Gruppen-3a-328x120

Ny mätning av byggnader i vikingabyn – polis på plats

Ny mätning av byggnader i vikingabyn – polis på plats

Polisen var åter på plats i Vittfarnas vikingaby utanför Sösdala på torsdagen. Kommunens mätingenjörer skulle mäta byggnaderna på nytt, trots att det tidigare gjorts och sanktionsavgifter utfärdats. Enligt tillsynshandläggare Torvald Bennäs är bygglovsärendet inte klart.

– Det är först när rättelse vidtagits som det blir klart, säger han.

Men i begäran om polishandräckning är motiveringen inte bygglov utan dispenser inom strandskydd och fornlämningsområde.

Vätteryds vikingaby.
Kommunen har på nytt mätt de små timmerstugorna i vikingabyn vid Vätteryds gravfält. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ellinore Sköld, som ansvarar för vikingabyns administration, var ensam hemma när tre civila poliser utan förvarning anlände tillsammans med två mätingenjörer, en byggnadsinspektör och Torvald Bennäs.

Ellinore Sköld tänkte att besöket kunde ha samband med hennes överklagan till kronofogden om sanktionsavgifterna, men fick inte någon information.

– De ville inte svara på varför de skulle mäta stugorna igen, säger hon.

Hon berättar att besökarna enbart ville tala med fastighetsägaren Maral Otetileu eller hennes make Oddvar Lönnekrantz som alltså inte var på plats. Hon bad dem förgäves att återkomma vid ett annat tillfälle.

När Frilagt når Oddvar Lönnekrantz på telefon är han upprörd över vad han menar är ett intrång från kommunens personal. Samtidigt skrattar han åt det.

– Pajaserier. De vet redan att stugorna inte står för nära tomtgränsen och det finns inget krav på bygglov för ekonomibyggnader när man har jordbruksfastighet, säger han.

Bilden visar Oddvar Lönnerkrantz.
– Pajaserier, säger Oddvar Lönnerkrantz.

Men kommunen har inte godkänt anläggningen som jordbruksfastighet. Anledningen är att det saknas bygglov för den kombinerade bostaden och verksamhetslokalen. Den har funnits sedan mitten på 1800-talet då inget bygglov behövdes, men den tidigare ägaren fick inte med bostaden på ritningen vid sin tillbyggnad av kaféet i huset, en byggnation som han fick bygglov för i efterhand.

Det hjälper inte att Skatteverket retroaktivt ändrat taxeringen till jordbruksfastighet med bostad, inte heller att handlingar från Lantmäteriet ger starkt intryck av att en del av huset ska vara bostad. Domstolarna har gått på kommunens linje och fastställt både krav på bygglov och sanktionsavgifter.

Bilden visar huvudbyggnaden i Vittfarnas vikingaby.
Kommunen godkänner inte huvudbyggnaden i Vittfarnas vikingaby som bostad och därmed inte fastigheten som lantbruksfastighet. Därmed är mindre tillbyggnader och komplementbyggnader inte bygglovsbefriade. Foto: Berit Önell

– Vi kollade om de byggnader som inmätts tidigare stod kvar och om det tillkommit några nya byggnader eller om de vidtagit rättelse, förklarar Torvald Bennäs.

Han kan inte kommentera om det hänt något nytt på fastigheten.

– Mät- och gis-avdelningen jobbar med att få det på pränt. Vi kommer att granska det inom cirka två veckor.

– De har fått information om hur man kan vidta rättelse och eventuellt lämnna in en bygglovsansökan i efterhand, säger han.

Även om sanktionsavgifterna hade betalats skulle tillsynen fortsätta.

– Det har gått så pass långt.

Han bekräftar att besöket inte var aviserat i förväg, dock var det planerat sedan i mitten av december.

Brukar ni inte anmäla er ankomst i förväg?

– Det finns båda alternativen. I detta ärende valde vi att åka dit utan att anmäla.

– Det var inga problem.

Varför behövs polishandräckning?

– För att vi ska vara säkra. Det handlar väl om det som hänt förut när man haft tillsyn där, säger Torvald Bennäs.

Det som hände två gånger 2021 var att polisen och kommunens företrädare valde att återvända med oförrättat ärende eftersom vikingabyn inte ville släppa in dem. Vid det andra tillfället kom man överens om att ha ett dialogmöte innan mätning skulle ske. Men mötet ledde inte till någon samsyn och några månader senare gick polisen in med en stor insats och byggnaderna mättes.

Enligt begäran om polishandräckning har fastighetsägarens företrädare inte varit samarbetsvilliga utan uppträtt aggressivt och hotfullt mot tjänstepersoner.

– Intressant att man beskriver bemötandet som aggressivt. Polisen bad nästan om ursäkt för att de var här, säger Ellinore Sköld.

Begäran om polishandräckning är daterad den 22 december. Planen var då att genomföra tillsynen den 22 januari. Men den genomfördes alltså inte förrän den 1 februari.

Begäran gjordes av samhällsbyggnadsjuristen Henry Åhs som avslutade sin tjänst på onsdagen. Kommunen söker nu en tillsynshandläggare som ska ersätta honom.

Enligt begäran skulle personalen mäta in de byggnadsverk som finns på fastigheten och bedöma “om ytterligare dispenspliktiga åtgärder gjorts inom strandskyddat område och fornlämningsområde”. Det är alltså inte enbart fråga om bygglov.

Polisen har tidigare snabbt lagt ner en anmälan om brott mot strandskyddet som kommunen anmält vikingabyns företrädare för. Tingsrätten har även frikänt dem från åtal för grovt fornminnesbrott. I domen klarläggs att fastighetens timmerstugor inte står för nära tomtgränsen som kommunen påstått.

– Kommunen ljög i mark- och miljödomstolen, säger Oddvar Lönnerkrantz och hänvisar till den uppmärksammade inspelningen där kommunalrådet Hanna Nilsson säger detta.

Han tycker att kommunen borde tvångsförvaltas.

– Nu har det ju kommit ut att man kan ge falska bygglov till folk, självklart kan man göra på andra hållet också.

Han fortsätter i ironisk ton.

– Vi får begära handräckning hos polisen för att komma in och kontrollera miljö- och stadsbyggnadskontoret, säger han.

– Men vi tackar, snart är säsongen igång och vi får gratis marknadsföring när kommunen blåser upp allt igen, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-08-26 Kommunen fick ge upp inspektion i vikingabyn

2021-09-02 Polisen kan inte utreda strandskyddsbrott i vikingabyn

2021-11-09 Ny polisinsats mot vikingabyn avbröts

2022-04-07 Ny polisinsats för att mäta vikingahus – flyktingar chockade

2023-05-24 Vikingar frikänns från grovt fornminnesbrott

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se