Gruppen-3a-328x120

SD inställt på att fälla S-ledda styrets budget

SD inställt på att fälla S-ledda styrets budget

Sverigedemokraterna i Hässleholm är inställda på att fälla den S-ledda styrande minoriteten vid budgetfullmäktige på måndag.

– Vi röstar på alliansens budget i en votering. Jag förväntar mig att Lena Wallentheim kastar in klubban, säger gruppledaren Patrik Jönsson.

Patrik Jönsson (SD) förväntar sig att den styrande minoritetn i kommunen avgår i samband med budgetfullmäktige på måndag. Foto: Urban Önell
Patrik Jönsson (SD) förväntar sig att den styrande minoritetn i kommunen avgår i samband med budgetfullmäktige på måndag. Foto: Urban Önell

Han förklarar att SD givetvis i första hand röstar på sin egen reviderade budget som på torsdagen lämnades in till kommunkansliet. Även Folkets väl lämnade in ett reviderat budgetförslag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Om SD och FV vid en votering stöder den borgerliga alliansens budget får styret inte igenom sin eftersom alliansen och SD tillsammans med Folkets väl har ett mandat mer – under förutsättning att alla ledamöter eller ersättare är på plats.

– Alliansens budget är också mer lik vår, säger Patrik Jönsson.

Han anser att S-koalitionen har gjort sitt vid makten.

– Prognosen visar nu ett underskott på hela 62 miljoner kronor. De har inte lyckats styra kommunen. Nu får det vara nog med S-vanstyre, säger Jönsson.

Det som skulle kunna rädda kvar den styrande minoriteten är om den kommer överens med alliansen, trots allt.

Om S med sina samarbetspartier V, MP och C väljer att avgå kommer frågan om att ta över att gå till det näst största blocket, det vill säga SD och FV som har ingått ett valtekniskt samarbete.

– Vi är beredda att ta över, men jag tror inte att alliansen röstar för oss. Så sannolikt blir det tvärtom, att vi stöder att alliansen får makten i kommunen, säger Patrik Jönsson.

Däremot ser han det inte som omöjligt att SD får regera i Hässleholm efter valet 2018.

SD:s reviderade förslag till budget för 2016 och flerårsplan för 2017-2019 har mycket gemensamt med den borgerliga alliansens förslag. SD går dock ännu längre i att förstärka omsorgsnämndens kassa. Här blir det 29 miljoner kronor 2016 och ytterligare åtta miljoner året därpå, alltså totalt 37 miljoner kronor.

– Omsorgen har äskat ännu mer, men detta är vad vi bedömer behövs, säger Patrik Jönsson.

Björn Widmark och Folkets väl vill satsa hela 45 miljoner extra på omsorgen och vinner därmed "tävlingen" om vem som ger mest till nämnden som har svårast att få ihop ekonomin. Foto: Urban Önell
Björn Widmark och Folkets väl vill satsa hela 45 miljoner extra på omsorgen och vinner därmed ”tävlingen” om vem som ger mest till nämnden som har svårast att få ihop ekonomin. Foto: Urban Önell

Folkets väl är dock det parti som satsar allra mest på omsorgen, 33 miljoner extra 2016 och ytterligare tolv miljoner 2017, alltså totalt 45 miljoner kronor i nytt tillskott. Dessutom går tolv miljoner till bemanning av nya gruppbostäder, åtta miljoner av dem 2018 och fyra 2019. FV ger också socialnämnden ett tillskott på 2,4 miljoner.

SD finansierar sina satsningar främst med kraftiga neddragningar på kostnader för invandring, tio miljoner kronor per år. Neddragningar föreslås också på partistöd och politikerarvoden och genom att dra ner på antalet nämnder. Kultur- och fritidsnämnden skulle slås ihop och även miljönämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden skulle bli en nämnd.

SD vill samordna servicekontoren med biblioteken och på det sättet spara cirka en och en halv miljon kronor, men samtidigt satsas 650 000 kronor på att inrätta servicekontor på samtliga filialbibliotek.

Kulturnämnden får ett sparbeting om SD får råda. 800 000 kronor dras in på en försäljning av trädhuset, 550 000 kronor på neddragning på Markan och 800 000 kronor i en generell besparing.

Även FV vill dra ner på politikerarvoden och partistöd och sälja trädhuset för samma summa, men preciserar att hälften av den ska gå till ungdomsverksamhet.

Skolan förväntas spara fyra miljoner på minskad invandring i SD:s budget. Magnarps koloni- och lägerverksamhet får 1,7 miljoner kronor och studiebesök i koncentrationsläger återupptas till samma kostnad. Två olika satsningar på maten i skola och förskola kostar totalt 1,5 miljon. Samma matprojekt till samma kostnad föreslås i omsorgen.

Partiet vill lägga fem miljoner på att riva en del av Linnéskolan och avsätter noll kronor till ombyggnad. Där vill FV och alliansen lägga 12 950 000 kronor.

FV vill fortfarande spara i skolan genom omstruktureringar, nu något mer: 18 miljoner 2016 och tio miljoner 2017. 4,3 miljoner avsätts dock till särskilt stöd 2016 och ytterligare fem miljoner 2017.

När två kostchefer blir en sparar SD en halv miljon kronor och en avveckling av Hibab sparar två miljoner. FV räknar med att spara fem miljoner på att avveckla Hibab.

FV vill spara nio miljoner kronor genom omstrukturering på förvaltningen för arbetsmarknads- och kompetensutveckling. Kommunledningskontoret förväntas spara totalt tio miljoner kronor under hela perioden, varav 5,5 miljoner under 2016.

I investeringsbudgeten satsar SD på en återplantering av Hässleholm Nord för 750 000 kronor, en av- och påfart för tre miljoner kronor och utveckling av området för 20 miljoner kronor.

En ny bro över Vinne å får tre miljoner kronor 2017. Alliansen nöjer sig med en separat gångbro för 1,5 miljon.

Renovering av Qpoolen kostar fem miljoner 2017 och 90 miljoner 2018. Alliansen vill satsa 100 miljoner på ett nytt badhus och S, V, MP och C vill lägga 150 miljoner. Folkets väl vill bara lägga 23,8 miljoner på badhusrenovering.

Frilagt har förgäves sökt FV:s gruppledare Björn Widmark för en kommentar.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
8/6 Kommunstyrelsens budget röstades ner
26/8 S tackade nej till koalition med alliansen
4/10 Allvarligt ekonomiskt läge för kommunen
22/10 Kommunens ekonomi oroar revisorerna
3/11 Nytt budgetförslag utan skattehöjning
11/11 Oklart om kommunstyrets budget klubbas
19/11 Kommunledning vill låna 148 miljoner
25/11 Alliansen vill ge ännu mer till omsorgen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se