Frilagt

SvT har fel om skogen

INSÄNDARE. Jag har alltid haft stor respekt för vetenskap och forskning . Via massmedia kan vi som vanliga människor få en inblick i de resultat som vetenskap och forskning kommit fram till. Förhoppningsvis så presenteras  dessa resultat på ett allsidigt sätt. Dock har jag blivit konfunderad efter att ha tagit del av SVT:s program om… Läs mer

Kejsarens nya kläder

INSÄNDARE. Icke oväntat har nu herr Ulf Nilsson trätt in på debattscenen för att vara herr Hallström behjälplig.Detta för undertecknads tankar till en annan scen nämligen den i H.C. Andersens saga om kejsarens nya kläder där den lilla flickan öppnar medborgarnas ögon.Till sist en from förhoppning om att denna lilla flickas klarsyn i sinom tid… Läs mer

Svar till Stanley Hallström

INSÄNDARE. Svar på ”Så tillämpas lagen om skyddande av brottsling”. Texten undertecknad av herr Stanley Hallström.Herr Hallström talar i vanlig ordning om något helt annat än än det som framgick i undertecknads inlägg. Detta är en numera väl känd metod som är vanlig när någon vill beslå sin meningsmotståndare med att vara främlings- eller invandrarfientlig.… Läs mer

Slå vakt om åkermarken

INSÄNDARE. Under sommaren blev det tillfälle till flera bilfärder i södra Sverige och jag kunde än en gång konstatera att mycket byggnation pågår på olika platser. Stora köpcentra blir ännu större och bostadsbyggandet har tagit fart igen. Det som då händer medför tyvärr ofta att värdefull åkermark försvinner till följd av den ökade bebyggelsen. Vi kan konstatera att de senaste tio åren… Läs mer

Vad får Sösdala simhall kosta?

INSÄNDARE. På kommunfullmäktige i måndags så återremitterades ärende 7 Tillbyggnad Sösdala simhall för verksamhet samt tillgänglighet. Man vill från vissa partier satsa 29,5 miljoner kronor på en renovering och tillbyggnad av Sösdala simhall, som stängdes i slutet av 2018. Kommer det att stanna på denna summa? Jag tror inte det. Jag ställde frågan från talarstolen… Läs mer

Tillbakagång i kyrkovalet

INSÄNDARE. Samtliga politiska partierna tycks ha gjort ett dåligt val, vad som framgått hittills. Det är glädjande att fler insett det orimliga att politiska partier ska lägga sig i en fri kyrkas angelägenheter. Måtte dessa partier, (C, S, och SD) äntligen inse att man ska dra sig ur detta missriktade engagemang. Kom till skott och… Läs mer

Låt kyrkan vara kyrka

INSÄNDARE. Det är nu över 20 år sedan som Svenska Kyrkan skiljdes från staten. Inför kyrkovalet den 19 september ser vi tyvärr inte mycket av detta. De politiska partierna har fortfarande ett stort inflytande över kyrkan och debatterna vi hör och läser handlar mycket om partipolitik. Låt kyrkan vara kyrka! Grunden för kyrkans verksamhet ska… Läs mer

Postorder och lathet är problemet

INSÄNDARE. När Benny Söderberg intervjuar en chef för en butikskedja får han till svar att han inte tror på Hässleholm. Vad både han och Söderberg glömmer, är att det är kedjorna som ”gräver” sin egen grav för butikerna. Samtidigt som man driver butiker i städer och externa köpcenter, gör man reklam för och säljer på… Läs mer

Andligt och kroppsligt välbefinnande

INSÄNDARE. Det finns anledning för oss alla att tänka på vårt andliga och kroppsliga välbefinnande. Detta gäller särskilt välarvoderade politiker, högt betalda chefer inom stat och kommun och inte att förglömma våra toppchefer i näringslivet. Vi hör ofta dessa höginkomsttagare tala om sitt stora ”ansvar” och sina långa arbetsdagar. Måhända kan rimliga bättre balanserade löner,… Läs mer

Ett förlegat system

INSÄNDARE. Nu har Lars-Ivar Ericson lagt ut sin vanligen återkommande ”reklam” för kyrkovalet. Det är det sista politiska partiet som jag kommenterar om hur olämpligt det är för politiska partier att blanda sig i ett fritt samfunds angelägenheter. Ska verkligen ett politisk kansli avgöra kyrkliga frågor? Jag ställer samma fråga som till de andra två… Läs mer

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com