Det gör vi inte. Målsägande meddelar vi. Och är man delgiven misstanke underrättas man också. Vi kan självklart meddela anmälaren om vi vill, men vi behöver inte, säger Pernilla Tallinger.

Chefsåklagaren hänvisar till högre instans

Pernilla Åström är chefsåklagare vid Åklagarmyndigheten Kristianstad och Pernilla Tallingers överordnade.

Vilken åklagare som tilldelas ett visst fall är till stor del en slump, men relevant kompetens är också en faktor.

– Vissa ärenden lägger man inte på en assistentåklagare som är alldeles ny under utbildning, utan kan behöva ligga på en senior åklagare, säger hon.

Pernilla Tallinger är en senior kammaråklagare.

– Sen är inte alla ärenden hon har av senior karaktär, säger Pernilla Åström.

Att Pernilla Tallinger skulle ha öppnat förundersökning och sedan av någon anledning ha sopat bort den betraktar hennes chef som omöjligt.

– Det går inte. Vi har ju ett system i datorerna, och har man väl inlett förundersökning kan man inte ta beslut att inte göra det. Då måste man lägga ned, säger Pernilla Åström.

Hon tycker inte att distinktionen mellan en förundersökning och ett ärende, vilket Pernilla Tallinger hellre borde ha kallat saken, alltid är så stor.

– Att inleda en förundersökning kräver väldigt lite och ganska ofta har polisen inlett förundersökning innan det kommer till oss, det räcker med att man har anledning att anta att ett brott har begåtts, då inleder man förundersökning på själva brottet. Sedan att inleda förundersökning mot en viss person, där skall det krävas att det finns skälig misstanke, och det steget är ju högre än det första steget. Där finns en skiljelinje, säger hon.

Det kan också hända att polisen inleder en förundersökning men att åklagarmyndigheten sedermera omvärderar det beslutet.

– Ibland tycker jag att det är fel att de gjort det, då trycker man på en speciell knapp som heter att man gör en ändring av polisens beslut, säger Pernilla Åström.

Eftersom hon inte pratat med sin kollega om saken vill hon inte kommentera hur allvarligt det är att Pernilla Tallinger lämnat felaktiga uppgifter till pressen.

– Man kan uppfatta det som ett tjänstefel. I sådant fall skall du anmäla till särskilda åklagarkammaren. Annars kan man ta det till vår tillsynsavdelning internt på huvudkontoret, dit klagomål skickas om vi inte beter oss på önskvärt sätt mot allmänheten. Eller kan jag ta ett samtal med henne.

Att Pernilla Tallinger inte vill förklara eller försvara sitt beslut för pressen är dock helt i sin ordning.

– Det är hon inte skyldig att göra, säger Pernilla Åström.

Pernilla Tallinger skriver inte heller mer i sitt beslut än att det saknas anledning att tro att brott förövats. Motivering saknas helt.

– Hos oss är det ganska kortfattade beslut, och det har flera skäl. Ett är att om man inte inleder förundersökning och det finns personer som är misstänkta eller hade kunnat vara misstänkta då får man inte uttrycka sig på ett sätt att så det verkar finnas någon slags kvarhängande brottsmisstanke. Grundinställningen i det svenska rättssystemet är att man är oskyldig tills dess att man är dömd. Har man ingen brottsmisstanke öppen får man inte framstå som att man är misstänkt, men det räckte inte på grund av det och det, och så vidare. Blir det inget så blir det inget, och då skall man betrakta den personen som oskyldig, säger Pernilla Åström.

– Man kan inte räkna upp allt som gör att det inte blir ett brott, då kan man hålla på hur länge som helst. Någon blev knuffad, men det var inte misshandel för det var ingen spark, inget slag, och så vidare.

Hon behöver inte heller nödvändigtvis begära ut några handlingar för att kunna bedöma om brott begåtts.

– Där gör man bedömning från fall till fall, men har man börjat begära ut handlingar då har man ju börjat rota i det, och tycker man inte att grunden räcker för förundersökning då gör man inte heller det.

Liksom Pernilla Tallinger hänvisar hon till utvecklingscentrum om anmälaren är missnöjd med beslutet.

Jonathan Önell

Läs mer:
2023-02-02 Tidigare kommundirektören får full lön i ett år för att ”vara tillgänglig”
2023-02-11 Kommunalråden friserar berättelsen om kommundirektörens uppsägning
2023-03-15 Uppgörelsen med kommundirektören kan vara olaglig – Lars Johnsson flyr frågor
2023-05-02 Förundersökning om dyrt avtal med förre kommundirektören – Lars Johnsson (M) blockar Frilagt

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se